icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Socialpædagogernes Podcast

Socialpædagoger arbejder med udsatte børn og unge, børn og voksne med handicap, psykisk syge, misbrugere og andre, der har brug for en særlig indsats for at få et godt liv. Vores fag giver os styrke til at være noget for andre. Her kan du lytte til forskellige podcast, der fortæller om socialpædagogers arbejde - og om relevante faglige metoder.


LEDELSE: Din egen trivsel er vigtig, leder!

Hvordan kan du som leder sætte mere fokus på din egen trivsel, og helt lavpraktisk: hvordan får du mere trivsel ind i din hverdag? Det er omdrejningspunktet i denne episode målrettet socialpædagogiske ledere

Som leder har man ofte sine medarbejderes trivsel og tilfredshed i fokus, men i en travl hverdag med mange arbejdsopgaver, forventninger og krav, er det vigtigt også at huske sin egen trivsel.
Den har nemlig stor betydning for din mulighed for at udøve god ledelse – og dermed sikre et godt arbejdsmiljø for dine medarbejderne.

I denne episode sætter vi derfor spot på krav og forventninger, arbejdstid, lukkede døre og rum til sparring. Altså: hvordan du som leder kan sætte mere fokus på din egen trivsel, og hvordan du i praksis får mere trivsel ind i din hverdag.

Ledermedlemmer af Socialpædagogerne får tre timers gratis (online) coaching med ledelsesrådgiver og coach, Naja Amelung. Klik her og læs mere om tilbuddet.

Find også mere faglig inspiration for ledere på socialområdet på www.sl.dk/leder

Medvirkende: Naja Amelung, selvstændig ledelsesrådgiver, coach og konfliktmægler
Produktion og tilrettelæggelse: Tue Sørensen, Aloud Media.


Sådan kommer du i gang med podcast

En podcast er en lydoplevelse i form af fx et radioprogram, en lydbog eller drama-fortælling, du kan lytte til — lige når du har lyst.

Du kan lytte til podcasts fra din smartphone, computer eller tablet. Det eneste det kræver er, at du har et program til at afspille podcasts.

Hvis du har en iPhone eller iPad, har du allerede et podcastprogram, der hedder ”Podcast”. Programmet er meget simpelt og har de nødvendige funktioner, man skal bruge, når man skal lytte og søge efter podcasts.

En podcast kan bestå af få episoder eller en hel serie af episoder. Du kan abonnere på en podcast og på den måde få besked, hver gang der er en ny episode klar i serien. Du kan også downloade podcastepisoder, så du kan lytte til podcast, når du ikke har forbindelse til internettet.

Søg på 'Socialpædagogerne' i din podcast app, så kan du abonnere på podcasten.

Metoder og tilgange: Sanseintegration

Vores sanser er konstant på arbejde. Men kommer de på overarbejde, får det konsekvenser for vores trivsel og udvikling, og kan fx resultere i udadreagerende adfærd eller selvskade. I dette afsnit om sanseintegration hører du, hvordan du kan arbejde med borgere med sanseforstyrrelser.

Sanseintegration er hjernens evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk samt regulere og modulere, dvs. hæmme eller fremme information fra sanserne. Den udvælger altså, hvad der skal fokuseres på, og dermed bliver det, vi oplever, meningsfuldt.

Mange socialpædagoger arbejder med mennesker med sanseforstyrrelser - altså en sanseintegration, der er udfordret. Her vil sanserne registrere input i enten højere (overstimulering) eller mindre (understimulering) grad ift. normalen, hvilket kan føre til et øget stressniveau, fx mistrivsel, udadreagerende- eller selvskadende adfærd.

I podcasten bliver du klogere på sanseintegration og på, hvad der skal til for at sænke stressniveauet og skabe trivsel hos mennesker, hvis sanser er på overarbejde.

BRUG PODCASTEN: Når du har lyttet, kan du bruge dette refleksionsværktøj til at forankre din viden om sanseintegration i din egen praksis. Download det her

Sådan lytter du til podcasten:


Metoder og tilgange: LA2(u)

Det at tage et andet menneskes stemme på sig, og sige 'jeg har et bud på, hvordan det er at være dig' - det er det mest magtfulde sted, man kan stille sig. Så vi skal virkelig gøre os umage.'

Sådan siger psykolog Trine Uhrskov i denne episode om LA2(u), som er en videreudvikling af LA2 (Low Arousal 2) målrettet mennesker med udviklingshandicap, kognitive udfordringer og/eller intet verbalt sprog.

