icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

To pædagoger søges til Grejsdalen 16 i Nyborg

Se her! - Brænder du for at udfordre dig selv fagligt og personligt, på en arbejdsplads med høj faglighed? - Så har vi jobbet til dig!

Handi_fyn.PNG

Sted:

Nyborg

Ansøgningsfrist:

17. november 2020

Er du uddannet pædagog og har du lyst til at arbejde på et botilbud for voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne?

Vægter du samtidigt at arbejde i et miljø, hvor der er højt til loftet, og hvor du får rig mulighed for at udvikle dig?

Så er chancen der nu! - Vi søger to nye kollegaer til Grejsdalen 16 i Nyborg, med ansættelse pr. 1. januar 2021.

Om os:
Grejsdalen 16 er en døgninstitution ejet af Region Syddanmark. Vi er en del af Handicapcenter Fyn (HCF). Vi løser de mest komplicerede opgaver for kommunerne. Vi er en spændende arbejdsplads med højt til loftet. I Hus 16 er der 16 borgere og der er gode muligheder for udvikling - såvel fagligt som personligt.

Vi har en bred gruppe af borgere, der bl.a. har diagnoser indenfor autismespektrums forstyrrelser og psykiatri. - Alle borgerne er mobile.

HCF er kendetegnet ved en høj faglighed. Vi lykkes langt hen ad vejen med at løse de ofte komplicerede opgaver vi får, og vores pædagogiske tilgange tager bl.a. afsæt i KRAP, basal stimulation, low arousal (LA2), neuropædagogik og borger tilrettet struktur.

Særlige fokusområder:
Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en anerkendende, individuelt rehabiliterende tilgang, så alle indsatser tilpasses den enkelte borgers behov og forudsætninger. Vores mål er at borgerne får mest mulig indflydelse og selvhjulpen hed i eget liv. Mange af borgerne har behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen. Derfor arbejder vi systematisk og metodebevidst bl.a. med neuropædagogik, KRAP og LA2.

Beskrivelse af de ledige stilling:
Du kommer til at indgå i det, der hedder Hus 16. I Hus 16 har borgerne forskellige diagnoser. Kendetegnende for de fleste er, at de har brug for hjælp til de fleste af livets gøremål. Enkelte borgere har udadreagerende adfærd, hvilket kan vise sig ved, at de bruger slag og skub som udtryksform, når de ikke føler sig forstået, eller presset i situationer, som de ikke forstår. I Hus 16 arbejder vi vedholdende på at nedbringe denne adfærd, og det er lykkedes os rigtigt godt, bl.a. ved at inddrage borgerne, men det kan stadigvæk forekomme.

Der er pleje og personlig hygiejne i de daglige arbejdsopgaver. Du vil som pædagog, i fællesskab med dine kollegaer skulle arbejde på, at udvikle pædagogikken omkring den enkelte borger. Vi arbejder bl.a. med struktur, kommunikation, genkendelighed og relationer.

Vi kan bl.a. tilbyde:

 • Uddannelse i KRAP
 • En velfungerende arbejdsplads
 • En masse gode, dygtige, engagerede og glade kollegaer
 • En arbejdsplads med høj faglighed, hvilket afspejles i vores meget flotte tilsynsrapporter gennem flere år
 • En spændende borgergruppe
 • En konstant faglig og personlig udvikling
 • Ekstern supervision med erhvervspsykolog
 • En høj grad af selvstændighed og indflydelse i arbejdet
 • Kollegial sparring

Om dig:

 • Du har lyst til og gerne erfaring med, at arbejde med vores borgergruppe
 • Du har en faglig baggrund som pædagog
 • Du skal være indstillet på, at arbejde konfliktnedtrappende og håndtere udad reagerende adfærd, samt håndtere når borgerne har en, for omgivelserne, uhensigtsmæssig adfærd
 • Du kan formulere og følge op på pædagogiske mål og delmål, ud fra en rehabiliterende forståelse
 • Du kan planlægge, beskrive og dokumentere digitalt
 • Du tager ansvar for en god relation – til borgere og kollegaer
 • Du arbejder struktureret, vedholdende og loyalt over for borgernes handleplaner
 • Du er fleksibel og god til at samarbejde
 • Vi ser gerne, at du har erfaring med at arbejde med borgertypen, men det er ikke et krav

Du kan forvente at arbejde dag, aften og hver anden weekend, da vi har åbent 365 dage om året.

Din ansøgning:
Ansøgningsfristen er den 17.november 2020, og der planlægges ansættelsessamtaler den 24. november 2020.

Send din ansøgning her

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Bo Pihl på tlf. 30 94 07 76.

I Handicapcenter Fyn tilbyder vi bo-aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Vores tilbud er målrettet mennesker med udviklingshæmning, autisme, hjerneskader, epilepsi og andre varige lidelser. Ofte har borgerne komplekse udfordringer og har udviklingshæmning i kombination med en eller flere andre diagnoser. Det kan f.eks. være udviklingshæmning i kombination med autisme og nedsat syn. Borgerne i vores tilbud har meget
forskellige behov for støtte og vejledning i hverdagen. De kan være immobile, have kommunikative vanskeligheder eller andre udfordringer i adfærden. Vi leverer derfor en specialiseret indsats i forhold til en række forskellige diagnoser.