icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Leder til nyt bosted i Høng

Kalundborg Kommune - logo.jpg

Sted:

Kalundborg

Ansøgningsfrist:

29. september 2020

Beskrivelse af nyt botilbud i Høng
Et nyt botilbud hvor beboerne har egen lejekontrakt efter ABL §105 og modtager støtte efter SEL §85. Tilbuddet er til borgere med psykiske lidelser f.eks. angst, depression, skizofreni og personlighedsforstyrrelser.

Vi har fokus på beboerne, både som individer og som fællesskab.  Beboeren har i samarbejde med deres sagsbehandler udarbejdet individuelle indsatsmål, som sætter retning for samarbejdet mellem beboer og vejleder i hverdag.

”I samspil med borgere skaber vi udvikling med afsæt i deres mål, håb og drømme”

Menneskesynet der ligger til grund for denne målsætning lægger op til at arbejde rehabiliterende med fokus på livsmestring, ressourcer og udvikling.

Vi vil være en del af vores omgivelser! Vi prioriterer dette ved at tage ud af huset og invitere ind i huset til forskellige begivenheder. Vi vil gerne invitere nærmiljøet ind i vores huse og inviterer et par gange årligt til aktiviteter som f.eks. spisning, foredrag, kreative workshops. Vi bruger vores nærområde, som byder på både indkøbsmuligheder, cafeer og skøn natur.

Samarbejde med netværk og pårørende er værdifuldt både omkring den enkelte beboere, men også for fællesskabet. Vi ser gerne, at pårørende er med i vores hverdag både som gæster og med aktiviteter f.eks. spilleaftner, samvær, juleaktiviteter m.m.

Som professionel samarbejdspartner bakker vi op om de indsatser og initiativer, som beboerne har med andre aktører f.eks. jobcenter, uddannelse, fritid, læge, psykiatri m.v. Det er vores mål, at beboerne oplever deres hverdag som sammenhængende og værdifuld både ude og hjemme.

Se den fulde job- og personprofil her

Din profil
Vi søger en leder som kan stå i spidsen for både etableringen af det nye bosted, flytning af beboere og medarbejdere fra Finderuplund, det eksisterende bosted, og endelig for driften af det nye.

Det er ikke en opgave du står alene med. Du har 4 lederkollegaer og en chef samt ca. 110 medarbejdere i Center for Misbrug og Psykiatri, som glæder sig til at arbejde sammen med dig

Vi ansætter allerede nu, fordi vi mener at det er vigtigt at du er med i processen omkring beboere og medarbejdere i det eksisterende botilbud, som skal flytte over i det nye. Vi har også brug for en leder af Finderuplund indtil flytningen, som kan berige hverdagen for de 14 beboere og som kan sætte retning og sikre driften af tilbuddet.

Derfor skal du vælge os

Vi ser vores kerneopgave således:
I samarbejde med borgeren at udvikle og vedligeholde borgerens individuelle evne til at mestre eget liv

I praksis arbejder vi med en helhedsorienteret tilgang til borgeren. Vi har fokus på de mål, drømme og håb som borgeren selv har defineret og vi ser ressourcer og muligheder fremfor udfordringer og diagnoser.

Vi arbejder rehabiliterende, understøtter borgerens egen recoveryproces, med opmærksomheden på, at borgeren er eksperten i eget liv. Med vores faglighed sætter vi en hånd i ryggen på borgeren og vi går vejen sammen. Vi ved at kerneopgaver ikke kan løses af én faglighed alene, det kræver flere for at lykkedes og vi sætter pris på det tværfaglige samarbejde.

Ovenstående kræver et særligt ledelsesmæssigt fokus, men afsættet for dette er det nødvendige ledelsesmæssige fokus på den daglige drift, en stærk økonomistyring, tydelig personaleledelse, herunder den løbede kompetenceudvikling af medarbejderne.

Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst.

Hvis du vil vide mere
Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Centerchef Randi Brodin telefon 40 18 08 13

Ansøgning
Ansøgning uploades senest den 29. september 2020, 

send ansøgning her.

Den 1. oktober 2020 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag.

1. samtalerunde afvikles den 6. oktober 2020 i tidsrummet kl. 8.00-16.00.

Kompetenceprofilen for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles i uge 43. Tilbagemeldingen tager ca. 1,5 time.

2. samtalerunde afvikles den 23. oktober 2020 kl. 8.00-14.00.

Ansøgeren forventes at tiltræde 1. december 2020.

Om os

Kalundborg er en kommune i vækst.
Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og arbejder på at flere, vil vælge at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Læs mere om kommunen: www.imaginekalundborg.dk  

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.