I episoden bliver du klogere op både det tilstræbte indefra-perspektiv, 'Trivselsøer' og 'Nøgleordslytning' - og hvordan uenighed kan være en motor til faglighed.

Brug podcasten til at sætte gang i den faglige snak om LA2(u): Download disse refleksionsspørgsmål 

Besøg Socialstyrelsens hjemmeside for at se mere om LA2

Sådan lytter du til podcasten:


LEDELSE: Hvordan skaber vi psykologisk tryghed?

- Tør I sige, hvad I tænker? Tør I tale om jeres fejl?...Tør I lade være?

Sådan spørger psykolog Rikke Høgsted i dette afsnit af Socialpædagogernes Podcast målrettet dig som leder på det socialpædagogiske område.

Psykologisk tryghed er særlig vigtig for fagfolk i psykisk krævende job som socialpædagoger, og derfor er det noget, du som leder, skal have fokus på. Når den psykologiske tryghed er høj, så er ens team bedre til at videreudvikle på hinandens idéer, det arbejder mere effektivt, og personaleomsætningen er lavere.

Du kan læse mere om psykologisk tryghed på Institut for Belastningspsykologis hjemmeside, hvor du også kan finde kurser, som er rettet mod ledere, samt den omtalte Rød-Grøn-Blå-model.

Sådan lytter du til podcasten:


Kort fortalt: Etik i socialpædagogisk arbejde

Har du styr på etikken?

Etik er fundamentet for den gode socialpædagogiske praksis og et kompas, du altid kan navigere efter - uanset hvilken borgergruppe, faglig tilgang eller metode, du arbejder med. 

Kan du begrunde og forsvare valg og handlinger rent etisk, har det en effekt på både den faglige indsats og jeres fælles arbejdsmiljø - men hvad vil det sige at handle etisk og at gøre sig etiske overvejelser?

I denne episode får du et brush up på Etisk Værdigrundlag for Socialpædagoger. Du kan bl.a. høre om den socialpædagogiske kerneopgave, de fem etiske grundværdier og hvordan de skal forstås i forhold til praksis.

Læs mere om Etisk Værdigrundlag for Socialpædagoger her

Sæt etik på dagsordenen til næste personalemøde

Vi har samlet en række etiske dilemmaer og råd til, hvordan man kan løse dem. Tag udgangspunkt i et af dem på næste personalemøde eller faglige dag, og sæt gang i den faglige og etiske refleksion.

Gå til temaet om etiske dilemmaer i socialpædagogisk praksis - om bl.a. selvbestemmelse vs. omsorgspligt og hygiejne.

Gå til temaet om etiske dilemmaer om forholdene på socialpædagogiske tilbud - om bl.a. ytringsfrihed og tavshedspligt, og samarbejde.

Sådan lytter du til podcasten:


Sorg hos mennesker med udviklingshandicap

Kontaktpersonen er på ferie. En nær pårørende er død for flere år siden. En beboer er flyttet fra bostedet.
Man har oplevet et tab, og nu sørger man. 

Hos mennesker med udviklingshandicap kommer reaktionen på et tab - sorgen - ofte forsinket, og det kan være svært at forstå og formidle følelsen af sorg. Og som socialpædagog kan det derfor også være svært at opdage, at en uvant eller ændret adfærd hos en borger faktisk skyldes sorg.

Så hvordan kan du få øje på sorgen, og hvad er godt at gøre, når et menneske med udviklingshandicap sørger? Bliv klogere i dette afsnit.

REFLEKTER OVER EMNET: Brug dette værktøj til at sætte gang i den faglige refleksion over håndteringen af sorg

Sådan lytter du til podcasten:


Kort fortalt: Nærmeste følelsesmæssige udviklingszone

Du kender formentlig en del til det at arbejde med et menneskes nærmeste udviklingszone - men er du også bevidst om, hvad det vil sige at arbejde med den nærmeste følelsesmæssige udviklingszone? Det bliver du i denne podcast.

Psykolog Susan Hart forklarer begrebet, som stammer fra neuroaffektiv udviklingspsykologi, og fortæller, hvorfor det er vigtigt for socialpædagoger at have blik for, hvor i den følelsesmæssige udvikling man befinder sig.

REFLEKTÉR OVER PODCASTEN med dette refleksionsværktøj. Du finder en opsummering af vigtige pointer og får spørgsmål til at kickstarte den faglige refleksion. Brug det alene eller sammen med andre.

