icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Familievejleder til FamilieSporet i Høje-Taastrup Kommune

Vil du sammen med forældre og kollegaer skabe bedre trivsel for børn og unge i Høje-Taastrup kommune? Har du mod på at møde mange forskellige mennesker med en bred vifte af udfordringer? At arbejde i familiernes hjem eller i kommunes lokaler? Og samarbejde med netværk der har betydning for familiernes forandringsprocesser? Ønsker du at blive en del af en gruppe, som arbejder selvstændigt og i makkerskab med vejledning, rådgivning og behandling og også samarbejder tværfagligt?

hoeje-taastrup.gif

Sted:

Høje-Taastrup

Ansøgningsfrist:

26. maj 2021

Vi søger en engageret og kompetent familievejleder på fuld tid, som kan supplere Familievejledergruppens samlede erfaringer og kompetencer med ansættelsesstart d. 1.8.2021.
FamilieSporet er en veletableret afdeling, der arbejder med mentaliseringsbaserede tilgange som fælles fagligt fundament. Vi bruger FIT i alle opgaver, fordi vi ønsker at lytte til borgerens oplevelser af effekterne af vores indsats og for at kunne justere den efter det vi får at vide. Ud over familievejlederene består vores fællesskab også af familiepsykologer og kontaktpersoner. Vi er en del af Børne- og Ungerådgivningscentret (BURC) og vores opgaver bestilles af Familieafdelingen iht. Serviceloven, og vi samarbejder også med PPR og Sundhedsplejen.

Som familievejleder vil du skulle arbejde med problemstillinger omhandlende skilsmisse, konflikter, skolevægring, psykisk sygdom eller generel mistrivsel, og du kan arbejde med familier både før, under og efter anbringelser. Familievejlederne varetager også samværsopgaver for anbragte børn og deres familier. Vi møder familier med anden etnisk baggrund end dansk og ind i mellem gør vi brug af tolk. Opgavernes karakter og kompleksitet kan variere meget, og spænder fra tidlig forebyggende til mere komplekse og intensive indsatser. Vi skræddersyr indsatserne målrettet familiernes behov. Alle er fælles om at have et stort engagement og en høj faglighed, og bliver du vores nye familievejleder får du rige muligheder for udfordringer og udvikling. 

Derudover kan du som familievejleder have opgaver i tværfaglige borgerrettede aktiviteter og projekter sammen med medarbejdere fra andre afdelinger i Børne- og Ungerådgivningscentret. Det drejer sig fx om forældrekurser som De Utrolige År (DUÅ) samt kursus til forældre til børn med ADHD og autisme.  

Som familievejleder i FamilieSporet vil du deltage i understøttende fora som supervision, behandlings- og FIT-konferencer samt 1-1 med din afdelingsleder. Du vil også som en del af din introduktion modtage undervisning i FIT og MBT, og du vil skulle medbringe videooptagelser af dit arbejde til dette formål.

I Børne- og Ungerådgivningscentret arbejder vi målrettet med at optimere det tværfaglige samarbejde med sigte på at skabe kvalitet, helhed og koordinering i de borgerrettede indsatser. Vi arbejder ud fra kommunens sammenhængende børnepolitik, der tager udgangspunkt i et ressource– og relationsperspektiv i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber for alle børn og unge. Fokus er derfor også på samarbejde med barnets forældre og øvrige netværk.
Læs mere om kommunen og den sammenhængende Børne og ungepolitik på www.htk.dk.
 
Vi ønsker os en kollega med engagement, høj faglighed, bred såvel som specifik samt relevant praksiserfaring. En kollega der har lyst til at tage et medansvar for fællesskabet i gruppen, faglig og personlig trivsel og den samlede faglige udvikling i Familiesporet. Vi søger en kollega der trives med at arbejde alene, men også sammen med andre i mono- og tværfaglige sammenhænge. En kollega med et lunt og humoristisk sind, som samtidig kan holde hovedet koldt og tænke klart.

Vi tilbyder et introforløb hen over det første år. Du vil få opgaver, hvor du kan bruge dine kompetencer, og du vil få rig mulighed for faglige udfordringer og udvikling.

Vi forventer, at du: 

 • er uddannet pædagog. 
 • har flerårig pædagogisk praksiserfaring, hvoraf en del skal være fra pædagogisk og specialpædagogisk arbejde med børn fra 0-18 år, og en del fra familie- og behandlingsarbejde. 
 • har psykiatrisk viden og erfaring særligt i forhold til børn og unge med ADHD og autisme.
 • har videreuddannelse som fx en pædagogisk diplomuddannelse, en terapeutisk uddannelse eller en anden relevant videreuddannelse, der kvalificerer dig til familiearbejde
 • har/vil tilegne dig viden om feedbackmetoden FIT (Feedback Informed Treatment) og mentaliseringsbaserede tilgange i familiearbejdet. 
 • har erfaring med den vejledende position i opgaveløsningen; altså arbejde med fokus på barnets udvikling og trivsel via barnets forældre. 
 • har gode relations- og kommunikationskompetencer. 
 • kan arbejde ud fra mål og skabe struktur og stilladsering i familiearbejdet.
 • er mulighedsorienteret og vedholdende i din søgen efter forskellige tilgange og metoder, der kan finde og understøtte familiens motivation og dermed skabe forandring. 
 • har gode skriftlige kompetencer
 • kan arbejde selvstændigt i de enkelte familier. 
 • kan samarbejde tværfagligt om opgaverne og være en del af et team. 
 • kan planlægge og strukturere dine arbejdsopgaver samt skabe synligt overblik over dem. 
 • er fleksibel, nysgerrig og med lyst til at lære og lære fra dig 
   

Vilkår, yderligere oplysninger og datoer: 
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. 

Der må forventes mulighed for arbejde først eller sidst på dagen, aftenarbejde fx i forbindelse med hjemmebesøg og forældrekurser samt i særlige akutte tilfælde også weekendarbejde omkring de komplekse familieopgaver.
 
Jobfunktionen forudsætter, at du selv sørger for transport mellem dine opgaver rundt i Høje-Taastrup Kommune. Km-betaling sker efter gældende takster. 

Har du uddybende spørgsmål kan du skrive en mail med dine spørgsmål samt telefonnr. til afdelingsleder Karen Achen på Karenac@htk.dk, hvorefter du vil blive kontaktet. 

Ansøgningsfrist senest d. 26. maj 2021

Send din ansøgning, CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Efter aftale med dig indhenter vi referencer. Vi skal gøre opmærksom på, at vi som led i ansættelsesprocessen indhenter straffe og børneattest.

SØG STILLINGEN HER

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 4. juni i Børne- og Ungerådgivningscentret, Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup.