icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Centerchefer og stedfortrædere til to nye centre i Voksne, Job og Handicap, Aarhus Kommune

Vil du stå i spidsen for at styrke og udvikle den faglige kvalitet i Voksne, Job og Handicap i Aarhus Kommune? Aarhus Kommune søger centerchefer og stedfortrædere til at etablere og opbygge to nye centre: Center for autismetilbud til voksne og Center for bofællesskaber og beskæftigelse til voksne.

AAK_SFB_venstre_70 (002).png

Sted:

Aarhus

Ansøgningsfrist:

30. maj 2022

Til hvert center søger vi en stedfortræder, som sammen med centrets centerchef kan:

  • Sætte retningen for det nye center og dets specialisering i hhv. autismefaglig og læring og beskæftigelse som vej til selvstændighed og livsmestring.
  • Være sparringspartner for afdelingslederne, herunder støtte dem i at omsætte de politiske visioner til konkrete forhold samt arbejde for sammenhæng på tværs af organisationen.
  • Stå i spidsen for centrets arbejdsmiljøledelse og drive udviklingsprojekter.

Du har:

  • Solid erfaring fra det socialpædagogiske eller socialfaglige område – og et stort engagement i området, som du formår at skabe følgeskab til.
  • En formel lederuddannelse – eller lyst til at tage en.
  • Erfaring med ledelse og drift af forskellige bo- og dagtilbud i en politisk styret organisation.
  • En ledelsespraksis, som er åben, tillidsbaseret og præget af refleksion og nysgerrighed.

Læs mere

Læs mere om de to stedfortræderstillinger og de to nye centre via dette link

Om Voksne, Job og Handicap:

De nye centre er resultatet af en organisationsændring, hvor Voksne, Job og Handicaps tilbud organiseres efter faglighed, i modsætning til den nuværende organisering efter geografi. Denne ændring betyder, at det bliver muligt at styrke det enkelte centers faglighed – til glæde for borgere og medarbejdere – samt at der bliver tilført mere ledelseskraft til de enkelte centre.

Voksne, Job og Handicap er således kendetegnet ved, at man er i gang med en ambitiøs, faglig udviklingsproces, der skal skabe værdi for både borgere, medarbejdere og ledere. Vi søger to centerledelser (både centerchef og stedfortræder), som kan bidrage til den proces.

Voksne, Job og Handicap er et af seks driftsområder under Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Vi bidrager til, at voksne borgere med handicap lever et selvstændigt liv med udgangspunkt i deres egne drømme og ønsker og med mulighed for at deltage i det liv, der leves i Aarhus. Livskvalitet og trivsel i alle livets faser er i fokus, for Aarhus skal være en god by for alle.

Pluss søger for Aarhus Kommune.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er 30. maj med forventet fælles tiltrædelse 1. august. Centerchef og stedfortræder tiltræder samtidig, så I som nyt ledelsesteam kan sætte fra i fællesskab, inden de nye centre etableres 1. oktober, med støtte fra både driftschefen og ledelseskollegaerne i de andre centre.

SØG STILLINGEN