Sådan lytter du til podcasten:


Et fælles fagligt sprog: Low arousal

Taler I samme sprog på din arbejdsplads - altså samme faglige sprog? 

Det gjorde de ikke på områdeinstitutionen Dildhaven. Tre påbud og en trussel om lukning fra Socialstyrelsen blev startskuddet til en gentænkning af stedet. Resultatet er blevet et fælles fagligt fundament at tale ud fra (Low arousal), en bedre begrundet praksis og større trivsel for både medarbejdere og unge på stedet.

I podcasten kan du høre Dildhavens historie, og hvordan bl.a. socialpædagogerne på stedet arbejder med tilgangen Low arousal overfor udsatte unge.  

REFLEKSION: Brug dette skræddersyede refleksionsværktøj til at starte den faglige refleksion på arbejdspladsen eller hos dig selv

Sådan lytter du til podcasten:


Kort fortalt: Selvagens

Selvagens betyder evnen til at bruge sig selv og sine personlige kompetencer som arbejdsredskab - et vigtigt fokus at have som socialpædagog. 

Psykolog Susan Hart fortæller i dette afsnit om begrebet, som er en af hjørnestenene i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

REFLEKSION: Brug dette refleksionsværktøj til at forstå selvagens endnu bedre

OPLEV SUSAN HART til årets vigtigste begivenhed for socialpædagoger: Fælleskonferencen 2023 - læs mere og tilmeld dig her

Sådan lytter du til podcasten:


LEDELSE: Fra medarbejder til leder

Hvordan går du fra at være 'socialpædagogen på gulvet' til at være leder - og hvordan lander du godt i din nye ledelsesrolle? De spørgsmål undersøger vi i dette afsnit.

Der er nemlig brug for flere socialpædagogiske ledere på de socialpædagogiske arbejdspladser. Ledere, som kender til faget, og som ved, hvilken forskel den socialpædagogiske faglighed kan gøre i mødet med en borger.
I podcasten er der gode råd at hente både for dig, som overvejer at gå ledervejen, og for dig, som allerede har taget springet og er blevet leder.

TILBUD til socialpædagogiske ledere: Så tilbyder Socialpædagogerne bl.a. gratis coaching og psykologhjælp, netværk med andre ledere, og lederkonferencer. Se alle tilbuddene til dig som leder her.

Sådan lytter du til podcasten:


Når borgerne hører stemmer

Hvordan er det at høre stemmer - og hvad sker der, hvis du som socialpædagog begynder at arbejde med stemmerne i borgerens hoved i stedet for imod dem?

Det får du inspiration til i dette afsnit, som handler om stemmehøring. Du får baggrundsviden om, hvorfor nogle hører stemmer, hvad stemmerne er udtryk for, og hvordan du kan forholde dig til borgerens indre stemmer.

REFLEKSION: Hvordan forholder DU dig til stemmehøring? Klik her og brug dette refleksionsværktøj som hjælp til at arbejde med borgere, der hører stemmer.

Sådan lytter du til podcasten:


Kort fortalt: Rusmidler

Hvilke typer af rusmidler findes der, hvordan påvirker de os, og hvordan forholder du dig som socialpædagog til et menneske, der er påvirket af rusmidler?

Denne episode er en kort introduktion til rusmidler og for dig, der gerne vil opnå en basal viden om emnet.

REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Brug podcasten til faglig refleksion - download dette refleksionsværktøj til at kickstarte tankerne

Er du mere interesseret i, hvordan man arbejder med mennesker med dobbeltdiagnoser - altså en psykisk sygdom og et samtidige skadeligt forbrug af rusmidler - så anbefaler vi at lytte til episoden 'Dobbeltdiagnoser - indsatsen på Tuesten Huse'. 
Er du mere interesseret i, hvordan man arbejder med mennesker med udviklingshæmning og et misbrug, så lyt gerne til episoden 'Udviklingshæmning og misbrug - hvad er den gode indsats?'

Sådan lytter du til podcasten:


Kort fortalt: Compassion

Som socialpædagog oplever du formentlig at skulle navigere i mange store og forskelligartede følelser, når du er på arbejde. Måske har du haft følelsen af at give og give af din omsorg, uden at få helt så meget igen? Måske føles det nogle gange, som om du mangler et følelsesmæssigt overskud?

’Compassion’ er en bestemt måde at reagere på i en følelsesmæssig situation. Det er at blive opmærksom på sin egen eller andres lidelse eller smerte – og mærke et ønske eller en motivation til at lindre den lidelse.

