icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Familiebehandler til Styrket Familiebehandling i Høje-Taastrup Kommune

Har du mod på at udvikle ny praksis for udsatte børn, unge og familier for at undgå anbringelse? Ønsker du at blive en del af et ambitiøst tværfagligt team, der skal arbejde med intensive familiebehandlingsindsatser? Er du idérig, kreativ og fleksibel – og kan agere som rollemodel?

hoeje-taastrup.gif

Sted:

Høje-Taastrup

Ansøgningsfrist:

14. marts 2021

Så er du måske vores nye kollega i Afdelingen for Styrket Familiebehandling i Høje-Taastrup Kommune.

På baggrund af gode erfaringer og lovende praksis har vi i Høje-Taastrup Kommune udvidet vores styrkede familiebehandlingsindsats målrettet udsatte børn, unge og familier i risiko for anbringelse. Da en af vores dygtige familiebehandlere går på barsel, søger vi derfor en familiebehandler til intensive og håndholdte familiebehandlingsforløb og sikkerhedsplansarbejde med børn, unge, deres familier og brede netværk. Er det dig vi leder efter?  

Du bliver en del af en nyetableret tværfaglig afdeling ’Styrket Familiebehandling’, der består af 5 familiebehandlere og en afdelingsleder. Derudover er der en behandlingsansvarlig psykolog, en familieplejekonsulent, 6 socialrådgivere og en afdelingsleder fra Familieafdelingen koblet til teamet.

Afdelingen er en del af Børne- og Ungerådgivningscenteret, der består af: Familieafdeling, Familiesporet (udførerafdeling), PPR, Sundhedstjeneste og Administration. Du har derfor let adgang til dine tværfaglige samarbejdskollegaer.

Afdelingen skal gennem tværprofessionelt samarbejde om familiebehandling og myndighedsarbejde hjælpe familierne tilbage i trivsel og udvikling. Teamets faglige fundament bygger på mentalisering og herunder AMBIT-metoden.

Arbejdet skal udføres i familiens hjem, i vores behandlingshus ’Vangen’ samt i dagtilbud/skole, og kræver en vis tidsmæssig fleksibilitet. Du skal altså arbejde i de kontekster, hvor potentialet for forandring er størst.

Det forventes, at du:

 • Er en erfaren familiebehandler med en basisuddannelse inden for det pædagogiske, psykologiske eller socialfaglige felt. Det er en fordel, hvis du har en efteruddannelse i familiebehandling.
 • Trives med at arbejde tæt i et team, men samtidig kan arbejde selvstændigt og hviler i din egen faglighed. Ligesom du skal kunne gå til andres faglighed med respekt og nysgerrighed.
 • Kan arbejde både direktivt og refleksivt - og være i stand til at genkende mentaliserings- svigt hos dig selv og andre.
 • Kan skabe struktur og stilladsering i arbejdet – også i de mest komplekse sager.
 • Er i stand til at bevare roen og udholde familiens udsathed – også i akutte og vanskelige situationer.
 • Har erfaring med FIT (Feedback Informed Treatment) – eller har stor lyst til at lære det.

Du skal endvidere have erfaring med nogle af de nedenstående opgaver eller rigtig gode forudsætninger for at lære dem:

 • Mentaliseringsbaseret forandringsarbejde. Erfaring med AMBIT er en fordel, men ikke et krav.
 • Flerfamilieaktiviteter.
 • Netværksarbejde – både aktivering af familiens professionelle og private netværk samt civilsamfundet.
 • Tovholderfunktion på en fælles plan sammen med familien og det professionelle netværk på tværs af forvaltninger.
 • Tværfagligt samarbejde – især tæt samspil med myndighedsområdet, udførerområdet (kontaktpersoner, familiepsykologer og familievejledere) og andre fagpersoner.

Vi tilbyder:

 • Deltagelse i spændende udviklingsarbejde.
 • Et inspirerende fagligt og socialt arbejdsmiljø med fokus på faglig udvikling og trivsel.
 • Understøttende fora som f.eks. tværfaglige behandlings- og FIT konferencer samt supervision.
 • Læringsmiljøer, hvor vi på baggrund af gode og dårlige erfaringer sammen bliver klogere på effektivt behandlingsarbejde i udsatte familier – og lærer i fællesskab. Der vil være fokus på at arbejde med klare mål sammen med familien samt opfølgning på effekterne.

Vilkår, yderligere oplysninger og datoer:

Stillingen er et barselsvikariat og dermed tidsbegrænset. Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest 1. maj 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.

Der må forventes mulighed for arbejde først eller sidst på dagen, aftenarbejde f.eks. i forbindelse med hjemmebesøg samt weekendarbejde omkring de komplekse familieopgaver i særlige akutte tilfælde.  

Hvis du har spørgsmål vedr. stillingen, kan du henvende dig til afdelingsleder Signe Maria Rasmussen på tlf. 29178228 eller mail Signera@htk.dk

Ansøgningsfrist er senest den 14. marts 2021

Send din ansøgning, CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Efter aftale med dig indhenter vi referencer. Vi skal gøre opmærksom på, at vi som led i ansættelsesprocessen indhenter straffe- og børneattest.

Samtaler forventes afholdt i uge 11.

SEND ANSØGNING