icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Flønghuset søger lærer

Da en af vores lærer har søgt nye udfordringer, har vi derfor brug for en ny lærer på fuld tid fra 1/10 eller så hurtigt som muligt

hoeje-taastrup.gif

Sted:

Høje-Taastrup

Ansøgningsfrist:

5. august 2021

Flønghuset”. Fløng byvej 27, 2640 Hedehusene. Søger en lærer fuldtid pr. 1/10 2021.

Flønghuset er Høje-Taastrup Kommunes egen dagbehandlings tilbud. Vi har plads til 20 børn fra 0.- 6. klasse med forskellige former for tilknytnings- og relations forstyrrelser. Det er børn, som har behov for at blive mødt af mentaliserende, engagerede og autentiske voksne, som kan støtte dem, når deres hverdag ramler, og give dem bedre udviklingsbetingelser videre i livet. Det stiller i hverdagen store krav til personalets rummelighed, samarbejde og fleksibilitet, men det giver også mulighed for at gøre en forskel for børn fra socialt udsatte positioner. Lærerrollen er væsentlig anderledes end på almindelige folkeskoler.

I Flønghuset er vores fornemmeste opgave at tilbyde børn og deres familier et miljø, hvor det er muligt at arbejde på udvikling og forandring. Vi arbejder mentaliserings baseret ud fra den miljøterapeutiske tilgang med begreber som struktur, relation og troværdighed. Vi vægter refleksion og faglighed højt, og har i hvert team månedlig supervision og konferencer, hvor vi tilrettelægger behandlingsplaner og sammen reflekterer over de enkelte børns intentioner, behov og adfærd, ligesom vi fokuserer på at skabe rummelige børnefællesskaber.

Vi er et tværfagligt hus, som vægter samarbejde og respekt for hinandens fagligheder. Personalet består af 7 pædagoger, 5 skolelærere, 2 psykologer fra PPR samt en leder. Organisatorisk er vi placeret under Børne- og Ungerådgivningscentret (BURC), hvilket giver os en unik mulighed for tæt samarbejde med socialrådgivere, familievejledere, fysio- og ergoterapeuter og PPR.

Arbejdstiden vil primært ligge i vores åbningstid, som er 8 – 16, med en fast ugentlig mødedag efter kl. 16.

Krav til ansøgers faglige baggrund:    

 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du har interesse for /erfaring med behandlingskrævende børn
 • At du har interesse for eller linjefag i dansk/matematik
 • At du indgår i undervisningen i andre fag
 • At du har en læreruddannelse

Krav til ansøgers personlige egenskaber:

 • At du er indstillet på at bruge dig selv personligt og fagligt
 • At du har evnen til at skabe gode kontakter til børn og forældre
 • At du er psykisk robust
 • At du er indstillet på og parat til at modtage supervision

Vi tilbyder:

 • Et velfungerende dagbehandlings tilbud med intern skole, der til dagligt udfordrer, begejstrer, forvirrer og gør os nysgerrige.
 • Kollegaer med høj faglighed, stort engagement og godt humør, som brænder for at skabe udvikling og trivsel for børnene.
 • En høj grad af indflydelse på din arbejdsplads.
 • Systematiseret supervision, både intern og ekstern.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation DLF/Kreds16.

Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 33

Sidste frist for ansøgning er søndag d. 5 august 2021

SEND DIN ANSØGNING HER
 
Send din ansøgning samt dit cv. Hvis du bliver indkaldt til samtale, skal du medbringe dokumentation for uddannelse, erhvervserfaring m.v. Efter aftale med dig indhenter vi referencer. 

Vi skal gøre opmærksom på, at vi som led i ansættelsesprocessen indhenter straffe og børneattest.

For yderligere information om jobbet,

Kan der rettes henvendelse til leder af Flønghuset,

Preben Overgaard, tlf. 4335 2392 / 5124 5685.