icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Socialpædagoger til afdeling A i det særlige dagtilbud De Fire Birke i Hellerup

Vil du være en del af vores personalegruppe, som rummer pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter samt gårdmænd, køkken- og rengøringspersonale?

kbh_maerke_dk_blue_rgb.png

Sted:

København

Ansøgningsfrist:

15. august 2022

Det særlige dagtilbud De Fire Birke er et specialpædagogisk dagtilbud (§32) normeret til 51 børn. Målgruppen er børn i alderen 0-6 år med varige, generelle eller vidtgående udviklingsforstyrrelser, herunder primært autismespektrumsforstyrrelse, ADHD m.m. De Fire Birke ligger på Rymarksvej i Hellerup i en grøn oase mellem Hellerup og Ryparken Station. Institutionens åbningstid er kl. 07.15-16.15 alle hverdage.

Vores kerneopgave

Vi skaber rammer for, at børn med særlige behov får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring til at mestre livet. Dette gør vi i samarbejde med børnenes forældre. Vi tager udgangspunkt i en målrettet, tværfaglig indsats ud fra det enkelte barns specifikke behov og nærmeste udviklingszone.

De Fire Birke er en del af Specialklyngen i Københavns Kommune. Specialklyngen består af i alt seks særlige dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Institutionerne ligger rundt om i Københavns Kommune.

Vi søger socialpædagoger med relevant erfaring, der med en anerkendende tilgang kan rumme og tackle de udfordringer, hverdagen byder på. Vi arbejder med sårbare og sensitive børn, der har vidt forskellige funktionsnedsættelser, og vi har en særlig og målrettet opmærksomhed på forældresamarbejde og den tværfaglige indsats. Institutionen rummer en mangfoldig børnegruppe, hvor du kan gøre en forskel i børnenes liv og blive motiveret af det sjove og spændende i dagligdagen.Vores pædagogiske metoder tager udgangspunkt i det enkelte barn og omfatter

 • TEACCH-inspireret pædagogik
 • totalkommunikation
 • Boardmaker og struktur
 • udeliv, kreative og motoriske udfoldelser
 • Low Arousal

Vi arbejder systematisk med udgangspunkt i

 • Københavns Kommunes pejlemærker og trivselsvurderinger (TOPI)
 • statusrapporter og handleplaner
 • SMTTE-model

Du vil sammen med dine kolleger modtage professionel gruppesupervision.

Vi søger kolleger, der

 • fremstår som tydelige og anerkendende voksne, som kan skabe et roligt miljø omkring børnene
 • er pædagogisk reflekterende, som kan formulere sig skriftligt og mundtligt på dansk, da vi laver en del skriftlige opgaver
 • er fleksible i forhold til fællesskabet og arbejdets tilrettelæggelse
 • vil være en del af et arbejdsfællesskab, hvor vi har fokus på at skabe en udviklende og god arbejdsdag for alle
 • er loyale og imødekommende i samarbejdet med forældre, kolleger og klyngens ledelsesteam
 • kan deltage i aftenmøder og udviklingsdage

Vi kan tilbyde en arbejdsplads, der har fokus på

 • arbejdsfællesskaber
 • kommunikation/sprog
 • det gode børneliv
 • fælles faglig/tværfaglig læring, udvikling og samarbejde
 • fast tilrettelagt supervision
 • tydelig ledelse og kommunikation

Du bliver ansat i Indre By/Østerbro Specialklyngen, som består af seks kommunale særlige dagtilbud med børn i alderen 0-6 år. Vi arbejder gerne på tværs af institutionerne i vores arbejdsfællesskab, og vi forventer og giver plads til, at alle i klyngen søger medindflydelse og tager medansvar.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med Københavns Kommune og principperne i Ny Løn. Stillingerne er på 37 timer ugentligt, og vi ønsker, at du kan starte hurtigst muligt. I forbindelse med ansættelserne indhenter vi børne- og straffeattest og tager referencer.

Yderligere information

Besøg gerne De Fire Birkes hjemmeside. Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte pædagogisk leder Katrine W. Baad på 5150 3564 (ferie uge 29 og 30) eller pædagogisk leder Mie Møller på 2382 7374 (ferie uge 30 og 31).

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg via linket senest mandag den 15. august 2022

Vi holder samtaler løbende.

SØG STILLINGEN