icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Pædagoger og sosu'er til Bostedet Chr. X´s Allé og Magnetens Boenheder

Vi søger dygtige og engagerede pædagoger og sosu´er

Lyngby-Taarbæk.png

Sted:

Lyngby-Taarbæk

Ansøgningsfrist:

27. oktober 2021

Bostederne Chr. X´s Allé og Magnetens bo-enheder søger dygtige medarbejdere, som gerne vil være en del af et udviklingsorienteret døgntilbud med en høj faglig kvalitet.

Brænder du for at bruge dit fag i arbejdet med voksne med autisme og udviklingshæmning – og har du lyst til at bruge dine pædagogiske kompetencer systematisk med fokus på hele tiden at udvikle dig fagligt, så du understøtter og udvikler borgernes trivsel?
Vil du også gerne have løbende kompetenceudvikling, supervision, indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdet, og vil du gerne have gode kollegaer og en god løn?

Hvis ja, så er du måske vores nye medarbejder?

Hvem er vi?

Bostedet Chr. X´s Allé og Magnetens Boenheder er et botilbud på flere adresser i Lyngby Taarbæk Kommune for beboere med autisme og øvrige funktionsnedsættelser. Beboerne har forskellige funktionsniveauer, nogle med et lavt støttebehov, og andre med et højt støttebehov. Vi har også et Dagtilbud på Chr. X´s Allé.

Vores målsætning er at udvikle beboernes selvstændighed, sprogligt, kompetencemæssigt og praktisk for at understøtte at de kan begå sig i de fællesskaber, som de indgår i. Vi arbejder fokuseret på at vedligeholde og udvikle den enkeltes fysiske, psykiske og sociale kompetencer, så den enkelte beboer oplever at have en meningsfyldt hverdag, med fokus på selvstændighed og livskvalitet.

Vi arbejder med afsæt i faglige tilgange som f.eks. Low Arousel, TEACCH, Tegn-Til-Tale, samt øvrige faglige metodikker, som støtter den enkelte beboers trivsel og udvikling. Derudover er der supervision for teamene, hvor kollegerne i samarbejde med ekstern supervisor reflekterer over deres faglige samarbejde om beboerne.

Du bliver en del af et tværfagligt team med ca. 8-12 fastansatte kollegaer og vikarer. Teamet består af pædagoger, social-og sundhedsassistenter og kollegaer med flere års erfaring med målgruppen. Vi vægter en høj grad af medarbejderinddragelse, og har fokus på at medarbejderne får relevant kompetenceudvikling, som understøtter det faglige arbejde med beboerne.

Vi har løbende supervision, og vi har et stort fokus på både kollektiv og individuel kompetenceudvikling. Vi har et Kompetenceudvalg, der sammen med den fagligt ansvarlige leder drøfter og planlægger kompetenceudviklingstiltag. Vi prioriterer det højt og afsætter betydelige midler til at understøtte kompetenceudvikling

Fælles for stillingerne

Vi søger flere nye kollegaer, fordi én dygtig medarbejder er på vej på velfortjent pension, to går på barsel, og én medarbejder har valgt at søge nye udfordringer. Vi søger også en medarbejder til Dagtilbuddet på Chr. X´s Allé.

Hvert team har en arbejdstidsplanlægger, som forestår teamets vagtplan. Nogle teams har en teamkoordinator, som understøtter det koordinerende overblik over opgaver og aktiviteter. I har ugentlige teammøder, hvor I sammen drøfter og tilrettelægger det faglige arbejde. Hverdagen sammen med beboerne tilrettelægges i en dagstruktur, hvor I som team arbejder med afsæt i beboernes indsatsmål, motivation, særlige behov og interesser. Hvert team har beboere med et varieret støttebehov, flere er nonverbale og i enkelte huse er der beboere, som har brug for personlig pleje.

Uanset støttebehov, så skal du som fagperson være interesseret i at analysere og aflæse adfærd og udspil i de helt små marginaler hos alle beboere, for at støtte dem bedst muligt i deres aktiviteter dagen igennem.

Din faglige opgave

  • Du samarbejder med beboerne i alle aspekter af hverdagslivet
  • Du er kontaktperson og indgår i samarbejdet mellem de pårørende og bostedet
  • Du tager på ture med beboerne om aftenen og i weekenden, og årligt er beboerne også på ferie, i ind-/ og udland
  • Du indgår i hverdagen i et tæt samarbejde med bostedets sundhedsfaglige koordinator, og øvrige faglige ressourcepersoner
  • Du skal deltage i møder med relevante partnere om borgernes indsatsplaner
  • Du har en forebyggende tilgang ved udadreagerende eller selvskadende adfærd
  • Du er indstillet på at være med i en proces, hvor vi konstant øver os på at holde fokus på metoder, og evner at skelne mellem det private og det professionelle

Ansættelsesvilkår

Der er skiftende arbejdstider, herunder weekender og nat. Vi tilbyder en god løn, der forhandles efter gældende overenskomst og med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Du har indflydelse på tilrettelægning af arbejdstid, under hensyntagen til at der er en sikker og fast bemanding. Der kræves straffeattest. En enkelt af stillingerne er på 25 timer. Timetallet kan være mellem 30-37 timer.

Kontaktinformation

Vil du vide mere om stillingerne kan du kontakte afdelingsleder Kate Svendsen på 30 34 09 28, afdelingsleder Else Randrup på 21 15 22 97 og afdelingsleder Elena Jacobsen 29 13 39 77.

Vi afholder samtalerne løbende. Tiltrædelse kan ske hurtigst muligt, men vi venter gerne på de rette ansøgere.

Bostederne er del af Lyngby Taarbæk Kommune, og vi henter vores værdier i LTK´s grundlag, som du finder her

Ansøgningsfrist

27. oktober 2021 12:00

SØG STILLINGEN HER