icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Brande Åcenter søger pædagogiske medarbejdere

Har du som pædagog eller pædagogisk assistent lyst til at blive en del af Brande Åcenter, hvor samarbejde og faglighed vægtes højt? Og hvor du som pædagogisk medarbejder har mulighed for at udvikle dig fagligt samt præge den faglige retning?

ikast-brande.gif

Sted:

Ikast-Brande

Ansøgningsfrist:

4. oktober 2020

Brande Åcenter er et kombineret bo- og aktivitetstilbud med 32 lejligheder og en aflastningsenhed med 6 pladser. Målgruppen er voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med erhvervet hjerneskade.

På Brande Åcenter tager vi afsæt i borgernes potentialer og ressourcer.  Vi arbejder derfor ud fra kerneopgaven: ”Vi lykkes på området for voksne med udviklingshæmning, når de gives mulighed for et liv med tryghed, mening og trivsel ud fra individuelle livsvilkår og udviklingspotentiale”.

Vores pædagogfaglige tilgange er:

 • Neuropædagogik
 • Sanseintegration
 • Strukturpædagogik
 • KRAP

Vi arbejder desuden med konkreter, tegn-til-tale samt anden understøttende kommunikation. Og til efteråret vil alle medarbejdere komme på uddannelse i Low Arousal.

På Brande Åcenter tilbyder vi dig

 • At være med i en ny spændende proces, hvor vi har øget fokus på at udvikle pædagogfagligheden med nye tiltag  
 • At du er med til at præge den faglige udvikling med din viden og erfaring
 • At vi arbejder kontinuerligt med at skabe et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på trivslen hos både borgere og medarbejdere
 • Teamsamarbejde hvor du er med til at sætte rammen for borgeren
 • Løbende sparringssamtale med teamleder – både individuelt og i grupper
 • Mentorordning hvor du er tilknyttet en erfaren medarbejder, som vil være din sparringspartner i hverdagen
 • Møder på tværs i organisationen med andre nyansatte

Vi forventer

 • At du arbejder og kommunikerer ud fra et anerkendende menneskesyn
 • At du har erfaring med borgere med problemskabende adfærd
 • At du har erfaring med/kendskab til den autismepædagogiske tilgang
 • At du arbejder analyserende og reflekterende 
 • At du i samarbejde med kollegaer kan skabe den røde tråd mellem indsatsmål, metoder og praksis
 • At du er afklaret og fleksibel i forhold til arbejdstiderne – ca. 50/50 dag- og aftenvagter – du har fri hver 2. weekend
 • At du har erfaring med IT i forhold til dokumentation. Vi anvender Cura Social

Ca. halvdelen af de ca. 120 medarbejdere er uddannede pædagoger. Vi arbejder tværfagligt med det sundhedsfaglige personale, ergoterapeuter, sygeplejerske og omsorgsmedarbejdere for en øget faglig refleksion og sparring. Alle medarbejdere på Brande Åcenter er forpligtet til at følge Ikast-Brande kommunes overordnede værdier; Dialog, tillid og ansvarlighed.

Du kan desuden se mere på vores hjemmeside 

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingerne er på 30 timer pr. uge.
Aftale om løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst. Vi søger uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter.

Tiltrædelse:
Hurtigst mulig

For yderligere information om stillingerne:
Janne Bentzen Meinertz 2048 7864 eller Bodil Vilmand-Olsen 5164 4904

Vi vil fortrække, at du besøger os, inden du sender din ansøgning. Vi har besøgsmøde mandag d. 14. september kl. 13.00-14.00 og tirsdag den 22. september kl. 16-17.

Du behøver ikke tilmelde dig. Mødet afholde i konferencen ved hovedindgangen.

Ansøgningsfrist:
Senest 4. oktober kl. 23.59.

Ansættelsessamtale:
Vi afholder samtaler løbende

Send ansøgning