icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

En særlig pædagogmedhjælper søges til en ganske særlig skole

Vil du være med til at skabe nære relationer og kreativ undervisning? Kan du se muligheder og vil du delta-ge i arbejdet med at finde løsninger for den enkelte elev og fordybe dig i dit arbejde? I forbindelse med at en af vores medhjælpere skal på barsel og en har søgt nye udfordringer, søger vi nye kollegaer

Geelsgaarden_170px.jpg

Sted:

Lyngby-Taarbæk

Ansøgningsfrist:

25. august 2022

Som pædagogmedhjælper på Geelsgårdskolen, deltager du i arbejdet omkring eleverne i tæt samarbejde med de andre faggrupper. I det daglige arbejde, kan du både være alene med en elev og i grupper. Det er en spændende, hektisk og tværfaglig arbejdsplads, som kræver, at du er robust og omstillingsparat.

Elevens team består primært af en lærer, en pædagog, terapeuter og pædagogmedhjælpere. Det er læreren, pædagogen og terapeuterne, som er ansvarlige for at tilrettelægge den undervisning og de aktiviteter, som også udføres af pædagogmedhjælpere. De indgår i fællesforberedelse med elevteamet og andre reflekterende sammenhænge, hvor arbejdet omkring eleven planlægges og evalueres. I jobbet indgår plejeopgaver, personlig hjælp, lettere rengøring og praktiske opgaver.

Vi søger en ny kollega, som

  • er psykisk robust, pga. de vanskeligheder eleverne har
  • er rolig, myndig og tydelig i egen udstråling
  • kan bevare overblikket i et til tider hektisk arbejdsmiljø
  • professionelt kan håndtere elevernes pludselige følelsesmæssige/impulsive udbrud
  • kan arbejde struktureret og skabe den struktur, den enkelte elev har brug for
  • kan arbejde med kommunikative redskaber som PCS-symboler, piktogrammer Tegn til Tale, tegnsprog, talemaskiner, etc., eller har lyst til at opbygge viden herom
  • kan indgå i og tage ansvar for samarbejde omkring udviklingen af pædagogiske metoder i relation til elevernes problemstillinger
  • kan og vil arbejde med og har erfaring med IT

Eleverne

Eleverne på Spor 4 har brug for et individuelt tilrettelagt og struktureret helhedstilbud. De har autisme spektrum forstyrrelser (ASF), ADHD eller lignende problematikker i kombination med andre psykiske, fysiske, kognitive funktionsnedsættelser samt eventuelle sanseproblematikker.

Om os

Geelsgårdskolen er en regional specialskole, som optager elever mellem 6 og 25 år. Der er ca. 120 elever og 280 medarbejdere. Læs mere på: www.geelsgaardskolen.dk. Du er velkommen til at kontakte teamleder Spor 4 Charlotte Lundgreen 51220353 eller teamleder spor 3 Sara Friis Kilde 23649129 for yderligere information.

Ansættelse

Vi søger til flere medhjælperstillinger på hele skolen, mandag til fredag, i tidsrummet kl. 8-17. Vi har brug for dig hurtigst muligt eller senest 1. oktober 2022. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomster mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Socialpædagogernes Landsforbund/3 F/FOA. Aflønning sker desuden iht. overenskomsten samt principper for Ny Løn.

Ansøgning m.m.

Ansøg ved at sende din ansøgning med bilag via nedenstående link senest 25. august 2022. Samtaler afholdes løbende og senest d. 30. august 2022.

Send din ansøgning her