icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Pædagoger med specialpædagogisk erfaring til opstart af det nye særlige dagtilbud Ragnhild

KøbenhavnsKommune-joblogo.png

Sted:

København

Ansøgningsfrist:

10. august 2022

Vi udvider Specialklyngen med endnu et særligt dagtilbud, Ragnhild (§32). Vi starter op i midlertidige lokaler, hvor vi skal være i ca. to år. Du bliver ansat fra den 1. oktober 2022, hvor vi sammen skal have et opstartsforløb, inden vi modtager 16 børn fra medio oktober. Efter en periode på ca. to år i vores midlertidige lokaler, skal institutionen flytte til en nybygget institution på Nørrebro, der er normeret til 36 børn. Den midlertidige institution, Ragnhild, ligger i Ryparken i København Ø. Institutionens åbningstid er kl. 07.15-16.15 alle hverdage.

Målgruppen er børn i alderen 0-6 år med varige generelle eller vidtgående udviklingsforstyrrelser, herunder primært autismespektrumsforstyrrelse, ADHD m.m. Vi tager udgangspunkt i en målrettet tværfaglig indsats ud fra det enkelte barns specifikke behov og nærmeste udviklingszone.

Personalegruppen rummer pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeut samt gårdmand, køkken og rengøringspersonale.

Vores kerneopgave

Vi skaber rammer for, at børn med særlige behov får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring til at mestre livet. Dette gør vi i samarbejde med børnenes forældre.

Ragnhild er en del af Specialklyngen i Københavns Kommune. Specialklyngen består af i alt syv særlige dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Institutionerne ligger rundt om i Københavns Kommune.

Vi søger pædagoger, der har lyst til at være en del af en nyopstartet institution, og som kan rumme og tackle de udfordringer, hverdagen byder på, med en anerkendende tilgang.

Vi arbejder med sårbare og sensitive børn, der har vidt forskellige funktionsnedsættelser, og vi har særlig og målrettet opmærksomhed på forældresamarbejde og den tværfaglige indsats. Vores pædagogiske metoder tager udgangspunkt i det enkelte barn og omfatter:

 • TEACCH-inspireret pædagogik
 • totalkommunikation
 • boardmaker og struktur
 • udeliv, kreative og motoriske udfoldelser
 • Low Arousal

Vi arbejder systematisk med udgangspunkt i:

 • Københavns Kommunes pejlemærker og trivselsvurderinger (TOPI)
 • statusrapporter og handleplaner
 • SMTTE-model

Du vil sammen med dine kolleger modtage professionel gruppesupervision.

Vi søger pædagoger, der

 • fremstår som tydelige og anerkendende voksne, som kan skabe et roligt miljø omkring børnene
 • er pædagogisk reflekterende og kan formulere sig skriftligt og mundtligt på dansk, da vi laver en del skriftlige opgaver
 • er fleksible i forhold til fællesskabet og arbejdets tilrettelæggelse
 • vil være en del af et arbejdsfællesskab, hvor vi har fokus på at skabe en udviklende og god arbejdsdag for alle
 • er loyale og imødekommende i samarbejdet med forældre, kolleger og klyngens ledelsesteam
 • kan deltage i aftenmøder og udviklingsdage

Hvad tilbyder vi dig?

Vi tilbyder en arbejdsplads, der har fokus på:

 • opstart og udvikling af en ny pædagogisk praksis
 • arbejdsfællesskaber
 • kommunikation/sprog
 • det gode børneliv
 • fælles faglig/tværfaglig læring, udvikling og samarbejde
 • fast tilrettelagt supervision
 • tydelig ledelse og kommunikation

Ansættelsesvilkår

Stillingerne er på 37 timer ugentligt med opstart 1. oktober 2022. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med Københavns Kommune og principperne i Ny Løn. I forbindelse med ansættelserne indhenter vi børne- og straffeattest og tager referencer. Du bliver ansat i Indre By/Østerbro Specialklyngen, som består af syv kommunale særlige dagtilbud med børn i alderen 0-6 år. Vi arbejder gerne på tværs af institutionerne i vores arbejdsfællesskab, og vi forventer og giver plads til, at alle i klyngen søger medindflydelse og tager medansvar.

Yderligere information?

Ragnhilds hjemmeside er under udbygning. Du kan i stedet orientere dig på en af klyngens øvrige institutioners hjemmesider.

Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte pædagogisk leder Malene Bech-Pedersen på 2117 6490. I uge 29, 30 og 31 er Malene på ferie. I disse uger kan du kontakte klyngeleder Britt Riese-Andersen på 2326 3639.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg stillingen her senest onsdag den 10. august 2022

Vi holder samtaler i uge 32.