icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Pædagoger til nyopstartende skole- og dagbehandlingstilbud

gribskov.gif

Sted:

Gribskov

Ansøgningsfrist:

2. juni 2020 kl. 16:12

I Gribskov Kommune er vi i gang med etablering af et helhedsorienteret skole- og dagbehandlingstilbud for normalt begavede børn med psyko-sociale udfordringer herunder også børn med udviklingsforstyrrelser og andre diagnoser. Derfor er vi ”på jagt” efter dygtige, erfarne pædagoger med relevant efteruddannelse og/eller erfaring, som har lyst og kompetencer til at gå nye veje sammen med os.

Om os

Heldagstilbuddet ligger naturskønt i Blistrup i hjertet af Gribskov Kommune, så det er tilgængeligt for alle børn i kommunen. Det ligger på Gilbjergskolen, som er en almen folkeskole, men med selvstændig indgang og lokaler.

Vi starter op august 2020, når vi har sat ”det rigtige hold”, der sammen med ledelsen kan skabe et stærkt fundament for de mest sårbare børn i Gribskov. Vi starter med en gruppe på 10-12 indskolings- og mellemtrinselever, men tilbuddet skal på sigt dække 0.-9. klasse.

Vi ved, at børn udvikler sig og kommer i bedre trivsel, når de vigtige voksne omkring barnet aktivt samarbejder forpligtende og anerkendende om at skabe forandringer i og omkring barnet. Derfor vil en del af arbejdet være netværksinddragende med udgangspunkt i en systemisk- og narrativ forståelsesramme. Samtidigt insisterer vi på, at børn udvikler sig via den succes og forandring, der tydeligt anerkendes af omgivelserne – både børn og voksne.

Hvis børnene skal udvikle sig og agere hensigtsmæssigt i skolesituationer og hjemme, skal vi voksne forstå barnets handlinger som signaler og invitationer og handle kompetent på baggrund af disse.

Metode

Vi skal arbejde systemisk ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang, som kendetegnes ved, at både ansatte, børn og forældre forstår andres adfærd og egne handlinger på baggrund af mentale tilstande og foretrukne forståelser.

Vi mener, at alle til enhver tid forsøger at gøre deres bedste, ud fra det de evner i en given situation. Derfor skal vi i vores tilgang til både børn og forælde erkende og anerkende, det der går godt, og det der er svært, for at være brugbare i forhold til vedvarende forandringer.

Vi vil også arbejde ud fra en neuroaffektiv forståelsesramme, så eleverne hjælpes til at mærke forskelle mellem eksempelvis ro og uro, glæde og vrede, samt hvordan og hvorfor disse følelser genereres og fremtidigt kan reguleres og kontrolleres bedre.

Endvidere vil vi benytte de nødvendige redskaber og metoder der er brugbare for det enkelte barn og familie, da vi anerkender, at forandring og trivsel hos forskellige børn og familier sker ved at inddrage forskellige metoder og tilgange.

Skole- og behandlingsarbejdet skal overlappe og smelte sammen i løbet af dagen, så vi fokuserer på, at barnet skal udvikle sig i de kontekster, de er en del af. Vi arbejder ud fra det enkelte barns faglige og personlige ressourcer, potentialer og udfordringer.

Til at guide os i forhold til ovenstående vil vi bruge FIT – Feedback Informed Treatment og sparring/supervision ud fra videooptagelser af eget arbejde.

Vi lægger vægt på at du

 • Har kendskab til de ovenstående metoder og tilgange og har lyst til at starte og udvikle tilbuddet sammen med os.  
 • Er uddannet pædagog.
 • Er bevidst om både faglige styrker og svagheder samt besidder lysten og evnen til at reflektere, dele og udvikle på egen og kollegers praksis i et fagligt fællesskab.
 • Er glad for og stolt af at være pædagog.
 • Er åben og tryghedsskabende og kan møde børn og deres forældre med ro og nysgerrighed, gode samarbejdsevner og højt fagligt engagement.
 • Er relationskompentent og kan veksle imellem både den brede pædagogiske kontakt og den specifikke behandlingsmæssige kontakt.
 • Kan arbejde kreativt i forbindelse med undervisningen og behandlingsindsatserne og skabe udvikling for og med børnene og deres familier.
 • Arbejder ansvarsfuldt og tålmodigt med både kort- og langsigtede mål.
 • Kan udarbejde skriftlige fagligt stærke statusskrivelser og dokumentation på børns udvikling og udfordringer ud fra egne professionelle tiltag. 
 • Kan samarbejde loyalt og respektfuldt med både børn, kollegaer, familier og eksterne samarbejdsparter.

Vi tilbyder

 • Et kollegialt miljø præget af humor, høj faglighed, drive og arbejdsglæde.
 • En organisation hvor der lægges vægt på trivsel og godt arbejdsmiljø.
 • Fast observation, sparring og supervision – kollegial, PPR og leder.
 • Relevant ekstern efteruddannelse og kompetenceudvikling.
 • Skønne og energifyldte børn og kolleger.
 • Høj grad af indflydelse på dagligdagen samt udviklingen af tilbuddet indenfor de ovenforstående rammer.

Yderligere oplysninger

Kan du nikke genkendende til metoderne og se dig selv i et nyopstartet tilbud, er du velkommen til at henvende dig til leder Lars Nørskov 72 49 71 69 for mere information.

Opstart er den 1. august 2020. Løn i henhold til gældende overenskomst.

Vi gør opmærksom på, at vi indhenter børneattest, udvidet straffeattest og reference ved alle nye ansættelser.

Ansøgningsfrist og samtaler

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest tirsdag den 2. juni 2020.

SØG STILLINGEN

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler mandag den juni 8. juni 2020 eller tirsdag den 9. juni 2020.