icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Tværgående fritidskoordinator til det specialiserede børne- og voksenområde

Vi har fokus på at børn, unge og voksne indenfor det specialiserede område har mulighed for et aktivt fritidsliv, hvor de er en del af inkluderende fællesskaber. Der ansættes derfor en fritidskoordinator i en toårig periode, som skal understøtte dette og arbejde på tværs af det specialiserede område for børn og voksne

Skive_400x231 (2).jpg

Sted:

Skive

Ansøgningsfrist:

12. august 2020 kl. 12:00

Fritidskoordinatoren skal arbejde med at forbedre mulighederne for fritidsaktiviteter på det specialiserede område, både ved at skabe nye samarbejder med det etablerede foreningsliv, men også ved at understøtte at der skabes nye fritidsaktiviteter for målgruppen og at eksisterende tilbud synliggøres. Det forventes at fritidskoordinatoren også selv indgår i og igangsætter konkrete aktiviteter for målgruppen.

Vi mener at et aktivt fritidsliv handler om det sunde liv – et liv i bevægelse, med mulighed for at være kreativ og med oplevelser i fællesskabet med andre.

Opgaver

 • Afdække hvor mange i målgruppen, der i dag deltager i fritidsaktiviteter og afdække eksisterende specialtilbud i foreningslivet
 • Afdække ønsker og behov jf. målgrupper i tæt samarbejde med borgere og medarbejdere – hvilke fritidsaktiviteter er der interesse for? Hvilke forudsætninger kræver det at skabe disse aktiviteter for målgruppen? Hvordan motiveres målgrupperne til at deltage i fritidsaktiviteter? Hvordan fastholdes de i aktiviteterne? 
 • Være opsøgende, kreativ og nytænkende i forhold til aktiviteter for borgere med handicap, herunder ide-og konceptudvikle
 • Igangsætte og koordinere konkrete aktiviteter for børn og voksne med handicap.
 • Være opsøgende, udviklende og igangsættende i forhold til samarbejdet med foreningslivet og de mange samarbejdsflader såvel internt som eksternt, herunder f.eks. frivillige, SIS, idrætssamvirke, bevæg dig for livet, fritidsmentorer, skoler og klubber.
 • Etablering af et frivilligkorps, som kan understøtte foreningsarbejdet eller bringe foreningerne ud i vores tilbud.
 • Midtvejsstatus og evaluering af projektet
 • Planlægge styregruppemøder og sikre fremdrift i samspil med styregruppen.


Opgavefeltet forventes udviklet gennem projektperioden, i samspil med de aktuelle behov og muligheder på områderne og de kompetencer og kvalifikationer som fritidskoordinatoren bringer ind i stillingen.

Kompetencer og kvalifikationer
Evne til selvstændigt at tilrettelægge, strukturere og udføre opgaver, så der sikres fremdrift i projektet.

 • Du er ambitiøs, initiativrig, relationsskabende og udadvendt.
 • Du er positiv og rummelig – og kan samarbejde bredt.
 • Du har et godt kendskab til foreningslivet
 • Du har erfaring i arbejdet med målgrupperne på det specialiserede område – og har lyst til at samarbejde tæt med borgerne.
 • Du kan selv igangsætte konkrete fritidsaktiviteter i samspil med målgruppen.
 • Du kan formidle tilbud, motivere til samarbejde og deltagelse
 • Du er iderig og tør udfordre vanetænkning
 • Du er en tydelig og stærk formidler i skrift og tale – og kan tilpasse materialer / kommunikation til forskellige modtagere
 • Du har en relevant faglig baggrund som f.eks. pædagog. Du interesserer dig f.eks. for bevægelse, musik, eller andre kreative fag – og du kan omsætte din viden og erfaring i arbejdet med borgerne og i samarbejdet med foreninger mv.
 • Du kan sikre fremdrift og arbejder målrettet
 • Du kan arbejde med evaluering af indsatser og mål og udforme skriftelig status.

Ansættelsesvilkår
Fritidskoordinatoren forankres organisatorisk i Socialafdelingen. Der er nedsat en tværgående styregruppe, som fritidskoordinatoren referer til.

Stillingen er tidsbegrænset i en toårig periode med en ansættelse på 37 timer pr. uge.

Fritidskoordinatoren forventes ansat ca. 1. oktober 2020 – og ansættelsesperioden løber frem til 30. september 2022.

Ansættelsesprocedure
Ansøgningen skal være os i hænde digitalt senest den 12. august kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt den 19. august, med mulighed for en eventuel 2. samtalerunde den 26. august.

Kontaktperson
Heidi Becker Rasmussen, Socialchef, Socialafdelingen, på tlf. 20 51 50 72.

Søg stillingen her

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.