icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Pædagog søges til et småbørnstilbud for børn med socio-emotionelle udfordringer

hoeje-taastrup.gif

Sted:

Høje-Taastrup

Ansøgningsfrist:

1. august 2021

I Høje-Taastrup kommune har vi fået en unik mulighed til at etablere et mindre og midlertidigt specialtilbud til børn med sociale og følelsesmæssige udfordringer i aldersgruppen 4-6 år. Projektet er foreløbigt berammet frem til sommeren 2022. Vi har desværre måtte sige farvel til en af pædagogerne og søger derfor en fuldtids pædagog til en tidsbegrænset stilling i dette projekt. Vi ønsker at skabe et tilbud, hvor vi kan tilbyde børnene og deres familier et skærmet og trygt miljø med mulighed for at arbejde på trivsel, udvikling og forandring.

Vi har derfor brug for dig, som brænder for arbejdet med særligt sårbare børn, og som har lyst til at være med til at udvikle og bidrage til at skabe dette tilbud. Tilbuddet rummer pt. 3 børn, som har særligt behov for at blive mødt af mentaliserende, engagerede og autentiske voksne, som kan skabe en forudsigelig struktur og støtte dem, når deres hverdag ramler, og hvor målet er at give dem de bedste udviklingsbetingelser i form af særligt tilrettelagte indsatser. Det kommer i hverdagen til at stille store krav til din rummelighed, dine samarbejdsevner og din fleksibilitet, men det giver også mulighed for at gøre en forskel for børn i socialt udsatte positioner.

Udover de pædagoger der er tilknyttet dette tilbud, bliver det også understøttet af fast psykolog og specialpædagogisk konsulent. Organisatorisk er projektet placeret under Børne- og Ungerådgivningscentret (BURC), hvilket giver os en unik mulighed for tæt samarbejde med socialrådgivere, familievejledere, fysio- og ergoterapeuter og PPR.

Vi søger dig, der

  • er uddannet pædagog med specialpædagogisk erfaring, et stærkt teoretisk fundament og evner til at omsætte det til praksis i en kompleks hverdag
  • er stærk i det relationelle arbejde og har en professionel og anerkendende tilgang – både i forhold til børn, deres familier og dine kollegaer
  • har lyst til at blive klogere på mentaliserings baseret arbejde og til at arbejde med dig selv – vi prioriterer supervision og faglig sparring
  • har lyst til at være med til at skabe tilpasse udfordringer og en glædesfyldt hverdag for vores børn
  • er mentaliserende, robust og tydelig - også når børnene bliver udfordret, frustrerede og vender følelserne mod omgivelserne
  • kan arbejde tæt sammen med andre faggrupper
  • har gode kommunikative kompetencer mundtligt og skriftligt

Vi kan tilbyde:

  • en unik mulighed for at være med til at samskabe et værdifuldt tilbud for nogle af kommunens mest sårbare børn
  • kollegaer med høj faglighed, stort engagement og godt humør, som brænder for at skabe udvikling og trivsel for børnene
  • faglig nysgerrighed og systematiseret supervision og sparring

Yderligere oplysninger:

Ansættelse d.1 oktober eller snarest. Stillingen er 37 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst samt principperne i Ny Løn.

Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 31

Sidste frist for ansøgning er søndag d. 1 august 2021

SEND DIN ANSØGNING HER

Send din ansøgning samt dit cv. Hvis du bliver indkaldt til samtale, skal du medbringe dokumentation for uddannelse, erhvervserfaring m.v. Efter aftale med dig indhenter vi referencer. 

Vi skal gøre opmærksom på, at vi som led i ansættelsesprocessen indhenter straffe og børneattest.

For yderligere information om jobbet, kan du kontakte leder Preben Overgaard på tlf. 51 24 56 85