icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Virksomhedsleder til Boligerne Oktobervej - Søborg

CFD Sociale Tilbuds største virksomhed søger ny leder. Har du fokus på udvikling og nytænkning og solid ledelseserfaring – gerne med ledelse af ledere? Er det naturligt for dig at udøve synlig og nærværende ledelse og skabe de bedste rammer for medarbejderne? Er du ambitiøs, og brænder du for at gå forrest i forbindelse med udvikling af opgaveløsningen? Så er du måske den nye virksomhedsleder for Boligerne Oktobervej i CFD.

CFD-logo.png

Sted:

Gladsaxe

Ansøgningsfrist:

28. februar 2024

Du har en grunduddannelse som socialpædagog og en lederuddannelse. Du har både erfaring med de konkrete ledelsesopgaver og med bl.a. tværgående samarbejde, samarbejde med tilsyn og arbejdsmiljøarbejde. Du ser en værdi i diversitet og i at være en samlende kraft. Du har mod på at arbejde på en tosproget arbejdsplads, hvor tegnsprog er det bærende element i kommunikationen. 

Kan du nikke ja til alt dette, har du nu chancen for at blive virksomhedsleder i en velfungerende socialøkonomisk virksomhed indenfor det specialiserede socialområde. Her vil du finde engagerede medarbejdere med en høj faglighed, forskellige ansvarsområder og varierende arbejdsopgaver – og mange muligheder for kompetenceudvikling,

Boligerne Oktobervej

Boligerne Oktobervej består af fem huse med i alt 52 døgnpladser. Tilbuddet er henvendt til voksne, der er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab, og som har brug for særlig støtte.

Borgerne har typisk udviklingshæmning, diagnoser inden for autismespektret, fysiske funktionsnedsættelse og/eller psykiatriske udfordringer. 

I Boligerne Oktobervej lægges meget vægt på demokrati og borgerinddragelse. Borgerne bor i egen bolig i en lokal boligforening, hvor du faciliterer bestyrelsesarbejdet i samarbejde med borgerne. Samarbejde med borgernes pårørende vægtes også meget højt.

Ledelsesopgaven

Hvert af de fem huse har en daglig leder, som du vil blive leder for. Du vil også blive en del af et kompetent ledelsesteam sammen med de øvrige fem virksomhedsledere på CFD Sociale Tilbud

Sociale Tilbud er det ene af CFD’s to driftsområder. Vi leverer døgntilbud, dagtilbud og støttecentertilbud til mennesker med behov for at være i et visuelt miljø, hvor tegnsprog er det bærende element i kommunikationen.

Ledelsesopgaven består bl.a. i

 • bidrag til udvikling af organisationen CFD 
 • tydelig ledelse, hvor der sættes retning for Boligerne Oktobervej
 • strategisk og faglig udvikling af Boligerne Oktobervej
 • administrativ og økonomisk ledelse af Boligerne Oktobervej
 • ledelsessamarbejde, både horisontalt og vertikalt
 • samarbejde med kommuner
 • samarbejde med den lokale TRIO og med de daglige ledere 
 • deltagelse i samarbejdsudvalg 
 • ledelse af den lokale arbejdsmiljøorganisation.

Du kan læse mere om CFD's organisatoriske ledelsesgrundlag her

Vi kan tilbyde dig:

 • Et godt arbejdsmiljø, hvor dialog mellem medarbejdere og ledelseslag er naturlig, og hvor vi finder de bedste løsninger i fællesskab.
 • Stort ledelsesmæssigt råderum. Vi tror på lokal beslutningskompetence og lokale løsninger.
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling – både i forhold til ledelse og til den faglighed, der kendetegner Boligerne Oktobervej.
 • Et godt internt ledernetværk, hvor samarbejde og sparring er i fokus.
 • Et arbejdsmiljø med en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Arbejdsplads med to sprog og kulturer

Vi har en lang historie i arbejdet med mennesker, der er døve og døvblinde, og vi har et særligt ansvar for at værne om tegnsprog. Vi er også Danmarks største arbejdsplads for døve. 

Det er tegnsprog, der gør CFD unik, og derfor er det en naturlig del af vores hverdag. Du skal være klar til at lære tegnsprog bl.a. på CFD's interne tegnsprogsuddannelse , hvis du ikke allerede kan det.

Respekt og forståelse for døve og døvblindes kultur er centralt for arbejdet i CFD. Du kan læse mere om vores værdigrundlag her

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om stillingen, eller har du lyst til at besøge os, er du meget velkommen til at kontakte Line Rishøj, som er chef for CFD Sociale Tilbud, på tlf. 2020 8733. 

Løn og ansættelsesvilkår aftales individuelt. 

Send din ansøgning til lri@cfd.dk senest den 28. februar 2024.

Vi afholder samtaler onsdag den 6. marts.