icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Familiekonsulent med ledelsesfunktion søges til Familiens Hus i Gentofte Kommune

Vi søger en leder til Familiens Hus med lyst og kompetencer til at bidrage til videreudviklingen vores nye helhedsorienterede tilbud til udsatte børn og deres familier.

gentoftekommune.jpg

Sted:

Gentofte

Ansøgningsfrist:

16. juni 2023

FAMILIENS HUS ER:

Familiens Hus yder rådgivning, behandling samt praktisk og pædagogisk støtte i henhold til servicelovens § 52 til børn i alderen 5- 12 år samt deres forældre og søskende. Familierne er i forskellige udsatte positioner og er ofte udfordrede på flere livsområder og har brug for en helhedsorienteret indsats.

Aktuelt er Familiens Hus normeret til 8 børn og dette forventes at øges til 12 børn.

Børnene i Familiens Hus har brug for støtte til udvikling tilknytningsmæssigt, følelsesmæssigt og socialt. Målgruppen afgrænses ved børn med omfattende psykiatriske diagnoser eller svære fysiske handicaps.

Vi arbejder med fokus på at styrke børnenes trivsel og forudsætninger for deltagelse i et godt skole- og fritidsliv samt at understøtte forældrene i at varetage omsorg og udviklingsstøtte til børnene – Og vi kompenserer til dels også for mangler i forhold hertil.

Familiens Hus’ tilbud omfatter individuelle indsatser til børnene, indsatser til understøttelse og udvikling af forældreskaber samt udvikling af relationer og dynamikker i familierne.

De foranstaltede indsatser tager afsæt i handleplaner, som barnets rådgiver er ansvarlig for og tilrettelægges i dialog med familierne.

Familiebehandlingen foregår både i vores villa på Tranegårdsvej 77, 2900 Hellerup og i familiernes eget hjem. Vi samarbejder tæt med andre professionelle omkring familierne, personer i familiernes private netværk samt foreningslivet.

Vi arbejder almindeligvis i tidsrummet kl. 9 – 20 - typisk 2 dage om ugen til kl 20. Ind imellem har vi weekend-arrangementer.

Vi dokumenterer via jouranalnotater og udarbejder skriftlige opfølgningsskrivelser.

ORGANISERING OG FAGLIGHED:

Familiens Hus er en del af tilbudsviften i Familie og Sundhed i Gentofte Kommune med reference til Chef Helle Stennicke.

Du bliver en del af et lille tæt team, bestående af 3 familiekonsulenter. Vi arbejder sammen om alle børnene og deres forældre men har hver kontaktpersonsfunktion for 2-4 børn og deres familier. Dertil vil du skulle varetage lederopgaver mens de andre familiekonsulenter i højere grad forestår andre praktiske og planlæggende opgaver.

Vi prioriterer faglighed, udvikling og engagement højt og gør os umage for at have en faglig og socialt velfungerende kultur. Vi søger en leder, der kan fundere tilbuddet med afsæt i narrative, systemiske og løsningsfokuserede tilgange samt gerne med kendskab til mentaliserings-baserede og neuroaffektive forståelser og metoder.

Vi ønsker sammen at skabe et anerkendende miljø med faglig sparring og udvikling og har fast ekstern supervision til understøttelse af vores faglige opgaveløsninger.

FAGLIGE OG PERSONLIGE KOMPETENCER:

Vi søger en Leder med:

 • Lyst til at bidrage til videreudviklingen af Familiens Hus fagligt og kulturelt.
 • Relevant faglig baggrund f.eks pædagog, lærer, socialrådgiver samt erfaring og gerne efteruddannelse som matcher lederopgaverne og Familiens Hus’ virkefelt og faglige tilgange.
 • Flair for økonomistyring og administrative arbejdsgange.
 • Fyldig viden om børn med særlige støtte- og udviklingsbehov i alderen 5- 12 år.
 • Kompetencer til at koble teori og praksis samt at målrette indsatser ud fra handleplaner og indkoporere familiens ønsker til forandringer i processerne.
 • Et samarbejdsorienteret og tværfagligt mindset.
 • Evner til selvstændigt at tilrettelægge, strukturere og udføre arbejdet med familerne samt at koordinere og udelegere opgavefeltet.
 • Kreativitet og engagemt i forhold til at designe og gennemføre pædagogske og terapeutiske aktiviteter for børnene og deres familier, som understøtter ønsket udvikling.
 • Kompetencer til at formidle sig velformuleret og systematisk i skrift og tale.
 • Parathed til at have skiftende og fleksible arbejdstider.
 • Jobbet forudsætter kørekort.

FORMALIA:

Ansættelsesvilkår:

Stillingen er på 37 timer og til besættelse snarest.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Gentofte kommune har en politik om, at der ved ansættelse inden for børne- og ungeområdet skal indhentes straffe- samt børneattest

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte – fungerende leder for Familiens Hus Mie Daverkosen onsdage og torsdage kl. 16-17 på telefon 28 30 34 14.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Mie Daverkosen
Leder, FamilieCentret
mid@gentofte.dk
Mobil: 28303414

Ansøgningsfrist: 16. juni 2023 klokken: 12:00

Søg stillingen