icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Familiekonsulent til projektstilling ved FamilieCentret i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har iværksat et projekt med fremskudte socialrådgiver- og familiebehandlingsindsatser på udvalgte skoler og dagtilbud. I den forbindelse søger vi en medarbejder med familiebehandlingskompetencer til ansættelse foreløbig for 1 år. Halvdelen af medarbejderens arbejdstid vil omhandle de fremskudte indsatser på en skole og flere dagtilbud. Den anden halvdel vil omhandle almene familiebehandlingsopgaver i FamilieCentrets regi.

Gentofte_175x.png

Sted:

Gentofte

Ansøgningsfrist:

19. august 2022 kl. 12:00

FamilieCentret

FamilieCentret er en forebyggelsesenhed i Gentofte Kommune, som forestår støttende, rådgivende og behandlende opgaver til en bred målgruppe af børn og unge samt deres familier.

FamilieCentret har 3 familiekonsulentteams på i alt 26 medarbejdere, som er tværfagligt sammensat af pædagoger, psykologer, sygeplejerske, socialrådgiver og AC’ere. Vi prioriterer faglighed, udvikling og engagement samt vægter en rar kollegial stemning og gør os umage med at have en fagligt og socialt velfungerende kultur. Vores teoretiske og metodiske tilgange tager primært afsæt i narrative, systemiske, løsningsfokuserede samt mentaliserings-baserede og neuroaffektive forståelser og metoder.

FamilieCentrets kerneopgaver er at yde rådgivning, støtte og behandling i henhold til servicelovens §11.3, §11.7, §52.2 og § 52.3. Der er tale om opgaver i forhold til børn, unge og forældre i forskellige udsatte positioner, som ofte er udfordrede på flere livsområder og derfor har brug for helheds- og netværksorienterede indsatser.

Foranstaltede indsatser tager afsæt i handleplaner, som barnets rådgiver er ansvarlig for og tilrettelægges i dialog med familierne. Arbejdet foregår både i FamilieCentret og i familiernes eget hjem. Vi samarbejder ofte tæt med andre professionelle omkring familierne samt med personer i familiernes private netværk. Arbejdet dokumenters via journalnotater og skriftlige opfølgningsskrivelser.

Projekt ’Fremskudte socialrådgiver og familiebehandlings-indsatser på skole og i dagtilbud’

I projektet indgår 3 skoler og 9 dagtilbud. Funktionen som familiekonsulent på skole- og dagtilbud varetages i tæt samarbejde med en socialrådgiver og som makkerpar indgår I en projektgruppe med andre socialrådgiver og familiekonsulent-makkerpar samt et konsulentteam, som forestår projektstyringen.

Opgaverne på skoler og dagtilbud varetages i henhold til Servicelovens §11.2 og §11.3 og løses i tæt samarbejde med personalet på skolen og i daginstitutionerne samt med inddragelse af forældre og andre relevante netværkspersoner.

Vi søger kolleger, med:

 • relevant faglig baggrund f.eks. pædagog, psykolog, socialrådgiver, sygeplejerske eller lærer – samt erfaring og/eller efteruddannelse, som matcher FamilieCentrets opgavefelter og faglige tilgange.
 • erfaring i forhold til at skabe udvikling for børn og familier gennem familieorienterede tilbud.
 • fyldig viden om børn med særlige støtte- og udviklingsbehov – gerne i forhold til hele aldersspektret på 0-18-årige.
 • viden om psykiatriske diagnoser og erfaring med at understøtte børn og unge med psykiatriske diagnoser samt at vejlede deres forældre.
 • erfaring med skolevægringsproblematikker samt fremskudte indsatser i skole- og dagtilbud.
 • et samarbejdsorienteret- og tværfagligt mindset.
 • forudsætninger for at arbejde med afsæt i FamilieCentrets teoretiske og metodiske grundlag.
 • kreativitet og engagement i forhold til at indtræde i den gensidige sparring i eget team og på tværs af FamilieCentrets teams.
 • kompetencer til selvstændigt at tilrettelægge, strukturere og udføre arbejdet med familierne.
 • kompetencer til at formidle sig velformuleret og systematisk i skrift og tale.
 • parathed til at have skiftende og fleksible arbejdertider, herunder tidlig morgen og sene eftermiddage/tidlige aftentimer samt lejlighedsvist arbejde i weekender.
 • flair for at arbejde funderet og fleksibelt i en politisk styret kommunal virkelighed.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er til besættelse pr. 1.10.2022 og er foreløbig af 1 års varighed.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Gentofte Kommune har en generel politik om, at der ved ansættelse inden for børne- og ungeområdet skal indhentes straffe- samt børneattest.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte Gruppeleder Heidi Junker - tlf. 29 38 25 05

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag inkl. eksamensbeviser sendes elektronisk via link her på siden. Angiv gerne hvilke af de opslåede stillinger, du kandiderer til.

Ansøgningsfrist: fredag d. 19.8.2022 kl. 12.00.

Der afholdes ansættelsessamtaler fredag d. 26.8.2022.

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Heidi Junker

Ansøgningsfrist: 19. august 2022 klokken: 12:00

SØG STILLINGEN