Men modsat 'empati', hvor du tager andres, fx borgerens, lidelse på dig og instinktivt forsøger at afhjælpe den lidelse, så fokuserer man i compassiontræning på at have modet og styrken til at være med smerte, lidelse og håbløshed. 

Når du handler med compassion, støtter du borgeren i situationen - men undgår at gøre dig selv til selve instrumentet, der skal hjælpe borgeren videre. Og det er et stort skridt på vejen til at undgå omsorgstræthed.

REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Få mere compassion ind i din hverdag allerede nu - brug dette refleksionsværktøj til at reflektere over, hvordan du reagerer i følelsesmæssige situationer 

Sådan lytter du til podcasten:


Metoder og tilgange: Miljøterapi

Miljøterapi er en faglig tilgang på socialområdet, der tager udgangspunkt i viden om, hvilke fysiske og psykologiske livsbetingelser, man har brug for, for at kunne udvikle sig, eller komme sig efter en krise eller psykisk sygdom.

Fundamentet for den miljøterapeutiske tilgang, er en sammentænkning af- og grundigt fagligt arbejde med fire dimensioner: Den fysiske, den sociale, den psykologiske og til sidst den organisatoriske dimension.

I podcasten får du en uddybning af de fire dimensioner, og hører, hvordan man arbejder som socialpædagog i en miljøterapeutisk organisation.

REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Overvejer I at gå i gang med at arbejde miljøterapeutisk? Så brug dette værktøj til at reflektere over, hvad der skal til.

9 PRINCIPPER for miljøterapeutisk praksis - Center for Miljøterapi

Sådan lytter du til podcasten:


Udviklingshæmning og misbrug – hvad er den gode indsats?

Det kan være særligt udfordrende at arbejde med mennesker med udviklingshæmning og et samtidigt misbrug af alkohol eller hårde stoffer.

Den almindelige misbrugsbehandling er ikke målrettet borgere med nedsatte kognitive funktioner, og derfor kan det ofte være svært for borgeren at få noget ud af behandlingen – så hvordan kan du som socialpædagog bedst støtte borgeren til et mere meningsfuldt liv?

Det korte svar er ’støtte, struktur og meningsfulde aktiviteter’, og i podcasten kan du høre, hvordan den indsats virker i praksis.

REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Hvordan arbejder I med borgere med udviklingshæmning, der har et misbrug? Brug dette refleksionsværktøj til at sætte fokus på jeres indsats

Sådan lytter du til podcasten:


Metoder og tilgange: Kontaktarbejde

Hvordan kan du som socialpædagog hjælpe mennesker med autisme til at styrke deres 'Jeg' og få en større kontakt med dem selv og deres omverden?

Kontaktarbejde er en metode, der går ud på at forbedre tre typer af kontaktevner hos mennesket med autisme: den affektive kontakt, den kommunikative kontakt og realitetskontakten. 

I podcasten bliver du bl.a. klædt på til at kunne bruge metodens fem såkaldte 'kontaktrefleksioner', som er spejlinger af borgerens verbale og nonverbale adfærd, og den konkrete realitet, borgeren og du som socialpædagog befinder jer i.
Ultimativt giver arbejdet med metoden dig bedre forudsætninger for at forstå, hvad borgerens indefra-perspektiv er.

REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Hvordan arbejder I med mennesker med autisme? Brug dette refleksionsværktøj til at sætte gang i den faglige dialog

Sådan lytter du til podcasten:


Musik, hjernen og tonen i livet

Musik påvirker hjernen og udløser et væld af hormoner i kroppen. Musik påvirker vores følelser og motorik og får os til at huske ting, vi har glemt. Og derfor virker musik i arbejdet med mennesker med hjerneskade og forskellige kognitive udfordringer eller psykiske problemer – og mange andre målgrupper.

Som socialpædagog kan du bruge musikken til alt fra at få skabt den gode relation til borgeren, til at regulere arousal – til at fremkalde tanker, følelser og minder, som udvikler både kroppen og sindet. Også selvom du tænker, du ikke har en tone i livet.

FAGLIGT REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Download dette refleksionsværktøj til at få mere musik ind i praksis, og sæt gang i den faglige refleksion fx med dine kolleger

Sådan lytter du til podcasten:


Kort fortalt: Den nye autismediagnose

Autismediagnosen er ændret. Væk er underdiagnoserne som fx Asbergers og infantil autisme, og i stedet har vi fået et spektrum til at definere, hvor den enkelte med autisme befinder sig.

