icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Kompetenceenheden i Ringsted søger to barselsvikarer fra 1. august

Ringested_logo.jpg

Sted:

Ringsted

Ansøgningsfrist:

20. juni 2021

Om Kompetenceenheden:

Kompetenceenheden varetager Ringsted Kommunes PPR-funktion. Vores kerneopgave er at understøtte det gode børneliv og deltagelse i inkluderende læringsfællesskaber.
Vi er optagede af at tænke kreativt i samarbejde med familier og samarbejdspartnere for at finde de bedste måder at skabe den gode udvikling i hver enkelt indsats.

Vi arbejder ud fra en systemisk forståelse og tager udgangspunkt i praksisrettede og samskabende forløb med fokus på tidlig indsats og effekt. Der er stort råderum i opgaverne, dog altid med udgangspunkt i at understøtte barnets mulighed for meningsfuld deltagelse i fællesskabet. Børn og unge udvikler sig gennem deltagelse i fællesskaber, derfor forstår vi deres vanskelligheder i relation til de udviklings- og læringsmiljøer, som de er en del af.

Kompetenceenheden løser opgaver både helt tæt på praksis, i samarbejde med familier og medarbejdere på børne- og unge-området, og på strategisk niveau, hvor den mere overordnede udvikling af indsatser på 0-16 års-området foregår. Det betyder, at vi i Kompetenceenheden også har en aktiv rolle i de strategiske samarbejdsprocesser og drøftelser i skoler og dagtilbud.

Kompetenceenheden er, fra august 2021, organiseret i fire nyoprettede distriktsteams. Distriktsteamet indgår i et tæt tværprofessionelt samarbejde med de øvrige kommunale aktører på børne- og undervisningsområdet. Vi har base centralt i Ringsted, i gåafstand fra stationen.

Afdelingens medarbejdere er pt psykologer, talehørekonsulenter, motorikkonsulenter, sprogvejleder, familiekonsulent, og den konstituerede leder er uddannet folkeskolelærer med skoleledelsesbaggrund.
Vi arbejder på at definere og udvikle en tydelig PPR-faglighed og ønsker at udvide spændvidden i måden vi løser opgaver.

Vi søger engagerede kollegaer, som har:

  • Kompetencer og lyst til at indgå i et forpligtende og nyetableret, teamsamarbejde
  • Overblik, et pragmatisk syn på opgaveløsningen og lyst til bidrage til teamets effektivitet
  • Lyst til at tage del i et kollegialt fællesskab, hvor sparring og gensidig hjælpsomhed er centrale elementer
  • Uddannelse, viden og erfaring med relevans for arbejdet i en PPR-afdeling
  • Stærke kommunikationsevner, både mundtligt og skriftligt

Om jobbet:

Som barselsvikar bliver dine opgaver hovedsageligt på det meget praksisnære niveau.

De primære opgaver vil i samarbejde med dit team være:

  • Konsultative, praksisnære og samskabende opgaver i dagtilbud og skoler, herunder pædagogisk vejledning, sparring og supervision, ofte i et tværfagligt samarbejde
  • Rådgivning af forældre
  • Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger
  • Støtte til teamets samlede opgaveløsning i tæt samarbejde med din mentor og teamets koordinator
  • Evt. korte samtaleforløb med børn og unge

Dine opgaver vil udvikle sig og blive tilpasset dine kompetencer og teamets samlede behov

Vi tilbyder:

En organisation præget af høj faglighed og et godt sammenhold præget af empati, interesse og humor. Og vi har ikke langt fra den gode idé til handling. Vi har tradition for åbenhed og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstid og – opgaver. Vi er midt i en forandringsproces i forhold til måden, hvorpå vi er placeret i forhold til vores samarbejdspartnere og du bliver en del af en dynamisk og udviklingsorienteret organisation med engagement og nærvær.
Som ny kollega bliver du tilknyttet en fast mentor fra dit eget team, der hjælper dig godt i gang med dine opgaver.
  
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konstitueret leder Tau Stig Stokholm på telefon: 6070 6162

Ansættelsessamtaler holdes i uge 25.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

SEND ANSØGNING HER