icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Leder til Bofællesskabet Rugmarken

Vil du være vores nye lederkollega i Voksenhandicap i Hedensted Kommune? Vi er en organisation i rivende udvikling og søger en leder af vores bofællesskab Rugmarken i Hedensted pr. 1. maj 2020.

logo.jpg

Sted:

Hedensted

Ansøgningsfrist:

13. april 2020

Bofællesskabet Rugmarken
Rugmarken er et nyere, døgndækket kommunalt bofællesskab, opført efter almenboliglovens §105 til 14 borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i varierende grad. Målgruppen er yngre borgere. Huset er indrettet med en skærmet afdeling. Der ansat pædagoger, pædagogisk assistenter, social og sundhedshjælpere og en ernæringsassistent.

Om jobbet
Som leder er du ansvarlig for den daglige ledelse og drift af bofællesskabet. Du refererer til funktionsleder af Voksenhandicap. Du vil indgå i ledergruppen i Voksenhandicap som består af 7 ledere og funktionslederen.

Derudover bliver du en del af hele ledergruppen i Social Omsorg, hvor der er 29 ledere.
Din faste arbejdsplads bliver på Rugmarken blandt personale og beboerne.

Medarbejderne i Voksenhandicap har været / er i gang med et stort kompetenceløft indenfor neuropædagogik og neuropsykologi, hen over 2019 og starten af 2020. Ledelsesopgaven vil derfor også i de kommende år, bestå i at bidrage til implementering og fastholdelse af den nye viden, til gavn for borgere og medarbejdere.

Pr. 5. marts 2020 implementeres nyt dokumentationssystem CURA i Voksenhandicap.  

Din profil

Vi forventer, at du:

  • Har en relevant socialfaglig uddannelse, suppleret med relevant lederuddannelse, gerne diplom i ledelse.
  • Har ledererfaring, gerne som leder for døgnpersonale inden for det pædagogiske og/eller sundhedsfaglige område.
  • Skaber retning og viser vej ved, sammen med medarbejderne, at oversætte kerneopgave og pejlemærker til mål, indsatser og opgaver for gruppen og for den enkelte.
  • Møder andre hvor de er og laver ledelse ”tæt på” via klar forventningsafstemning, udvikling, dialog, sparring og feedback både til gruppen og til den enkelte.
  • Evner at skabe følgeskab og sikre rammerne for medarbejdertrivsel via det gode arbejdsmiljø – nærvær og dialog.
  • Leder og implementerer relevante faglige metoder og tilgange – er faglig spydspids.
  • Evner arbejdet med økonomistyring, vagtplanlægning og andre nødvendige administrative opgaver.
  • Er kendt for dine gode evner til at samarbejde med mange, herunder med de pårørende, og for din løsningsorienterede tilgang.
  • Kan navigere i en politisk styret organisation.
  • Forstår at ledelsesrollen i Social Omsorg udføres, så der udvises et fælles ansvar for alle opgaveløsninger. Du er leder af dit eget bofællesskab, men også ansvarsfuld og aktiv leder i Voksenhandicap og Social Omsorg.

Det betyder, at du skal have lyst til at indgå i et kollegafællesskab med Voksenhandicap og Social Omsorgs øvrige ledere for på den måde at udvikle og styrke hele området.

Derfor skal du vælge os
Vi er engagerede ledere og medarbejdere, der vægter indflydelse og ordentlighed højt. Vi stiller krav til os selv og til hinanden.

Du får mulighed for, via inddragelse og indflydelse, at bidrage til den fortsatte udvikling i og af Voksenhandicap. Du bliver en del af et positivt og givende fællesskab, hvor ”vi” følelsen er i højsædet.

Om os

Voksenhandicap
Målgruppen er borgere over 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Voksenhandicap dækker 9 botilbud (ABL § 105), Mestringsenheden, ledsagerordningen, Kildebjerget Bo- og beskæftigelsescenter (SEL §§ 84, 103, 107 og STU) samt Aktivitetscenter Fønix (SEL § 104). Der er i dag i alt 346 medarbejdere i Voksenhandicap. 

Social Omsorg
Social Omsorg består af Velfærdsrådgivningen, Sundhed, Rehab. og Pleje, Senior Plejehjem, Voksenhandicap samt Stab og Udvikling. Vi er ca. 1200 ansatte, inkl. hele ledergruppen med 29 ledere.
Ligesom vi i Voksenhandicap arbejder med at skærpe identiteten om at være fælles om opgaven, er dette også et fokusområde på tværs af Social Omsorg. Vi arbejder ud fra 5 politiske formulerede pejlemærker som du kan læse mere om her.

Hedensted Kommune
I Hedensted Kommune tror vi på borgerens potentiale både som aktør i eget liv og i forhold til deltagelse i lokalsamfundet,. Derfor er der defineret nogle klare kerneopgaver for hvert politisk fagudvalg, hvor bevægelsen for borgeren er central.

Kerneopgaven for Social Omsorg er at støtte, vejlede og hjælpe så borgeren kan klare sig bedst og mest mulig selv.

Værdierne i Hedensted Kommune er ansvar, dialog og udvikling. Vi tager ansvar for opgaveløsningen til gavn for borgerne. Vi gør det i/ ved dialog med borgerne og kollegaer på tværs i organisationen, og vi ved, at vi hele tiden må udvikle os for at kunne lykkes. Det kræver nogle gange risikovillighed, og det har vi mod og plads til.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Funktionsleder af Voksenhandicap Heidi Lindberg Jensen tlf. 2933 6428 mail heidi.lindberg.jensen@hedensted.dk eller Leder Klavs Thomsen Hansen 2916 2547

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist den 13. april 2020 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt:

1. Samtale afholdes den 23-3 -2020

2. Samtale afholdes den 27-3-2020

Bemærk: inden en evt. 2. samtale, vil du blive bedt om at udfylde en test.