icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Leder til Bakkegården

Leder med særlig viden om den juridiske og socialfaglige indsats omkring domsanbragte unge

sjælland.jpg

Sted:

Odsherred

Ansøgningsfrist:

8. februar 2021

Vi mangler en til vores lederteam på Bakkegården der har viden og interesse for den juridiske og socialfaglige indsats omkring domsanbragte unge og unge mentalt retarderede med dom.

Kunne det være dig?

Gennem de sidste år har vi arbejdet med at udvikle et lederfællesskab, hvor vi har forskellige roller og hvor vi bruger hinandens ressourcer, kompetencer og viden på tværs af hele organisationen. Det er ikke altid nemt, men det er en spændende udvikling, vi gerne vil have dig med i.

På Bakkegården er der både sikrede afdelinger, åbne afdelinger, særforanstaltninger, delvist lukkede pladser og undervisnings- og beskæftigelsestilbud. Målgruppen er unge i alderen 15 – 23 år – enkelte unge under 15 år.

Vi er omkring 140 medarbejdere i alt.

På de sikrede afdelinger kommer unge normalt i korte periode bl.a. i varetægtssurrogat, afsoning, i pædagogisk observation eller p.g.a. farlighed.

På de åbne afdelinger bor der unge mentale retarderede med kriminel adfærd, ofte med komplekse udfordringer som f.eks. psykiske lidelser og autisme spektrum forstyrrelser.

Bakkegården er landsdækkende kompetence institution omkring unge mentalt retarderede med kriminel adfærd.

Hvis du vil være leder på Bakkegården vil vi meget gerne have du har et rummeligt humanistisk livssyn og det ligger dig på sinde at bidrage til at skabe gode rammer for de unge og personalet på Bakkegården.

Det vil være rigtig godt, hvis du både kan stikke fingeren i jorden, trække tempo ned, når det er nødvendigt, samtidig med at du kan arbejde hurtigt og roligt i akutte krisesituationer, der qua arbejdets art vil kunne opstå på Bakkegården.

Vi vil gerne have en ledelses kollega, der har

 • kendskab og erfaring med socialjura og gerne med viden om døgnanbringelser

 • gerne med kendskab og erfaring omkring retssystemet og domsanbringelser på socialområdet

 • forståelse for den pædagogiske verden – og specielt for anbringelsesområdet

 • erfaring med alle de opgaver der er omkring et døgntilbud med komplekse opgaver som f.eks. materialer til tilsynsbesøg, ombudsmand, kvalitetsstandarder, dokumentation og beskrivelser af tilbud

 • viden og erfaring med samarbejde med kommunale sagsbehandler, deltagelse i indgåelse af kontrakter, samt kvalificering og udvikling af dokumentation til kommunerne

 • forståelse for, at målet er vigtigt, men processer derhen ofte kræver en både ujævn og snørklet vej

 • gode formuleringsevner til en meget bred modtager gruppe - både skriftligt og mundtligt

I den daglige arbejde skal du

 • være med til at lede på tværs af hele organisationen og være med til at inddrage, støtte og motiverer en medarbejdergrupper, der løser meget svære og komplekse opgaver,

 • sammen med resten af lederteamet være med til at sætte retninger og rammer, samt skabe grobund for ejerskab - og være god til at vide, hvornår der er brug de forskellige ledelsesindsatser og hvordan vi bedst laver en fælles indsats i lederteamet

 • ikke selv kunne det hele, men du skal være god til at bruge andres viden og erfaring i en fælles opgaveløsning

 • kunne varetage direkte personaleledelsesopgaver - f.eks. stabsfunktioner rettet mod de unge og særlige pædagogiske opgaver.

 • være med til at skabe arbejdsglæde, varme og humor i det daglige arbejde

Som en del af lederteamet skal du

 • varetage opgaver på tværs af organisationen

 • være god til at samarbejde, bruge andres viden, erfaring og kompetence og selv bidrage

 • vide, at vi er forskellige i lederteamet, og vi derfor bidrage med noget forskelligt - med det formål at vi tilsammen bliver endnu bedre

 • ikke være et kopi af os andre, men bidrage til en udvikling, der bygger ovenpå det vi har nået

 • sammen med lederteamet og medarbejderne på Bakkegården være med til at skabe retning, videreudvikle visioner, mål og metoder i arbejdet på Bakkegården

 • kunne indgå i mange samarbejdsrelationer med rigtig mange forskellige

 • bidrage til at omsætte visioner og mål til konkrete tiltag i det daglige arbejder med de unge.

Hilsen lederteamet på Bakkegården

Yderligere information

Du kan kontakte os for nærmere information om stillingen – bedst pr. mail, så ringer vi tilbage

SØG JOBBET

Om Bakkegården

Bakkegården er en landsdækkende sikret institution, og et kompetencecenter for mentalt retarderede funktionsnedsatte unge med kriminel adfærd.

Bakkegården består af både sikrede afdelinger, åbne afdelinger, skærmede enheder, særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter. Herudover har vi tilknyttet skole og værksteder.

Du kan finde mere info på www.Bakkegaarden.info