icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Pædagogisk leder til det særlige §32-dagtilbud Hvalen

"Vi skaber rammer for, at børn med særlige behov får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring til at mestre livet. Dette gøres i samarbejde med børnenes forældre", er vores motto, og vi søger en pædagogisk leder, som brænder for at påtage sig ledelsen af vores særlige dagtilbud

KøbenhavnsKommune-joblogo.png

Sted:

København

Ansøgningsfrist:

23. april 2021

Vores leder er gået på pension, og vi søger derfor en ny til en stilling på 37 timer om ugen med start den 1. juni 2021.

At være pædagogisk leder i Hvalen er et meningsfyldt job, hvor du sammen med Hvalens engagerede medarbejdere kan være med til at gøre en forskel for børn med særlige behov og deres forældre.

Vi er en velsøgt institution, og vi plejer at få mange ansøgninger, når vi slår stillinger op.

Hvalen ligger på Artillerivej i et dejligt hus med en stor legeplads tæt på Amager Fælled. Vi er normeret til 33 børn, som vi har fordelt på fem stuer. Børnene er fra 0-6 år og har varige psykiske funktionsnedsættelser, og nogle få har også fysiske funktionsnedsættelser. Størstedelen af børnene har en diagnose inden for autismespektret (ASF), og alle børn har sproglige og kommunikative udfordringer.

Det pædagogiske og terapeutiske samarbejde er rettet mod udviklingen af det enkelte barns ressourcer og udviklingspotentialer gennem oplevelsen af en meningsfuld og indholdsrig hverdag.

Forældreinddragelse i barnets hverdag og udvikling er en central del af arbejdet omkring barnet.

Vores åbningstid er kl. 7.30-16.30.

Om Specialklyngen

Hvalen er et ud af seks særlige dagtilbud for børn i alderen 0 til 6 år under Specialklyngen, et særligt dagtilbud, der er oprettet i henhold til Serviceloven §32.

De seks institutioner Guldregn, Wagnersvej, Krudtmøllen, Troldpilen, De Fire Birke og Hvalen er beliggende forskellige steder i København.

Specialklyngen har ansat pædagoger, medhjælpere, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt teknisk og administrativt personale, som samarbejder tværfagligt.

Klyngen har formuleret sin kerneopgave således

 • Vi skaber rammer for, at børn med særlige behov får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring til at mestre livet. Dette gøres i samarbejde med børnenes forældre.

Vi søger en pædagogisk leder, som brænder for at påtage sig ledelsen af et særligt dagtilbud.

Det omfatter blandt andet at

 • sikre en tryg og udviklende hverdag for en mangfoldig børnegruppe med særlige behov
 • fastholde og udvikle en høj pædagogisk faglighed med fokus på relationer og specialpædagogiske metoder
 • have opmærksomhed på den terapeutiske behandlingsdel, som indebærer ledelse af ergo- og fysioterapeutisk personale
 • lede gennem tæt og hyppig dialog med medarbejderne om kerneopgaven for at sikre, at både børn og medarbejdere trives og udvikler sig
 • have et særligt blik for samarbejdet med forældre til børn med særlige behov, dvs. at inddrage forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere i behandlingen og udviklingen af det enkelte barn

Vi ønsker, at du

 • er uddannet pædagog og har relevant ledelseserfaring – eventuelt med en diplomuddannelse i ledelse og gerne specialpædagogisk efteruddannelse
 • har et insisterende fokus på børns trivsel og udvikling og erfaring med målgruppen
 • har personlig gennemslagskraft og den pædagogfaglige værktøjskasse i orden
 • kan give faglig og metodisk sparring til medarbejderne
 • kan arbejde systematisk med struktur og drift
 • har organisatorisk forståelse og kan bruge TRIO og MED-system til at kvalificere ledelsesarbejdet
 • kan uddelegere opgaver i en kompleks hverdag og har mod til at bede om hjælp, både blandt medarbejderne og i klyngeledelsesteamet

Klyngeledelsesteamet

Ledelsesteamet består af syv pædagogiske ledere og en klyngeleder.

Som pædagogisk leder vil du blive en del af et udviklingsorienteret ledelsesteam med forskellige kompetencer.

Med udgangspunkt i forskellige kompetencer har hver enkelt leder tværgående opgaver på tværs af klyngen.

I de kommende to år har Specialklyngen et skærpet fagligt fokus på, at alle klyngens børn får en kommunikationsstrategi, og vi har netop udnævnt kommunikationsvejledere i alle enheder for at sikre et skærpet fokus på alle former for kommunikation.

Udviklingsarbejdet sker lokalt i de enkelte enheder og i samarbejde med de fire logopæder fra BCK, som er tilknyttet klyngen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsesområdet er Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem LFS og Københavns Kommune.

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi straffe- og børneattester, og det er en forudsætning, at det er muligt at indhente referencer.

Yderligere information

Har du spørgsmål, kan du kontakte klyngeleder Britt Riese-Andersen på 2326 3639.

Du kan også læse mere på Hvalens hjemmeside her.

Søg stillingen her senest fredag den 23. april 2021

Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 17; samtalerne tilpasses Corona-situationen.