icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Tilbage til listen

Geelsgårdskolen søger pædagoger med interesse i specialområdet

Har du mod på at arbejde med børn med helt særlige behov og udfordringer? Er du god til at skabe nære relationer og kreative aktiviteter? Så er jobbet som pædagog på Geelsgårdskolen måske lige noget for dig.

Geelsgaarden_170px.jpg

Sted:

Lyngby-Taarbæk

Ansøgningsfrist:

18. april 2024

Vi søger lige nu fire pædagoger på tværs af vores afdelinger; to pædagoger til faste stillinger og to til 1-årige barselsvikariater.

Geelsgårdskolen er en højtspecialiseret specialskole, hvis kerneydelse er skolegang fra 0.-10. klasse, hvor vi arbejder med regionens mest udfordrede børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Derfor har vi også gunstige rammer for normering, forberedelsestid og faglig udvikling. Hos os bliver du en del af en skole med ekstrem høj faglighed, hvor vi gør en forskel for nogle helt særlige børn.

Der er mange facetter af vores skole, og vi rummer meget forskellige elevgrupper, derfor opfordrer vi dig til at få et større indblik i denne lille film samt på vores hjemmeside www.geelsgaardskolen.dk.

Vi tilbyder høj normering og høj faglighed

  • Vores normering er høj, dvs. 230 medarbejdere til 107 børn fordelt på 4 skoleafdelinger, fritidstilbud og STU.
  • Vi er en højt specialiseret skole med gode muligheder for faglig udvikling og videreuddannelse. Det gælder alle faggrupper.
  • Vi er et helhedsorienteret tilbud med alle fagligheder under ét tag (lærere, pædagoger, medhjælpere, fysio- og ergoterapeuter, psykologer, kommunikationsvejledere, sygeplejersker mv.).
  • Vi afsætter tid til forberedelse, hvilket giver bedre muligheder for faglig fordybelse og nørderi.

En pædagog på Geelsgårdskolen

Pædagogrollen på Geelsgårdskolen er ikke som på almindelige folkeskoler. Du bliver en stor del af børnenes hverdag, når du arbejder i et fast team med én elevgruppe på 4-8 børn. Arbejdet har ADL som en integreret del af undervisningen, og der indgår en del personlig pleje.

I det tværfaglige samarbejde er I sammen ansvarlige for, at de fælles tilrettelagte tiltag og fokusområder er gennemgående for eleven i helhedstilbuddet. I helhedstilbuddet indgår også et fritidstilbud som løbende udvikles – dette er et udviklingsarbejde, som vi ser dig være en aktiv del af.

Hos os kommer din faglighed i spil for børn, der på et eller flere udviklingsområder er på førskoleniveau. Du bliver medansvarlig for bl.a. indhold og metode i fx lærings- og udviklingsaktiviteter, som er rettet mod dette/disse udviklingsområder.

Elevernes sociale- og personlige udvikling er en central pædagogisk hovedopgave på skolen. Du vil bl.a. være med til at støtte børn og unge i at udvikle kompetencer til at kunne indgå i relationer til andre, deltage i fællesskaber, have hensigtsmæssig adfærd i sociale sammenhænge m.m.

Omdrejningspunkter i arbejdet med elevernes personlige udvikling er bl.a. at arbejde med deres selvstændighed (træffe valg og at kunne udtrykke det, der ligger dem på hjerte mv.), at støtte op om udviklingen af deres selvopfattelse, gøre dem bedre i stand til at aflæse egne og andres følelser m.m.

Vi prioriterer efteruddannelse

Da vi er et højt specialiseret undervisningstilbud, er det nødvendigt med et højt uddannelsesniveau hos vores personale. Derfor er der gode muligheder for efteruddannelse. Eksempelvis:

  • Omfattende internt introkursus i low arousal, motorisk aktivitet, forflytning mv.
  • Pd i Neuropsykologi og -pædagogik
  • Pd i Kommunikationskompetencer i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov mm.
  • Sporvise specifikke uddannelses-/kursusforløb, som målretter medarbejdernes kompetencer til elevgruppen på de enkelte spor.

Om Geelsgårdskolen

Geelsgårdskolen er en regional specialskole for elever i alderen 5 til 18 år. Skolen er organiseret som et helhedstilbud, hvor undervisning, social-/specialpædagogik og fysio- og ergoterapi tilrettelægges i et tværfagligt samarbejde.

Ansættelse

Vi søger uddannede pædagoger, og det er et plus, hvis du har erfaring inden for specialområdet. Er det hele nyt for dig, men har du en nysgerrighed og villighed til at lære, så vil vi også meget gerne byde dig velkommen. Vi støtter og oplærer alle nye kolleger i et omfattende onboarding-forløb.

Vi tilbyder to barselsvikariater samt fastansættelser på 37 timer pr. uge med ansættelse hurtigst muligt. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Socialpædagogernes Landsforbund samt principperne for Ny Løn.

Interesseret?

Gør dette dig mere nysgerrig, er du velkommen til at ringe for at høre mere og evt. aftale en rundvisning. Kontakt venligst afdelingsleder på Spor 1 Rikke Villy tlf.: 45 11 40 21 eller afdelingsleder på Spor 2 Kristine Pico Ørsted tlf.: 40 31 51 42. Vi ser meget gerne, at interesserede kommer forbi til et besøg.

Samtaler afholdes løbende med sidste samtaledag fredag d. 19. april 2024. Medbring venligst referenceoplysninger til samtalen. I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet børne- og straffeattest, og ansættelse sker med forbehold for oplysningerne i attesterne.

Send din ansøgning ved at uploade den og dine bilag herunder.

Søg stillingen her