icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Genopslag - Ambitiøs områdeleder for døgnboligområdet i Tønder kommune

tonderkommune_bla.jpg

Sted:

Tønder

Ansøgningsfrist:

9. november 2020

Tønder kommune søger en markant og ambitiøs områdeleder til døgnboligområdet for borgere med udviklingshandicap i Tønder kommune.

Området består af 9 døgntilbud alle med egen ledelse. Organisationen er geografisk spredt ud over hele Tønder kommune.

Den samlede personalestab er på ca. 250 medarbejdere og budgettet er på ca. 100 mio. kr.

Vi forventer at du:

 • har en relevant faglig grunduddannelse gerne med en Master eller en uddannelse indenfor de grundlæggende teoretiske tilgange til systemteorien i relation til ledelse og organisationsudvikling.
 • Har teoretisk og praktisk ledelseserfaring fra et tilsvarende virke.
 • Har praktiseret at lede gennem ledere.
 • er visionær og innovativ med blik for at kvalitet, udvikling og økonomi er hinandens forudsætninger.
 • har respekt – og handler ud fra - de økonomiske realiteter og udfordringer der kendetegner området.
 • evner og har lyst til at videreudvikle en stor organisation med fokus på pædagogisk udvikling, sundhedsfaglig virke, økonomisk styring samt uddelegering af kompetence og ansvar.
 • er udviklings- og serviceorienteret og kompetent til at arbejde med forandringsprocesser og til at videreudvikle samarbejdsrelationer.
 • har strategisk overblik, og er kendt med handicapområdets faglige/indholdsmæssige grundsubstanser.
 • Er fortrolig med at have ansvar for den økonomiske styring og kan agere i en politisk ledet organisation.
 • har en ledelsesstil præget af synlighed og dialog, samt evner at tegne organisationen internt som eksternt.
 • Har erfaring med at arbejde i en samskabende organisation, hvor de pårørende spiller en meget betydelig rolle i udførelsen af kerneopgaven.

Vi kan tilbyde:

 • et fantastisk korps af ledere og medarbejdere, som vil være parate til at bistå konstruktivt i arbejdet.
 • en organisation som er funderet i gode gamle dyder og traditioner, men som også er omstilingsparat til at imødekomme morgendagens udfordringer og handle konstruktivt herpå.
 • en lærende organisation med fokus på øget kvalitet i forhold til de interne og eksterne interessenter.
 • En samskabende tilgang, kendetegnet ved tæt samarbejde med pårørende og øvrige interessenter på området.
 • en fremtrædende plads i et dynamisk lederteam der dækker samtlige tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet i kommunen. Du vil referere til fagchefen for Psykiatri- og Handicapområdet.

Løn og ansættelsesvilkår  fastsættes efter gældende overenskomst på området.

Geografisk er stillingens indmødested placeret i Løgumkloster, men der vil være betydelig kørsel i dagligdagen, hvorfor kørekort er en nødvendighed.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Fagchef Sven Rode tlf. direkte 20182027.

Ansøgningen sendes online via opslaget på Tønder kommunes hjemmeside her

Ansøgningsfrist: 9. november

Samtaler vil finde sted i uge 47.