icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Geelsgårdskolen søger pædagoger

Er du god til at skabe nære relationer og kreativ pædagogik? Kan du se potentiale i de mindste udviklingsprocesser hos elever og fordybe dig i dit fag? Hvis svaret er ja, så har du nu chancen for at prøve noget udover det sædvanlige.

Geelsgaarden_170px.jpg

Sted:

Lyngby-Taarbæk

Ansøgningsfrist:

1. august 2022

Da alle vores pædagogstillinger ikke er besatte, genopslår vi derfor disse stillinger.

Vi får flere elever til næste skoleår og søger derfor nye kollegaer. Vi søger fire pædagoger til en fast stilling, en tidsbegrænset stilling samt to barselsvikariater til det kommende skoleår.

En pædagog hos os…

 • kan bruge sin teoretiske viden i praksis
 • ser og udforsker elevernes muligheder
 • er tålmodig i sin tilgang
 • kan sætte en tydelig ramme for eleven og tilpasse rammen, når behovet opstår
 • deltager i alle opgaver og hjælper eleverne med spisning og personlig pleje
 • tager i tæt samarbejde med teamet ansvaret for at eleven får den bedst mulige trivsel og undervisning
 • har lyst til at arbejde med alternative kommunikationsformer og er villig til at tilegne sig nye metoder
 • kan både arbejde meget selvstændigt og meget tæt sammen med andre
 • kan lide at blive klogere sammen med andre – både kolleger og elever.

Vi arbejder med at give vores elever den bedst mulige undervisning i tæt samarbejde på tværs af faggrupper – både interne og eksterne. Bag den højt specialiserede undervisning er der et stort forarbejde i form af møder, udarbejdelse af dokumenter (elevplan og ICF-baseret funktionsbeskrivelse m.m.), afdækning af kommunikationsformer og hjælpemidler, tæt forældresamarbejde m.m.

For at du som pædagog kan bidrage ind i dette tværfaglige fællesskab med indsigt og viden og med sikkert udgangspunkt i egen faglighed, prioriterer vi højt, at alle tilbydes en lang række kurser og uddannelse såvel internt særligt tilrettelagte introduktionskurser, som diplomkurser og andre relevante kurser.

Alle vores elever har brug for støtte og guidning for at kunne deltage aktivt både i undervisningen og andre aktiviteter. Da vi er et helhedstilbud, deltager og støtter pædagogerne eleverne i undervisningen og forestår understøttende undervisning. Pædagogerne har også ansvaret for vores fritidstilbud, som i hverdage er efter undervisningen og i ferierne hele dagen.

Selve undervisningen gennemføres alene med eleven, i en lille gruppe eller et større fællesskab. Dette varierer afhængigt af, hvad den enkelte elev har brug for og fra spor til spor. Læs mere her og tænk gerne over, hvor du ville kunne bidrage bedst.

Geelsgårdskolen er en regional specialskole. Vi optager elever mellem 5 og 25 år. I skoleåret 2022-2023 forventer vi at være ca. 109 elever og 280 medarbejdere. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.geelsgaardskolen.dk.

Ansættelse

Vi søger kolleger med erfaring inden for specialområdet. Er det hele nyt og har du nysgerrighed og villighed til at lære, så vil vi også meget gerne byde dig velkommen. Vi støtter og oplærer alle nye kolleger.

Alle stillinger er på gennemsnitlig 37 timer pr. uge med ansættelse snarest muligt. Vi har brug for fire pædagoger til en fast stilling, en tidsbegrænset stilling samt to barselsvikariater til det kommende skoleår. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomster mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Socialpædagogernes Landsforbund. Aflønning sker desuden iht. overenskomsten samt principper for ny løn. Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, kan du kontakte afdelingsleder for:

 • Spor 4 Jesper Sørensen 2818 2510
 • Spor 2 Helena Falkentoft 4031 5142
 • Spor 3 Kathrine Espersen 2044 5494
 • STU Pia Toppevad Skov 4018 5755.

Ansøgning

Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning elektronisk via linket senest d. 1. august 2022. Samtaler afholdes løbende under hele ansøgningsperioden og i uge 32.

SØG STILLINGEN

Geelsgårdskolen, Kongevejen 252, 2830 Virum