icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Socialpædagogernes webinarer

Socialpædagogerne holder løbende webinarer, som medlemmer har mulighed for at deltage i. Her har vi samlet alle vores webinarer, som du kan se eller gense.


Webinar for familieplejere om magtanvendelse

(afholdt den 3. december 2021)

Under webinaret vil vi bl.a. komme omkring: Hvordan er du som familieplejer dækket af lov om voksenansvar? Hvornår er noget en fysisk guidning? Hvad er typiske misforståelser omkring magtanvendelse?

Tilsynsbesøg hos familieplejeren - hvad lægger socialtilsynet vægt på?

(afholdt den 7. oktober 2021)

Under webinaret vil vi bl.a. komme omkring:

  • Hvordan foregår besøget fra socialtilsynet? 
  • Hvad kan du gøre for at få et godt tilsynsbesøg – gode råd fra socialtilsynet.
  • Hvornår skal man som familieplejer selv kontakte tilsynet?
  • Hvad kan jeg som familieplejer gøre, hvis jeg har dårlig kemi med min tilsynskonsulent?
  • Hvad kan jeg som familieplejer gøre, hvis man ser noget i tilsynsrapporten, som man er uenig i?

Webinar for familieplejere om arbejdsskade

(afholdt den 24. juni 2021)

Syg af arbejdet som familieplejer? Som familieplejer er du omfattet af arbejdsskadeloven. Men er det en arbejdsskade, hvis et plejebarn bliver fjernet med dags varsel? Er det en arbejdsskade, hvis du kommer til skade, når du slår græs sammen med dit plejebarn? Hvilke tilbud har Socialpædagogerne om hjælp, når arbejdet som familieplejer bliver svært? Og hvad skal du være opmærksom på i forhold til dokumentation, hvis du er psykisk eller fysisk belastet i dit arbejde som familieplejer? Det og meget mere vil jurist i arbejdsskadeteamet Eva Schramm gøre os klogere på, når vi kommer omkring typiske arbejdsskader, muligheder for økonomisk erstatning og vigtig dokumentation for arbejdsskade.

Webinar: Ferieregler for familieplejere

(afholdt den 11. maj 2021)Jurist Niels Nørby Pedersen gør os klogere på ferietillæg, feriegodtgørelse, hvilke situationer er det muligt at få udbetalt 5. ferieuge og hvad man skal være opmærksom på ift. ferie, når man indgår kontrakt som familieplejer. Organiseringskonsulent Runa Adriane Larsen leder os trygt gennem webinaret.

Nye regler for magtanvendelse - Voksenhandicap

(afholdt den 18. november 2019)

Den 1. januar 2020 træder nye regler i kraft for magtanvendelse på voksenhandicapområdet. Socialpædagogerne vil  gerne være med til at udbrede kendskabet og medvirke til at sikre, at der udvikles en god praksis om reglerne på arbejdspladserne.

I dette webinar gennemgår jurist Susanne Wiederquist de centrale ændringer i reglerne og sætter fokus på, hvad de nye regler betyder i praksis.

Webinaret blev sendt den 18. november 2019. Du kan se det her. På beklageligvis mangler de første minutter i optagelsen.

Webinaret blev arrangeret af fagligt selskab om mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder.

Nye regler for magtanvendelse - Børn og unge

(afholdt den 9. februar 2017)

Den 1. januar 2017 trådte den nye Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge i kraft. Loven beskriver bl.a., hvornår ansatte på anbringelsessteder må anvende fysisk magt over for anbragte børn og unge - og indeholder en række udvidelser af magtbeføjelserne. Loven omfatter nu to nye personalegrupper, nemlig familieplejere og ansatte på interne skoler.

Socialpædagogerne vil gerne medvirke til at udbrede kendskabet til loven og ikke mindst til at sikre, at der i døgntilbud og plejefamilier udvikles en god praksis på området.

På webinaret præsenterede Kristina Vang Jensen hovedelementerne i den nye lov. Bliv klogere på intentionerne med loven og de nye paragraffer og målgrupper.

Evidens i socialpædagogikken

(afholdt den 14. april 2016)

Hvad er evidensbaseret viden i socialpædagogisk arbejde, hvad betyder det i praksis, når de bliver en fast ramme for det socialpædagogiske arbejde?

Hanne Katrine Krogstrup, professor ved Aalborg Universitet, har fulgt udbredelsen af de særlige evidensbaserede koncepter fra starten.

Den gode praktikvejledning

(afholdt den 8. marts 2016)

Oplægsholder er Mine Rasmussen, lektor i pædagogik og Master i læreprocesser samt studievejleder ved VIA, pædagoguddannelsen i Ikast. 

I webinaret kommer hun ind på emner som: Hvad er god praktikvejledning? Hvad betyder den nye pædagoguddannelse for praktikvejledningen? Hvilke særlige muligheder og dilemmaer opstår i samspillet mellem vejleder og studerende?

Socialpædagogisk kernefaglighed

(afholdt den 21. august 2015)

Da fagligt selskab om mennesker med sindslidelser udsendte deres webseminar om den socialpædagogiske kernefaglighed med Bent Madsen, fulgte over 100 interesserede med.