icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Tre kontaktpersoner til Familiehuset i Borgercenter Handicap – to tidsbegrænsede stillinger og en fast kontaktperson med handicap- og autismeerfaring

Er du vild med at arbejde med unge med autisme og andre funktionsnedsættelser? Har du praktisk og teoretisk erfaring indenfor handicap- og autismeområdet? Så er du måske du måske vores nye kollega i Familiehuset i Borgercenter Handicap

KøbenhavnsKommune-joblogo.png

Sted:

København

Ansøgningsfrist:

21. april 2021

Om stillingen

Som kontaktperson er det din primære opgave at støtte unge mennesker i at mestre eget liv. Du kommer til at have et tværfagligt samarbejde omkring den unge f.eks. i samarbejde med sagsbehandlere, skoler, SSP, institutioner, UU-vejledere, m.m.

Du vil blive en del af et hurtigt voksende team, hvor du vil få kolleger med specialviden indenfor forskellige vidensområder. Vi er et team, som deler viden på tværs, og hvor alle bidrager til den gode stemning og den høje faglighed.

Dine opgaver som kontaktperson vil typisk være

 • At tilrettelægge og udføre meningsgivende pædagogiske forløb med den unge, efter målene er beskrevet i en handleplan.
 • At støtte unge med skolevægring i at komme tilbage i uddannelsessystemet.
 • At støtte unge på efterværn til at mestre liv i egen bolig eller i at tilegne sig mestringsstrategier til på sigt at kunne bo for sig selv.
 • At hjælpe unge til at få selvindsigt og udvikle mestringsstrategier, som tager hensyn til både den unges vanskeligheder og styrker.
 • At støtte unge i at finde og bevare fritidsaktiviteter og sociale fællesskaber bl.a. ved brug af idræt.
 • At deltage i opfølgningsmøder/netværksmøder og i den forbindelse udarbejde skriftlige statusskrivelser.
 • At rådgive, vejlede og støtte unge og deres familier med de udfordringer, som den unge oplever i sin dagligdag.
 • At arbejde tværfagligt omkring den unge f.eks. i samarbejde med sagsbehandlere, skoler, institutioner, UU-vejledere, m.m.

Din profil

 • Du har en pædagoguddannelse, evt. erfaring med autismespektrumsdiagnoser og autismepædagogik i praksis, gerne med belastningsreaktioner og komorbiditeter.
 • Du er opsøgende, initiativrig og kreativ i din kontakt med den unge.
 • Du er anerkendende og god til at samarbejde og inddrager naturligt familie og netværk i arbejdet med den unge.
 • Du er vedholdende og tålmodig i din kontakt og formår at tilpasse indsatsen til den enkelte.
 • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret, da du selv skal tilrettelægge meget af indholdet i din arbejdsdag.
 • Du trives med skiftende arbejdstider, som du tilrettelægger selvstændigt og er fleksibel i forhold til eftermiddag- og aftenarbejde.
 • Du har lyst til at deltage aktivt i supervision og sparring.
 • Du har gode mundtlige og skriftlige kompetencer og formår at dokumentere arbejdet med henblik på vidensdeling og evaluering.

Om os

I Familiehuset yder vi støtte og hjælp til familier med børn med handicap. Vi tilbyder blandt andet familiebehandling, råd- og vejledningsforløb, åben rådgivning, kontaktpersoner, kurser og grupper for unge, søskende, forældre og andre familiemedlemmer.

Vi er et hus i rivende udvikling med mange spændende opgaver og tæt samarbejde på tværs af de forskellige teams.

Familiehuset er en del af Børneområdet i Borgercenter Handicap, der er kendetegnet ved en specialiseret viden samt stor vilje og engagement i arbejdet. I Borgercenter Handicap yder vi rådgivning og vejledning til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og til deres forældre, ligesom vi udarbejder børnefaglige undersøgelser, bevilger støtteforanstaltninger og følger op på disse foranstaltninger.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse er i henhold til gældende overenskomst og efter principper om lokal løndannelse. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, som tilrettelægges fleksibelt.

Der vil blive indhentet reference fra tidligere ansættelse samt udvidet børne- og straffeattest.

Der er tale om tre stillinger. To af stillingerne er tidsbegrænsede frem til den 31. maj 2022. For den tredje stilling er der tale om en fastansættelse. Alle tre stillinger ønskes besat den 1. juni 2021.

Vi holder til på Hans Knudsens Plads i København Ø.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret faglig koordinator Luise Juel Larsen på 2999 4062, faglig koordinator Liana Landel på 6162 2388 eller afdelingsleder Bettina Råschou på 2625 4730.

Søg stillingen her senest onsdag den 21. april 2021

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 27. april 2021.

Om Borgercenter Handicap

Vores målgruppe er Københavnere med varigt nedsat funktionsevne. Vi består af et myndighedsområde med ca. 333 medarbejdere, og 10 centerfællesskaber bestående af 61 tilbud med ca. 2200 ansatte. Vi arbejder ud fra Socialstrategien, en by med plads til alle, under overskrifterne et værdigt liv, et selvstændigt liv, en helstøbt og langsigtet løsning samt en sund og faglig stærk organisation. Du kan læse om Socialforvaltningen på København Kommunes hjemmeside: www.kk.dk og om Borgercenter Handicap på http://www.bch.kk.dk/. Du kan læse mere om Borgercenter Handicap herunder vision og målsætninger på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk.

Du kan læse om Familiehuset på følgende link: http://www.bch.kk.dk/familiehuset