icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Familiekonsulenter til FamilieCentret i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har iværksat fremskudte socialrådgiver- og familiebehandlingsindsatser på skoler og dagtilbud. I den forbindelse søger vi flere medarbejdere. Halvdelen af medarbejdernes arbejdstid vil bestå af fremskudte indsatser i forhold til flere skoler og dagtilbud. Den anden halvdel vil omhandle almene familiebehandlingsopgaver i FamilieCentrets regi

Gentofte_175x.png

Sted:

Gentofte

Ansøgningsfrist:

8. december 2022 kl. 23:59

Aktuelt har vi en fast stilling samt et barselsvikariat til besættelse. Begge med ansættelse 37 timer ugentligt.

FamilieCentret

FamilieCentret er en forebyggelsesenhed i Gentofte Kommune, som forestår støttende, rådgivende og behandlende opgaver til en bred målgruppe af børn og unge samt deres familier.

FamilieCentret har 3 familiekonsulentteams på i alt 30 medarbejdere, som er tværfagligt sammensat af pædagoger, psykologer, sygeplejerske, socialrådgiver og AC’ere. Vi prioriterer faglighed, udvikling og engagement højt og gør os umage med at have en fagligt og socialt velfungerende kultur. Vores teoretiske og metodiske tilgange tager primært afsæt i narrative, systemiske, løsningsfokuserede samt mentaliserings-baserede og neuroaffektive forståelser og metoder.

FamilieCentrets kerneopgaver er at yde rådgivning, støtte og behandling i henhold til servicelovens §11.2, §11.3, §11.7, §52.2 og § 52.3. Der er tale om opgaver i forhold til børn, unge og forældre i forskellige udsatte positioner, som ofte er udfordrede på flere livsområder og derfor har brug for helheds- og netværksorienterede indsatser.

Foranstaltede indsatser tager afsæt i handleplaner, som barnets rådgiver er ansvarlig for og tilrettelægges i dialog med familierne. Arbejdet foregår både i FamilieCentret og i familiernes eget hjem. Vi samarbejder ofte tæt med andre professionelle omkring familierne samt med personer i familiernes private netværk. Arbejdet dokumenters via journalnotater og skriftlige opfølgningsskrivelser.

De fremskudte indsatser på skoler og i dagtilbud forestås i henhold til §11.2 og §11.3. Familiekonsulenter og socialrådgivere arbejder sammen i makkerpar med særlig tilknytning til udvalgte skoler og dagtilbud. Da vi endnu er i opstartsfasen af disse indsatser, har vi tilknyttet to udviklingskonsulenter som leder implementeringen af samt koordinerer og beskriver tilbuddet.

Vi søger kolleger med:

 • relevant faglig baggrund f.eks. pædagog, psykolog, socialrådgiver, sygeplejerske eller lærer – samt erfaring og/eller efteruddannelse, som matcher FamilieCentrets opgavefelter og faglige tilgange.
 • erfaring i forhold til at skabe udvikling for børn og familier gennem familieorienterede tilbud.
 • fyldig viden om børn med særlige støtte- og udviklingsbehov – gerne i forhold til hele aldersspektret på 0-18-årige.
 • viden om psykiatriske diagnoser og erfaring med at understøtte børn og unge med psykiatriske diagnoser samt at vejlede deres forældre.
 • erfaring med skolevægringsproblematikker samt fremskudte indsatser i skole- og dagtilbud.
 • et samarbejdsorienteret- og tværfagligt mindset.
 • forudsætninger for at arbejde med afsæt i FamilieCentrets teoretiske og metodiske grundlag.
 • kreativitet og engagement i forhold til at indtræde i den gensidige sparring i eget team og på tværs af FamilieCentrets teams samt i forhold til de mange eksterne samarbejdspartnere, som opgavefeltet rummer.
 • kompetencer til selvstændigt at tilrettelægge, strukturere og udføre arbejdet med familierne.
 • kompetencer til at formidle sig velformuleret og systematisk i skrift og tale.
 • parathed til at have skiftende og fleksible arbejdertider, herunder tidlig morgen og sene eftermiddage/tidlige aftentimer samt lejlighedsvist sene aftener og i weekender.
 • flair for at arbejde funderet og fleksibelt i en politisk styret kommunal virkelighed.

Ansættelsesvilkår

Stillingerne er til besættelse pr. 1.2.2022.

Barselsvikariatet er foreløbig for 6 måneder – evt. med mulighed for forlængelse.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Gentofte Kommune har en generel politik om, at der ved ansættelse inden for børne- og ungeområdet skal indhentes straffe- samt børneattest.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte Gruppeleder Heidi Junker - tlf. 29 38 25 05

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag inkl. eksamensbeviser sendes elektronisk via nedenstående link. Angiv gerne hvilke af de opslåede stillinger, du kandiderer til.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 8.12.2022.

Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag d. 14.12.2022.

Søg stillingen her

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Heidi Junker

Familiekonsulent og gruppeleder

hejk@gentofte.dk

Mobil: 29382505

Ansøgningsfrist: 8. december 2022 klokken: 23:59