icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Centerleder til Center for Handicap og Myndighed, Randers Kommune

Vi søger en centerleder, der kan sætte retning for en organisation, der skal videreudvikle og nytænke indsatserne og samtidig kan gå forrest i en proces, hvor samarbejdet med borgere og pårørende er centralt for områdets udvikling.

randers_kommune_175px.jpg

Sted:

Randers

Ansøgningsfrist:

19. oktober 2022 kl. 12:00

Det er en spændende stilling, og det er der mange grunde til. Her får du nogle af dem:

 • Du kommer til at stå i spidsen for en stor arbejdsplads med mange ledere og medarbejdere i reference. Hvor hverdagen er indholdsrig, spændende og kompleks og til tider kræver, at du udnytter dit fulde potentiale og står på tæer. 
 • Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor fokus ligger på borgerne. ”Vi gør det – vi taler ikke kun om det”. Her vil vi alle i organisationen gøre en forskel, til gavn for børn, unge og voksne borgere samt pårørende.
 • Du kan gribe muligheden for at være med til at udvikle og sætte dagsorden på handicapområdet. Stillingen og organiseringen er ny, og du har muligheden for at sætte aftryk.
 • Du får et lederjob med mange samarbejdsflader, interne som eksterne, og en position, hvor mangfoldigheden i opgaveporteføljen er stor, og hvor du både arbejder på det strategiske og mere operationelle niveau.
 • Du kommer ind på en arbejdsplads med engagerede og fagligt kompetente ledere og medarbejdere, der alle brænder for opgaven. 
 • Du får ledelseskollegaer, op, ned og til siden, der samarbejder om de stærke løsninger for helheden, og hvor der er fokus på den ledelsesfaglige udvikling –både på den enkelte og på fællesskaberne.

På handicapområdet er der et vedvarende fokus på at nytænke indsatserne til både børn, unge og voksne borgere. Det sker bl.a. ved at omsætte og implementere de politisk vedtagne handicapplaner, herunder fokus på borgerinddragelse og det vedtagne kodeks, som skal kendetegne områdets samarbejde med borgere og pårørende.

Så har du blik for udviklingspotentialer og processer, og brænder du for at skabe retning i en stor organisation med fokus på at omdanne overordnede strategier til hverdagspraksis med borgeren i centrum, så har vi stillingen til dig.

Om os

Handicapområdet gennemfører med virkning pr. 1. oktober 2022 en omorganisering. Det betyder, at Center for Handicap og Myndighed etableres som et nyt center.

Vi er et center med omkring 500 medarbejdere og ledere, der brænder for at løse kerneopgaven. Vi har fokus på at udvikle faglige løsninger, der understøtter sammenhæng og koordinering samt mestring af eget liv i sammenhæng med økonomi i balance.

Centret er ét ud af tre centre på socialområdet. Alle centre har de senere år gennemgået en stærk faglig udvikling, hvor mestring, samskabelse, metodeudvikling, uddannelse af borgerguides og faglige fællesskaber er omdrejningspunkterne.

Vi er et socialområde, der har fokus på at lykkes i fællesskab - dét vi kalder for det fælles ”vi”. Den måde at samarbejde på, skal du vise vejen i, dels fordi det understøtter gode løsninger for borgerne, og dels fordi det fremmer trivsel i organisationen. Centret har et budget på ca. 450 mio. kr.

Fokus i de kommende år

Vi er midt i en proces med at omsætte handicapplanerne til handling, hvor mere end 450 borgere og pårørende har givet input til den retning, vi skal udvikle indsatserne i.

Forventningerne til omsætningen af handicapplanerne er store, og din opgave bliver, sammen med ledere, medarbejdere, borgere, pårørende og samarbejdspartnere, at omsætte og implementere planen sideløbende med den daglige drift og udvikling af centret.

Centret er nyt, og dermed bliver der en væsentlig opgave i, sammen med ledere, medarbejdere, brugere og pårørende, at skabe fundamentet for et stærkt og udviklende samarbejde i det nyetablerede center. Vi vil i de kommende år have et særligt fokus på udviklingen i myndighedsafdelingen, således at vi understøtter borgernes oplevelse af samarbejdet og samtidig skaber et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere i afdelingen.

Økonomisk er der et meget stort pres på handicapområdet. Du kommer derfor til at spille en central rolle i forhold til både den løbende drift, med fokus på sikker styring, og den løbende udvikling af indsatser på området i tæt samarbejde med resten af organisationen.

Ledelsesopgaven

Foruden udviklings- og implementeringsopgaven har du som centerleder det overordnede økonomiske, faglige og personalemæssige ansvar i centret. Du skal kunne arbejde strategisk og have overblik, men samtidig være opmærksom på detaljen. Du arbejder delegerende og tillidsfuldt, men skal også kunne sætte dig igennem og træffe de svære beslutninger, hvor nødvendigt.

Gennem et højt informations- og kommunikationsniveau, forstår du at bedrive ledelse af centret igennem 3 ledere, der er hver især er ansvarlige for følgende områder:

 • Myndighed
 • Specialindsats for børn og unge
 • Botilbuddene på handicapområdet.

Som formand for det Lokale Område-MED er du ansvarlig for centrets arbejdsmiljøarbejde, ligesom du følger op på tilsyn, målinger og evalueringer.

Du bliver samtidig en del af en velfungerende centerledergruppe, der, sammen med socialchefen, leder socialområdet i Randers Kommune. I centerledergruppen er der fokus på at lede ”til siden”, fordi vi derigennem skaber de bedste faglige løsninger for borgerne og samtidig tager et forpligtende medansvar for den samlede opgave.

Vi forventer, at du:

 • er ledelsesfagligt og socialfagligt velfunderet og kan understøtte et udviklende fagligt miljø, herunder tilbyde ledelsesfaglig sparring til lederne i centret.
 • kan agere i en politisk styret organisation – og manøvrerer elegant i de krydspres og mekanismer, der eksisterer her.
 • kan skabe økonomisk overblik og tage initiativer, der sikrer en økonomi i balance. 
 • er tydelig og anerkendende i din kommunikation og kan træffe beslutninger med afsæt i inddragelse af relevante aktører.
 • kan organisere og koordinere, så du får ting til at ske – og fastholder overblikket.
 • kan facilitere tillidsfulde samarbejdsprocesser internt og eksternt, der understøtter følgeskab og samskabelse på tværs – i hele organisationen.
 • kan udvikle og vedligeholde et godt arbejdsmiljø sammen med lederne i centret, TR og AMR.
 • indgår proaktivt i et forpligtende kollegaskab med de øvrige centerledere, hvor vi deler viden, sparrer med hinanden samt sikrer udvikling og et bredt samarbejde på tværs af centrene.

Løn- og ansættelsesforhold:

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er en fast stilling på fuld tid. Tiltrædelse er pr. 1. december 2022.

Ansøgning

Ansøgningsfrist er onsdag den 19. oktober kl. 12.00. 

Ansættelsesforløbet vil indeholde to samtaler. Vi afholder første samtalerunde mandag den 24. oktober og anden samtalerunde fredag den 28. oktober, hvor der indgår en case, som præsenteres og forberedes før samtalen. Imellem de to samtalerunder gennemføres et testforløb i samarbejde med Genitor. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte socialchef Runa Steenfeldt på 3034 2273. 

Genitor deltager i hele rekrutteringsprocessen og det er derfor også muligt at tage kontakt til partner og konsulent i Genitor Jesper Lund Madsen på 2289 8525 eller via mail på jlm@genitor.dk for en fortrolig samtale.

På disse links kan du finde yderligere oplysninger om:

SØG STILLINGEN