icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Pædagoger til attraktivt behandlingstilbud for børn og unge med autisme - Genopslag

sjælland.jpg

Sted:

Lejre

Ansøgningsfrist:

8. februar 2021

Himmelev behandlingstilbud for børn og unge, søger engagerede og fagligt optagede pædagoger til understøttelse af både det enkelte barn og fællesskabet.

Himmelev er et højt specialiseret regionalt døgnbehandlingstilbud for børn og unge med autisme. Vi arbejder efter individuelt tilrettelagte behandlingsplaner og benytter os af anerkendte faglige pædagogiske metoder. Du vil blive en del af et pædagogisk team, som i fællesskab planlægger og udfører den pædagogiske indsats omkring barnet.

Det betyder at dit arbejde på Himmelev er kendetegnet af målrettede indsatser, som evalueres løbende i det tværfaglige samarbejde. Institutionen råder over en stor stab af interne fagprofessionelle, som løbende bidrager til udvikling og kvalitetssikring af arbejdet.

Din egen faglige udvikling sikres gennem grundig introduktion, kontaktpersonordning, faglig sparring, supervision og temadage. Himmelev deltager løbende i udviklings- eller forskningsprojekter, som det i perioder, vil være muligt at blive en del af. Vi forventer - og tilbyder rammer der understøtter - at du forholder dig reflekterende til din egen praksis og er opsøgende på ny viden.

På Himmelev følges alle børnene tæt. Flere har brug for individuel pædagogisk støtte det meste af døgnet til at strukturere hverdagen, løse konflikter og til personlig hygiejne. Andre af børnene kan støttes i fællesskaberne og har mere brug for guidning og hjælp til refleksion over egen udvikling. Himmelev kan være en krævende arbejdsplads, hvor det at tilbyde børn, med meget komplekse vanskeligheder indenfor autismeområdet, en genkendelig og overskuelig struktur, kalder på overblik og omtanke hos medarbejderne.

Institutionen er præget af et tæt samarbejde om den højt specialiserede behandlingsmæssige indsats. Vi har intern skole, så pædagoger og lærere kan sikre et sammenhængende tilbud til børn og unge. Vi har socialrådgiver og psykologer som bidrager til et godt forældresamarbejde og til et højt niveau i det behandlingsmæssige arbejde.

Dokumentation af det daglige behandlingsarbejde er en væsentlig del af pædagogernes arbejde. Dokumentationen er afgørende for at yde den høje kvalitet i behandlingsarbejdet, som Himmelev er kendt for. Vi anvender i den daglige journalisering, det nyudviklede Sensum One system.

Det pædagogiske arbejde foregår fortrinsvis i eftermiddags- og aftentimerne og med arbejde hver anden weekend. Der kan være mulighed for ansættelse på færre timer og senere end 1.3.21. Vi har mulighed for at anvende institutionens biler, ved aktiviteter i eller udenfor lokalområdet. Det er derfor vigtigt, at du har kørekort.

Som pædagog på Himmelev behandlingstilbud bliver du en del af et dedikeret og højt specialiseret arbejdsfællesskab, hvor det er muligt at tilrettelægge det daglige behandlingsarbejde, så hver enkelt barn støttes bedst muligt i at trives, udvikle sig og lære.

Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Dette via vores hjemmeside; www.himmelevbehandlingstilbud.dk eller telefonisk/pr. mail til de oplyste kontaktpersoner.

Vi forholder os løbende til indkomne ansøgere.

Kontaktperson(er):

Navn: Britt Hansen
Stilling: Afdelingsleder
Email: britha@regionsjaelland.dk
Mobile: 25603444

Navn: Anette Wissing
Stilling: Afdelingsleder
Email: awis@regionsjaelland.dk
Mobile: 24939262

Søg stillingen her (frist 08.02.21)

Himmelev – Et behandlingstilbud til børn og unge
Himmelev er et behandlingstilbud til børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser. Himmelev blev grundlagt i 1926 af Sofie Madsen, som havde præcist blik for disse børns særkender. Vi har stadig fokus på det enkelte barn, og hvordan vi kan tilrette omgivelserne så barnet trives, udvikles og lærer optimalt.

Institutionen har 20 døgnpladser, seks dagpladser og intern skole med plads til 22 børn.