icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

En særlig pædagogmedhjælper til en ganske særlig skole

Vil du være med til at skabe nære relationer og kreativ undervisning? Kan du se muligheder og vil du deltage i arbejdet med at finde løsninger for den enkelte elev og fordybe dig i dit arbejde? Så kan jobbet som pædagogmedhjælper på Geelsgårdskolen være noget for dig.

geelsgaardskolen.gif

Sted:

Lyngby-Taarbæk

Ansøgningsfrist:

20. oktober 2022

Vi søger to nye medhjælpere i henholdsvis en tidsbegrænset og en fast stilling til to forskellige afdelinger på skolen. Som pædagogmedhjælper på Geelsgårdskolen, vil du blive tilknyttet et team, i et spor (afdeling), i klasser/grupper med 6-8 elever. Du deltager i arbejdet omkring eleverne i tæt samarbejde med de andre faggrupper. Det er en spændende, hektisk og tværfaglig arbejdsplads, som kræver, at du er robust og omstillingsparat.

Elevens team består af lærere, pædagoger, terapeuter og pædagogmedhjælpere. Det er læreren, pædagogen og terapeuterne, som er ansvarlige for at tilrettelægge den undervisning og de aktiviteter, som også udføres af pædagogmedhjælpere. Pædagogmedhjælperne indgår i team-forberedelse med elevteamet og andre reflekterende sammenhænge, hvor arbejdet omkring eleven planlægges og evalueres.

I jobbet indgår plejeopgaver, personlig hjælp, lettere rengøring og praktiske opgaver.

Vi søger en ny kollega, som

  • er psykisk robust, pga. de vanskeligheder eleverne har
  • er rolig, myndig og tydelig i egen udstråling
  • kan bevare overblikket i et til tider hektisk arbejdsmiljø
  • kan håndtere elevernes pludselige følelsesmæssige/impulsive udbrud professionelt
  • kan arbejde struktureret og skabe den struktur og genkendelighed, den enkelte elev har brug for
  • kan arbejde med kommunikative redskaber som PCS-symboler, piktogrammer Tegn til Tale, tegnsprog, talemaskiner, etc., eller har lyst til at opbygge en sådan viden
  • kan indgå i og tage ansvar for samarbejde omkring udviklingen af pædagogiske metoder i relation til elevernes problemstillinger
  • kan, vil og har erfaring med arbejde med IT

Skolen

Geelsgårdskolen er en regional specialskole med bo- og aflastning. Vi optager elever mellem 6 og 25 år. Der er i år ca. 120 elever og 280 medarbejdere. Læs mere på vores hjemmeside: www.geelsgaardskolen.dk.

Eleverne på spor 1 og 3

Eleverne på Spor 1 kan i større eller mindre grad indgå i gruppeundervisning. De har fx Louis-Bar syndrom og ofte motoriske funktionsnedsættelser, primært CP, kombineret med specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder.

Eleverne på Spor 3 har brug for et individuelt tilrettelagt og struktureret helhedstilbud. De har fx døvblindhed/syns- og hørehæmmede udfordringer, Charge syndrom, autisme spektrum forstyrrelser (ASF), ADHD eller lignende problematikker i kombination med andre psykiske, fysiske, kognitive funktionsnedsættelser samt eventuelle sanseproblematikker. Typisk ligger elevernes kognitivt i førskolealderen.

Ansættelse

Stillingerne er tidsbegrænsede op til 1 år fra ansættelsesdato, med mulighed for fastansættelse. Arbejdstiden ligger mandag til fredag, i tidsrummet kl. 8-17. Vi har brug for dig hurtigst muligt. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomster mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Socialpædagogernes Landsforbund/3 F/FOA. Aflønning sker desuden iht. overenskomsten samt principper for Ny Løn.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne eller afdelingen, kan du kontakte teamleder Spor 1 Rikke Villy Ankjær på tlf. 21 55 54 19, teamleder Spor 3 Sara Friis Kilde på tlf. 23 64 91 29 eller teamleder Spor 4 Charlotte Lejbølle Lundgreen på tlf. 51 22 03 53.

Ansøgning m.m.

Send din motiverede ansøgning med bilag elektronisk via linket senest d. 20. oktober 2022. Samtaler vil blive afholdt løbende.

SØG STILLINGEN

Geelsgårdskolen, Kongevejen 252, 2830 Virum