icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

En særlig pædagog til en særlig skole

Er du god til at skabe nære relationer og kreativ pædagogik? Kan du se potentiale i de mindste udviklingsprocesser hos elever og fordybe dig i dit fag? Hvis svaret er ja, så nu har du chancen at prøve noget udover det sædvanlige

geelsgaardskolen.gif

Sted:

Lyngby-Taarbæk

Ansøgningsfrist:

15. oktober 2021

Jobbet

Vi søger fem pædagoger til tre faste stillinger samt to barselsvikariater til hhv. spor 1, 2 og 4.

På spor 1 har alle et bevægelseshandicap, primært CP, kombineret med enten specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder og de fleste har kommunikative udfordringer. Eleverne på spor 2 har multiple funktionsnedsættelser. Her er hverdagen bygget op om et genkendeligt og struktureret miljø med fokus på alternativ kommunikation og en taktil tilgang. På Spor 4 er eleverne primært udfordret af autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, bevæge-handicap, CP, sanse-handicap eller andre blandingsdiagnoser.

Vi arbejder med at give vores elever den bedst mulige undervisning. Det gør vi i tæt samarbejde på tværs af faggrupper - både interne og eksterne. Bag undervisningen er der forarbejde i form af de lovpligtige dokumenter, der udarbejdes i tæt samarbejde i teamet. Dertil udarbejder vi en ICF-baseret funktionsbeskrivelse. En grundlæggende del af arbejdet er overvejelser om, hvilke kommunikationsformer den enkelte elev menes at kunne profitere bedst af. Det kan være PCS-symboler, piktogrammer, Tegn til Tale, tegnsprog (visuelt eller taktilt), talemaskiner mm. Vi laver videoanalyser for at blive opmærksomme på det, vi ikke ser ved første øjekast. Selve undervisningen gennemføres både alene med eleven, i en lille gruppe eller et større fællesskab. Eleverne har alle brug for støtte og guidning for at kunne deltage aktivt i undervisningen.

En pædagog hos os

  • er kreativt tænkende i sin pædagogik
  • ser og udforsker elevernes muligheder
  • er tålmodig i sin tilgang
  • kan sætte en tydelig ramme for eleven og tilpasse rammen, når behovet opstår
  • deltager i alle opgaver og hjælper eleverne med spisning og personlig pleje
  • tager i tæt samarbejde med teamet ansvaret for den undervisning, eleven får
  • har lyst til at arbejde med alternative kommunikationsformer og er villig til at tilegne sig nye metoder
  • kan lide at blive klogere sammen med andre – både kolleger og elever

Geelsgårdskolen er en regional specialskole med tilknyttede bo-enheder og skolen er organiseret som et helhedstilbud. Vi er 280 medarbejdere og 104 elever. Se mere på vores hjemmeside www.geelsgaardskolen.dk

Ansættelse

Vi søger kolleger med erfaring inden for specialområdet. Er det hele nyt, og har du nysgerrighed og villighed til at lære, så vil vi også meget gerne byde dig velkommen. Vi støtter og oplærer alle nye kolleger.

Alle stillinger er på gennemsnitlig 37 timer pr. uge med ansættelse fra 1. november 2021 eller gerne før. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomster mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Socialpædagogernes Landsforbund. Aflønning sker desuden iht. overenskomsten samt principper for ny løn. Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, kan du kontakte afdelingsleder for spor 2 Helena Falkentoft på tlf. 4031 5142 eller afdelingsleder for spor 4 Jesper Storm Sørensen.

Ansøgning

Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning elektronisk via linket senest d. 15. oktober 2021. Samtaler afholdes løbende.

SEND DIN ANSØGNING HER

Geelsgårdskolen Kongevejen 252 2830 Virum