icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Pædagog til Storebæltskolen

Pædagog som er specialist i børn med særlige behov søges for specialundervisning

slagelse-kommune.jpg

Sted:

Slagelse

Ansøgningsfrist:

22. juni 2020 kl. 12:00

Da vi har fået elevtilgang, søger Storebæltskolen pr. 1. august 2020 en pædagog til vores ASK 2 klasse (Alternativ Supplerende Kommunikation). Storebæltskolens ASK-tilbud er et specialtilbud for børn med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder, hvor eleverne har forskellige former for multiple funktionsnedsættelser.

Omkring klassen, hvor der indgår fem elever, er der et meget velfungerende klasseteam, som består af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Derudover har skolens talepædagoger, fys- og ergoterapeuter faste timer i klasserne.

Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Se flere oplysninger på hjemmesiden

I ASK-klasserne arbejdes der ud fra en fælles målsætning om, at kommunikation, - og specielt det sociale aspekt i kommunikation, skal have en fremtrædende plads i arbejdet med eleverne. Derudover har vi fokus på sansekommunikation samt flere daglige motoriske aktiviteter.

Vi kan tilbyde

 • En uhøjtidelig omgangstone, hvor vi lægger vægt på glæde og humor og faglig stolthed
 • En innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør.
 • Et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed.
 • 65 engagerede kolleger fordelt på 10 personalegrupper.
 • Stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen.
 • En skole med fleksibilitet og stor variation i opgaverne.
 • En arbejdsplads, hvor vi kan dokumentere stor arbejdsglæde, godt samarbejde god kommunikation og høj social kapital
 • Kurser samt supervision, som giver stor mulighed for personlig og faglig udvikling
 • En attraktiv løn.
 • En skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvej

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog med erfaring inde for kommunikations og IKT-området.
 • Kan fortælle, hvad der er vigtigt for at du kan løse din opgave med at udvikle eleverne på skolen
 • Tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
 • Er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt samarbejde
 • Arbejder pædagogisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
 • Kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
 • Kan deltage i elevernes træning i varmtvandsbassin med de øvrige kolleger
 • Har evnen og lysten til at indgå i tværfagligt samarbejde, da vi arbejder teambaseret.
 • Har god fysik og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
 • Har mod på et udvidet forældresamarbejde, da det er en del af vores hverdag
 • Er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
 • Er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger

Stillingen er på 35 timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Frist

 • 22. juni 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes: 29. juni 2020. Ansøgning skal sendes via slagelse.dk

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte

 • viceskoleleder, Jacob Deichmann, hvis du ønsker yderligere oplysninger på tlf. 2726 5620 eller på mail: jadei@slagelse.dk.