icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Familiekonsulenter med specialkompetencer inden for autismeområdet

I forbindelse med, at vi opnormeres for at kunne yde specialiserede rådgivnings- og behandlingsforløb til børn og unge med autisme samt deres familier, søger vi 1-2 nye medarbejdere, som kan indgå i disse opgaveløsninger samt i øvrigt bidrage til FamilieCentrets bredere opgaveløsninger

Gentofte-175x.jpg

Sted:

Gentofte

Ansøgningsfrist:

19. august 2020 kl. 12:00

FamilieCentret
FamilieCentret er en forebyggelsesenhed i Gentofte Kommune, som forestår støttende, rådgivende og behandlende opgaver i henhold til servicelovens §11.2, §11.3, §11.7, §52.3.2, §52.3.3, §54.2 og §71.2. Vores teams af familiekonsulenter er tværfagligt sammensat af pædagoger, psykologer og socialrådgiver. Vi har i øvrigt et team, som forestår integrationsstøtte og behandlingstilbud til flygtningefamilier.

I FamilieCentret prioriterer vi høj faglighed, udvikling og engagement. Vi vægter en rar kollegial stemning og gør os umage med at have en faglig og social velfungerende samarbejdskultur. Vores teoretiske og metodiske tilgange tager afsæt i narrative, systemiske, løsningsfokuserede, mentaliserings og neuroaffektive forståelser og metoder.

Familiekonsulentgruppen
Familiekonsulenternes arbejdsfelt består af familieorienteret rådgivning, støtte og behandling i forhold til børn og unge i udsatte positioner. Vi arbejder med familier, der er udfordrede på flere livsområder, og indsatsen foregår både i FamilieCentret og i familiernes eget hjem.

Som familiekonsulent er kerneopgaven at arbejde med foranstaltede opgaver, hvor der tages afsæt i handleplaner, som barnets rådgiver er ansvarlig for. Vores indsatser tilrettelægges i dialog med familierne og ofte via inddragelse af familiernes professionelle og private netværk.

Vi søger kolleger, der:

  • er uddannet pædagog, socialrådgiver eller psykolog – gerne med relevant faglig efteruddannelse.

  • har erfaring med at skabe udvikling for børn og familier gennem familieorienterede tilbud.

  • har fyldig viden om børn og unge med svær autisme samt erfaring med at yde rådgivning, og behandling i forhold til denne målgruppe.

  • er samarbejds- og tværfagligt orienteret.

  • har forudsætninger for at arbejde med afsæt i FamilieCentrets teoretiske og metodiske grundlag.

  • kreativt og engagerende kan bidrage til den gensidige sparring på tværs af FamilieCentrets teams.

  • selvstændigt kan tilrettelægge, strukturere og udføre arbejdet med familierne.

  • er skriftligt velformuleret og systematisk.

  • er indstillet på at have skiftende og fleksible arbejdertider, herunder tidlig morgen og sen eftermiddag/tidlig aften.

  • kan arbejde funderet og fleksibelt i en kommunal virkelighed med forskelligartede opgaver, opdrag og samarbejdsrelationer.

Ansættelsesvilkår
Stillingerne er på 37 timer ugentlig og til besættelse snarest, den 1.oktober 2020 eller tidligere.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Gentofte Kommune har en generel politik om, at der ved ansættelse indenfor børne- og ungeområdet skal indhentes straffeattest samt børneattest.

Yderligere oplysninger
For yderligere information er du velkommen til at kontakte:

Gruppeleder Heidi Junker, tlf. 29 38 25 05 – fra uge 33 i tidsrummet: mandage 16-17

FamilieCenterleder Mie Daverkosen, tlf. 28 30 34 14 – fra uge 32 i tidsrummet: tirsdage kl. 16-17

Ansøgning
Ansøgning med relevante bilag inkl. eksamensbeviser sendes elektronisk via link.

Ansøgningsfrist: onsdag den 19. august 2020 kl. 12:00.

Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 24. august 2020

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Heidi Junker
Familiekonsulent og gruppeleder
Mobil: 29382505

Mie Daverkosen
Leder, FamilieCentret
Mobil: 28303414

Ansøgning: Send din ansøgning elektronisk her.

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.

Læs mere på www.gentofte.dk