icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Vi udvider og søger derfor en familiebehandler til Styrket Familiebehandling i Høje-Taastrup Kommune

Har du mod på at udvikle ny praksis for udsatte børn, unge og familier for at undgå anbringelse? Ønsker du at blive en del af et ambitiøst tværfagligt team, der arbejder med intensive familiebehandlingsindsatser? Er du idérig, rolig og fleksibel – og kan agere som rollemodel?

hoeje-taastrup.gif

Sted:

Høje-Taastrup

Ansøgningsfrist:

15. august 2022 kl. 12:00

Så er du måske vores nye kollega i Afdelingen for Styrket Familiebehandling i Høje-Taastrup Kommune.

På baggrund af gode erfaringer og lovende praksis udvider vi vores styrkede familiebehandlingsindsats målrettet udsatte børn, unge og familier i risiko for anbringelse. Vi skal derfor bruge endnu en dygtig familiebehandler til intensive og håndholdte familiebehandlingsforløb og sikkerhedsplansarbejde med børn, unge, deres familier og brede netværk. Skal du være med?

Styrket Familiebehandling blev etableret som en tværfaglig afdeling i september 2020. Afdelingen består af 7 familiebehandlere, en faglig leder og en leder. Derudover er der en behandlingsansvarlig psykolog, en familieplejekonsulent, 5 socialrådgivere og en teamleder fra Familieafdelingen koblet til teamet. Afdelingen er en del af Børne- og Ungerådgivningscenteret, der består af: Familieafdeling, Familiesporet (udførerafdeling), PPR, Sundhedstjeneste og Administration. Du har derfor let adgang til dine tværfaglige samarbejdskollegaer.

Gennem tværprofessionelt og tæt samarbejde om familiebehandling og myndighedsarbejde er det vores fornemste opgave at hjælpe familierne tilbage i trivsel og udvikling. Teamets faglige fundament bygger på mentalisering, herunder AMBIT-metoden.
Vores indsatser udføres i familiens hjem, i vores behandlingshus ’Vangen’ samt i dagtilbud/skole, og kræver en vis tidsmæssig fleksibilitet. Du skal altså arbejde i de kontekster, hvor potentialet for forandring er størst.

Dine forudsætninger:

Du bliver en succes hos os, hvis du kan nikke til så mange som muligt af nedenstående ønsker. Men vi ved også godt, at ingen kan det hele:

 • Du er en erfaren familiebehandler med en uddannelse inden for det pædagogiske, psykologiske eller socialfaglige felt. Det er en fordel, hvis du har en efteruddannelse i familiebehandling/familieterapi.
 • Du har erfaring med mentaliserings baseret forandringsarbejde. Erfaring med AMBIT er en fordel, men ikke et krav.
 • Du er ambitiøs og kreativ - og holder af at lave utraditionelle og skræddersyede løsninger i arbejdet.
 • Du trives med at arbejde tæt i et team, men kan arbejde selvstændigt og hviler i din egen faglighed.
 • Du kan skabe struktur og stilladsering i arbejdet – også i de mest komplekse sager.
 • Du er i stand til at bevare roen og udholde familiens udsathed – også i akutte og vanskelige situationer.
 • Du mestrer tværfagligt samarbejde - især tæt samarbejde med myndighedsområdet - og kan gå til andres faglighed med respekt og nysgerrighed.
 • Du har erfaring med FIT (Feedback Informed Treatment) – eller har stor lyst til at lære det.
 • Du er stærk til netværksarbejde – både aktivering af familiens professionelle og private netværk samt civilsamfundet.
 • Du har mod på tovholderfunktion på en fælles plan sammen med familien og det professionelle netværk på tværs af forvaltninger.       

 Vi tilbyder:

 • Deltagelse i spændende udviklingsarbejde.
 • Et inspirerende fagligt og socialt arbejdsmiljø med fokus på faglig udvikling og trivsel.
 • Understøttende fora som f.eks. tværfaglige behandlings- og FIT konferencer samt supervision.
 • Læringsmiljøer, hvor vi på baggrund af gode og dårlige erfaringer sammen bliver klogere på effektivt behandlingsarbejde i udsatte familier – og lærer i fællesskab. Der vil være fokus på at arbejde med klare mål sammen med familien samt opfølgning på effekterne.

Vilkår, yderligere oplysninger og datoer:

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.

Du vil have mulighed for fleksibelt selv at tilrettelægge din arbejdstid ud fra dine arbejdsopgaver. Der må dog forventes mulighed for arbejde først eller sidst på dagen, f.eks. i forbindelse med hjemmebesøg samt weekendarbejde omkring de komplekse familie-opgaver f.eks. i akutte situationer eller i forbindelse med sikkerhedsplansarbejde.  

Hvis du har spørgsmål vedr. stillingen, kan du henvende dig til Faglig leder Kathrine Damm-Frydenberg på tlf. 24958408 eller mail kathrineda@htk.dk eller teamleder Ditte Hundahl tlf. 51437724 eller mail ditteje@htk.dk. Grundet sommerferie er det først muligt at træffe os fra uge 31.

Ansøgningsfrist er d. 15. august kl. 12.00

Send din ansøgning, CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Efter aftale med dig indhenter vi referencer. Vi skal gøre opmærksom på, at vi som led i ansættelsesprocessen indhenter straffe- og børneattest.

Samtaler forventes afholdt i uge 34, onsdag og torsdag.

Send din ansøgning her