icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Familieplejekonsulent til Center for Familiepleje

Søger du nye faglige udfordringer på en dynamisk arbejdsplads, og har du interesse for familieplejeområdet? Så har vi et spændende job til dig i Center for Familiepleje i Københavns Kommune

koebenhavns-kommune170x110.jpg

Sted:

København

Ansøgningsfrist:

4. november 2019

Center for Familiepleje søger en familieplejekonsulent med tiltrædelse den 1. januar 2020, da en af vores gode familieplejekonsulenter går på pension.

Som familieplejekonsulent er du en del af Faglig Afdeling, der rekrutterer plejefamilier, sikrer kvalificerede match til børn i aflastning- og døgnpleje og yder pædagogisk supervision til plejefamilier. Herudover tilbyder vi efteruddannelse til alle plejefamilier og yder psykologisk supervision efter behov. Vi arbejder udviklingsorienteret med matchning og med pædagogisk supervision af plejefamilier med henblik på, at flere børn og unge kan profitere af at bo i en familiepleje.

Om stillingen
Stillingen er på 37 timer ugentligt. De primære opgaver er at yde pædagogisk supervision til pleje- og aflastningsfamilier og samarbejde tæt med kommunens sagsbehandlere omkring det enkelte barns/unges udvikling og trivsel med afsæt i forvaltningens omstilling: ” Tæt på Familien” og ”Borgerens Plan”. Arbejdet omfatter også udarbejdelse af handleplansnotater og rapporter i sagerne samt kontakt med Socialtilsynene. Herudover er det en central opgave at yde et intensivt opstartsforløb for alle plejefamilier, der får et ny plejebarn. I Københavns Kommune anvendes Socialstyrelsens koncept ”Tæt støttet Opstartsforløb”. Du vil i den forbindelse blive tilbudt et certificerende kompetencekursus.

Din profil
Du er fx uddannet socialrådgiver, pædagog eller har anden relevant uddannelse med 4-5 års praksiserfaring inden for børn og ungeområdet samt kendskab til betydningen af social udsathed og omsorgssvigt for børn og unges udvikling. Du har erfaring med at tale med børn og unge, kendskab til anbringelsesområdet og indsigt i kommunale arbejdsgange.

Du har relevant efteruddannelse og sætter pris på faglig udvikling. Du har erfaring med at give og modtage supervision og reflekterer gerne over din egen praksis. Du befinder dig godt i konsulentrollen, og vi ser gerne, at du har erfaring med socialt gruppearbejde og ledelse af netværksgrupper.

Vi forventer, at du er et engageret menneske med stærke samarbejdsevner og blik for tværfaglighed, at du kan arbejde struktureret og har gode skriftlige kompetencer. Jobbet kræver, at du er i stand til at håndtere krydspres, skabe overblik, arbejde analytisk, udvise handlekraft, naturlig autoritet og fleksibilitet.

Vi forventer, at du har kørekort og bil til rådighed.

Om Center for Familiepleje
Center for Familiepleje er Københavns Kommunes familieplejeorganisation. Centret består af en faglig afdeling, et videnscenter og et sekretariat. Faglig Afdeling består af 25 familieplejekonsulenter og en psykolog, der varetager den daglige kontakt til de ca. 550 plejefamilier, som centret samarbejder med.

Som arbejdsplads er Center for Familiepleje kendetegnet ved en varm og anerkendende atmosfære og et stærkt fagligt miljø, der aktivt opsøger ny viden og udvikling. Vi har et højt fagligt ambitionsniveau, men lægger også vægt på at være en familievenlig arbejdsplads.

Center for Familiepleje er fysisk beliggende i Svendborggade i København Ø.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 eller snarest derefter. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Vil du vide mere
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte chef for Faglig Afdeling Anne Melchior Hansen på 2374 5887. Du kan også læse om os på her og på vores side på Facebook.

Vedhæft en motiveret ansøgning, cv og dokumentation for din uddannelse, når du søger stillingen.

Søg via nedenstående link senest mandag den 4. november 2019

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 13. november 2019.

Send ansøgning

Venlig hilsen
Københavns Kommune