icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Kommentar

Husk børnene denne gang

"Når regeringen tilsyneladende har genåbnet forliget, bør den også lade fornuften sejre over for børn og unge med væsentlige behandlingsbehov og give dem det fagligt rigtige tilbud.

  • Kirsten Nissen, forbundsformand
  • 19-2004 /

Den 24. juni præsenterede regeringen befolkningen for den største kommunale reform i 30 år. Dengang fik vi at vide, at der ikke ville blive rettet så meget som et komma i det forlig, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, og som ændrer hele landets demokratiske struktur.
Et forlig som flytter det amtslige ansvar for børn og unge med væsentlige behandlingsbehov ud til de enkelte kommuner.

Det har SL protesteret imod, fordi mange kommuner slet ikke vil være i stand til at klare de meget specialiserede opgaver med den gruppe børn og unge. Kommunerne er hverken fagligt eller økonomisk bæredygtige til den opgave. Og netop bæredygtighed var et af regeringens udgangspunkter for at ændre den nuværende struktur.

Men nu ser det heldigvis ud til, at regeringen er blevet klogere. I hvert fald i forhold til dele af forliget, for den vil alligevel ikke lægge miljøet ud til kommunerne, men bibeholde det på regionalt niveau. Når regeringen tilsyneladende har genåbnet forliget, bør den også lade fornuften sejre over for børn og unge med væsentlige behandlingsbehov og give dem det fagligt rigtige tilbud. Og det er ikke i kommunerne, men i regionerne.

De fleste kommuner får så lille et befolkningsunderlag - både dem med og dem uden kattelem - at de hverken fagligt eller økonomisk kan klare opgaven. Hvem sørger for, at der for eksempel er en åben plads til en kriminel ung, når han er færdigbehandlet på en lukket afdeling. Det er jo ikke meningen, at den unge skal blive på lukket afdeling, indtil hans kommune har stablet et andet tilbud på benene. Hvem sørger for, at der er et højt fagligt niveau til ham, så han kan komme videre. Vi kan risikere, at kommunen - af mangel på et ordentligt tilbud - bare putter ham ind på en ledig plads i en af deres mere almindelige institutioner.

Arbejdet med børn og unge med væsentlige behandlingsbehov kan heller ikke løses i de fælleskommunale aftaler, som ellers er regeringens svar på at løse mange sociale opgaver. Hvem har for eksempel ansvaret for, at der er kvalitet i tilbuddet? At det er det rigtige tilbud? Hvem har forsyningsansvaret?

Derfor bør de specielle institutionerne og sociale tilbud til den gruppe børn og unge ligge i regionerne. Opgaven kan kun løses rationelt og rigtigt ved, at regionerne har både forsynings- og driftsansvaret.

Og derfor, Lars Løkke Rasmussen, bør du denne gang tænke på børnene.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Debat