icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Socialpædagoger til det særlige dagtilbud Hvalen

Vi søger socialpædagoger til det særlige dagtilbud Hvalen

KøbenhavnsKommune-joblogo.png

Sted:

København

Ansøgningsfrist:

15. august 2021

Hvalen er et specialpædagogisk dagtilbud (§32) normeret til 33 børn. Børnene er fordelt på fem stuer.

Hvalen ligger på Islands Brygge på Artillerivej, direkte op ad Amager Fælled og nær ved busforbindelse og metrostation.

Målgruppen er børn i alderen 0-6 år med varige generelle eller vidtgående udviklingsforstyrrelser, herunder primært autismespektrumsforstyrrelse, ADHD m.m.

Personalegruppen rummer pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter, samt gårdmand, køkken og rengøringspersonale.

Vores kerneopgave

Vi skaber rammer for, at børn med særlige behov får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring til at mestre livet. Dette gøres i samarbejde med børnenes forældre.

Vi tager udgangspunkt i en målrettet tværfaglig indsats ud fra det enkelte barns specifikke behov og nærmeste udviklingszone.

Vi søger en pædagog, der kan rumme og tackle de udfordringer, hverdagen byder på med en anerkendende tilgang.

Vi arbejder med sårbare og sensitive børn, der har vidt forskellige funktionsnedsættelser, og vi har en særlig og målrettet opmærksomhed på forældresamarbejde og den tværfaglig indsats.

Institutionen rummer en mangfoldig børnegruppe, hvor du kan gøre en forskel i børnenes liv, og hvor du motiveres af det sjove og spændende i dagligdagen.

Vores pædagogiske metoder tager udgangspunkt i det enkelte barn og omfatter

 • TEACCH-inspireret pædagogik
 • Totalkommunikation
 • Udeliv, kreative og motoriske udfoldelser
 • Low arousal

Vi arbejder systematisk med udgangspunkt i

 • Københavns kommunes pejlemærker og trivselsvurderinger (TOPI)
 • Status- og handleplaner
 • SMTTE-modellen

Du vil sammen med dine kolleger modtage professionel gruppesupervision.

Vi arbejder tværfagligt omkring det enkelte barn.

Vi søger en socialpædagog, der

 • fremstår som en tydelig og robust voksen, som evner at hjælpe børnene med at finde den ro, de ofte kan mangle
 • er pædagogisk reflekterende og kan formulere sig skriftligt og mundtligt på dansk, da vi laver en del skriftlige opgaver
 • er fleksibel i forhold til fællesskabet og arbejdets tilrettelæggelse
 • vil være en del af et arbejdsfællesskab, hvor vi prioriterer at skabe en udviklende og god arbejdsdag for alle
 • er loyal og imødekommende i dit samarbejde med forældre, kolleger og klyngens ledelsesteam

Vi tilbyder en arbejdsplads, der har fokus på

 • arbejdsfællesskaber
 • fælles faglig/tværfaglig læring, udvikling og samarbejde
 • fast tilrettelagt supervision
 • tydelig ledelse og kommunikation

Institutionens åbningstid er fra kl. 7.30-16.30 på alle hverdage.

Stillingen er på 37 timer ugentligt med start den 1. september 2021 eller hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Som led i ansættelsesprocessen indhentes der straffe- og børneattester samt referencer.

Yderligere information

Besøg Hvalens hjemmeside på www.hvalen.kk.dk eller kontakt Maj-Britt Skjøth på 5152 0025. På grund af ferieperiode kan vi desværre ikke tilbyde rundvisning før uge 32.

SØG STILLINGEN HER senest onsdag den 15. august 2021

Samtaler afholdes den 25. august 2021.