icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Sønderborg Kommune søger en aflastningsfamilie til en pige på 4 år

Vi søger en aflastningsfamilie som hurtigst muligt kan have pigen boende én weekend i måneden, fra fredag til søndag. Vi søger en aflastningsfamilie, der kan have opgaven i flere år

Sønderborg Logo (002).jpg

Sted:

Sønderborg

Ansøgningsfrist:

24. juni 2021 kl. 12:00

Pigen går i børnehave og er sød og smilende. Hun er sund og rask og er i en positiv udvikling.

Hun er god til at lege og vil gerne indgå i legerelationer med andre børn. Hun har svært ved at forstå de sociale spilleregler og har derfor brug for at voksne er nærværende til at guide hende, så hun oplever succes i legen med andre børn.

Hun er kognitivt, følelsesmæssigt og sprogligt ikke alderssvarende og kan blive frustreret, når andre ikke forstår hende. Hun kan ligeledes have voldsomme humørsvingninger og kan derfor have brug for at kunne trække sig, hvis hun har brug for en pause. Hun har svært ved at regulere egne følelser og har svært ved at tilsidesætte egne behov. Hun har generelt brug for voksenstøtte på det følelsesmæssige område.

Hun er impulsstyret og tænker ikke umiddelbart over hvilke konsekvenser hendes handlinger kan have, dette hendes alder taget i betragtning.

Hun er en aktiv pige, der kan lide at holde sig i gang både inde og ude. Hun vil fx gerne cykle og gynge, men viser også stor interesse for kjoler og makeup og vil gerne tegne og lave perler mv.

Vi forventer at du/I:

  • Bor i, eller tæt på Sønderborg Kommune.
  • Kan tilbyde et trygt og sikkert omsorgsmiljø.
  • Kan etablere en forudsigelig og struktureret dag.
  • Har overskud og lyst til at hjælpe og indgå i et professionelt samarbejde omkring pigen.
  • Har pædagogisk eller anden relevant erfaring med udsatte børn.
  • Er godkendt af Socialtilsyn Syd -eller er indstillet på at blive det.
  • Indstillet på at modtage supervision og efteruddannelse samt deltage i diverse møder efter behov.

Opgaven aflønnes efter KL´s takster.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til familieplejekonsulent Camilla Nielsen på telefon 27 90 52 81 eller på e-mail: cni0@sonderborg.dk

Sidste ansøgningsfrist er den 24.06.2021 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 28.06.2021 på forvaltningen.

SEND ANSØGNINGEN til raadhus@sonderborg.dk Att: Familieplejekonsulent Camilla Nielsen