icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Teamleder til Geelsgårdskolen – den mest specialiserede skole for børn med svære handicap

Vores afdeling ’Spor 2’ søger en teamleder med pædagogisk baggrund og interesse for specialområdet. Bliv en del af et stærkt fagligt fællesskab, hvor du indgår i den daglige personaleledelse og er med til at drive udviklingen i afdelingen til fordel for nogle helt særlige børn.

Geelsgaard_Logo.jpg

Sted:

Lyngby-Taarbæk

Ansøgningsfrist:

21. februar 2024

Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens mest specialiserede helhedstilbud for børn med svære fysiske, psykiske og sansemæssige funktionsnedsættelser. Vi har 111 elever i alderen 6-20 år, og til at skabe de bedste rammer for eleverne har vi en stab af lærere, pædagoger, fysio- og ergoterapeuter, talepædagoger, didaktiske vejledere mv., som har et tværfagligt samarbejde omkring hver enkelt elev.

Der er mange facetter af vores skole, derfor opfordrer vi dig til at få et indblik i denne lille film samt på vores hjemmeside.

Din rolle

Du kommer til at arbejde tæt sammen med afdelingslederen om at drive, udvikle og optimere afdelingens skole og fritidstilbud. Som teamleder bistår du afdelingslederen i den daglige ledelse af 35 medarbejdere, og du er med til at skabe gode arbejdsforhold og relationer i en stor gruppe medarbejdere. Du vil sammen med afdelingslederen stå for de faglige visioner og udviklingsplaner for afdelingen. I dagligdagen har du både ansvar for at forankre ledelsesbeslutninger i afdelingen og blik for at bringe personalemæssige og faglige udfordringer op med afdelingslederen.

Dine opgaver vil inkludere personaleansvar for en del af Spor 2’s medarbejdere, afholdelse af MUS-samtaler, samt daglige drifts- og ledelsesbeslutninger. Løbende vedligeholdelse af medarbejdernes kompetenceudvikling og videreuddannelse er en vigtig del af Geelsgårdskolens DNA. Dette gælder også for dig som teamleder.

Det daglige arbejde, der ligger bag undervisningen og fritidstilbuddet, skal tilrettelægges med indføling for elevernes sociale, følelsesmæssige og fysiske trivsel og tager til enhver tid udgangspunkt i skolens tværfaglige samarbejde.

Vi ser gerne, at du:

  • er uddannet pædagog eller kandidat med en pædagogisk profil
  • har erfaring med eller interesse for skolens målgruppe
  • har erfaring med ledelse eller ledelseslignende opgaver – eller mod på at prøve det
  • kan balancere som mellemleder i et krydspres
  • vil engagere dig i at udvikle medarbejdergruppen både fagligt og arbejdsmæssigt
  • har visioner og lyst til udvikling af fritidsområdet på en specialskole
  • har flair for administrative opgaver
  • er god til relationsarbejde og tværfagligt samarbejde.

Om Geelsgårdskolen og Spor 2

Geelsgårdskolen er en del af Den Sociale Virksomhed, som hører under Region Hovedstaden. Vores kerneydelse er skolegang fra 0. til 10. klasse, men vi tilbyder også fritidsordning, STU samt bo- og aflastningstilbud til vores elever. Vores høje specialisering stiller store krav til medarbejdernes faglighed, og vi har derfor stort fokus på faglig udvikling og efteruddannelse.

På Spor 2 er vi specialiserede i børn med multiple funktionsnedsættelser på et tidligt udviklingstrin. Vi har elever med Cerebral Parese, generelle indlæringsvanskeligheder, og uden et funktionelt talesprog, derfor baserer vores undervisning sig på elevens måde at kommunikere og tage initiativ på. Vi anvender totalkommunikation som f.eks. talemaskiner, Bliss, Tegn til Tale, konkreter, fotos og PCS-symboler. Eleverne modtager individuelt tilrettelagt undervisning i små grupper.

Ansættelse

Stillingen er til fast ansættelse på gennemsnitlig 37 timer pr. uge pr. 1. marts 2024 eller hurtigst muligt derefter. Løn- og ansættelsesvilkår sker jf. overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Socialpædagogernes Landsforbund for uddannede pædagoger på døgninstitutioner, samt principperne for Ny Løn.

Ansøgning

Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning med CV via link: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=254201&DepartmentId=12105&MediaId=5 senest den 21. februar 2024. Medbring venligst referenceoplysninger til samtalen. I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet børne- og straffeattest, ansættelse sker med forbehold for oplysningerne i attesterne.

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 9. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder på Spor 2, Kristine Pico Ørsted på tlf. 40 31 51 42.