icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

En særlig pædagogmedhjælper søges til en ganske særlig skole

Vil du være med til at skabe nære relationer og kreativ undervisning? Kan du se muligheder, og vil du deltage i arbejdet med at finde løsninger for den enkelte elev og fordybe dig i dit arbejde? Så kan jobbet som pædagogmedhjælper på Geelsgårdskolen være noget for dig

Geelsgaarden_170px.jpg

Sted:

Lyngby-Taarbæk

Ansøgningsfrist:

7. februar 2022

Vi søger fire nye medhjælpere til fire forskellige spor på skolen – den ene stilling er et barselsvikariat. Som pædagogmedhjælper på Geelsgårdskolen vil du blive tilknyttet et team i et spor i klasser med 6-8 elever. Du deltager i arbejdet omkring eleverne i tæt samarbejde med de andre faggrupper. Det er en spændende, hektisk og tværfaglig arbejdsplads, som kræver, at du er robust og omstillingsparat.

Elevens team består af lærere, pædagoger, terapeuter og pædagogmedhjælpere. Det er læreren, pædagogen og terapeuterne, som er ansvarlige for at tilrettelægge den undervisning og de aktiviteter, som også udføres af pædagogmedhjælpere. Pædagogmedhjælperne indgår i team-forberedelse med elevteamet og andre reflekterende sammenhænge, hvor arbejdet omkring eleven planlægges og evalueres. I jobbet indgår plejeopgaver, personlig hjælp, lettere rengøring og praktiske opgaver.

Vi søger en ny kollega, som

  • er psykisk robust, pga. de vanskeligheder eleverne har
  • er rolig, myndig og tydelig i egen udstråling
  • kan bevare overblikket i et til tider hektisk arbejdsmiljø
  • professionelt kan håndtere elevernes pludselige følelsesmæssige/impulsive udbrud
  • kan arbejde struktureret og skabe den struktur, den enkelte elev har brug for
  • kan arbejde med kommunikative redskaber som PCS-symboler, piktogrammer Tegn til Tale, tegnsprog, talemaskiner, etc., eller har lyst til at opbygge en sådan viden
  • kan indgå i/tage ansvar for samarbejdet omkring udviklingen af pædagogiske metoder i relation til elevernes problemstillinger
  • kan, vil og har erfaring med arbejdet med IT

Skolen

Geelsgårdskolen er en regional specialskole. Vi optager elever mellem 6 og 25 år. P.t. har vi ca. 120 elever og 280 medarbejdere. Læs mere på vores hjemmeside www.geelsgaardskolen.dk.

Elevgrupper

Eleverne på Spor 1 og 2 har ofte motoriske funktionsnedsættelser, primært CP, kombineret med specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder, elever med muskelsvind, elever med rygmarvsbrok, elever med Louis-Bar syndrom. Elever på Spor 3 og 4 har brug for et individuelt tilrettelagt og struktureret helhedstilbud. De har f.eks. døvblindhed/syns- og hørehæmmede udfordringer, Charge syndrom, autisme spektrum forstyrrelser (ASF), ADHD eller lignende problematikker i kombination med andre psykiske, fysiske, kognitive funktionsnedsættelser samt eventuelle sanseproblematikker.

Ansættelse

Stillingerne er tre faste fuldtidsstillinger og et barselsvikariat og arbejdstiderne ligger mandag til fredag i tidsrummet kl. 8-17. Vi har brug for dig hurtigst muligt. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomster mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Socialpædagogernes Landsforbund/3 F/FOA. Aflønning sker desuden iht. overenskomsten samt principper for Ny Løn.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne eller afdelingen, kan du kontakte teamleder Sara Friis Kilde på mobil tlf. 23 64 91 29.

Ansøgning m.m.

Send din motiverede ansøgning med bilag elektronisk HER senest d. 7. februar 2022.