– Med de nye diagnosekriterier beskriver man i højere grad det enkelte menneske med de ressourcer og vanskeligheder, som personen har. Og den viden skal vi bruge til at se, hvor vi kan støtte og hjælpe det enkelte menneskes udvikling bedst muligt, siger Nadjia Tamechmecht, som er konsulent hos Center for Mentalisering og forsker i kognitiv adfærdsterapi.

I podcasten sætter hun dig grundigt ind i, hvad den nye autismediagnose går ud på, og hvad den betyder for den socialpædagogiske praksis.

FAGLIGT FOKUS PÅ AUTISME: Find flere udgivelser om arbejdet med mennesker med autisme i dette faglige tema

Sådan lytter du:


LEDELSE: Ledelse i kompleksitet

Som socialpædagogisk leder skal du i stigende grad navigere i en dagligdag med krydspres, nye styringsformer og tværfaglige samarbejder, der stiller større krav til ledelsesopgaven. Så hvordan gør du det?

I dette afsnit af Socialpædagogernes Podcast målrettet ledere på det socialpædagogiske område, kan du høre om ledelse i kompleksitet. Få konkrete bud på, hvordan du som leder kan skabe overblik og mening for dig selv og dine medarbejdere, skabe et fælles fagligt sprog og blive bedre til at prioritere tid. Kort sagt; hvordan du navigerer i krydspres.

Er du interesseret i podcasts om socialpædagogisk ledelse? Lyt til flere her

Sådan lytter du til podcasten:


Metoder og tilgange: Neuropædagogik

Neuropædagogik kan defineres som ’praktisk anvendelse af neurologi og neuropsykologi’. Som socialpædagog bruger du neuropædagogik som forståelsesramme til at tilpasse indsatsen overfor borgeren, så der skabes de bedst mulige vilkår for at understøtte den enkeltes livskvalitet og trivsel.

Men hvad vil det egentlig sige at arbejde neuropædagogisk – og hvad består neuropædagogikken grundlæggende af? Det bliver du introduceret til i dette afsnit af Socialpædagogernes podcast, hvor vi dykker ned i hjernens inddeling, menneskesynet, den neuropædagogiske analyse, og selvfølgelig hvordan du arbejder socialpædagogisk ud fra tilgangen.

FAGLIGT REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Download dette refleksionsværktøj om neuropædagogik og sæt gang i den faglige refleksion enten selv eller med dine kolleger

Sådan lytter du til podcasten:


Metoder og tilgange: Åben Dialog

– Min familie er langt mere involveret i mit liv og min behandling nu. Det har gjort det lettere for mig at være åben og sætte ord på det, der er svært i mit liv, og det, der går mig på.

Sådan siger Bjørk Egelund Schmidt, der er beboer på det socialpsykiatriske bosted Kragelund. Sammen med socialpædagog Charlotte Taarsted Soelberg Lund sætter hun ord på, hvordan Åben Dialog netværksmøder kan være med til at gøre, at man som borger føler sig talt med og ikke til - noget, Bjørk ellers ikke rigtig har oplevet i det psykiatriske system.

I podcasten bliver du introduceret til tankegangen bag Åben Dialog, hvordan netværksmøderne foregår, og hvad det kræver af dig som socialpædagog at arbejde med tilgangen.

FAGLIGT REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Start den faglige refleksion over det, du har hørt i podcasten med dette skræddersyede værktøj

Sådan lytter du til podcasten:


Når selvskade er en strategi

At skære i sig selv. Banke hovedet ind i væggen. Brænde huller i huden.

Selvskade har mange forskellige former. Men fælles for den selvskadende adfærd er, at det er en strategi til at rumme og håndtere psykisk mistrivsel og det, der er svært. Der er altid en dybereliggende grund til, at unge skader sig selv, og det gælder om at finde ind til den, hvis mistrivsel skal vendes til trivsel.

Så hvordan griber du selvskadende adfærd an som socialpædagog? Det bliver du klogere på og finder inspiration til i denne episode.

BRUG PODCASTEN: Sæt gang i den faglige refleksion over selvskade med dette refleksionsværktøj fra Fagligt Fokus

Sådan lytter du til podcasten:


Omsorgstræthed

Som socialpædagog går du på arbejde med hele dig selv: din faglighed, personlighed, følelser og omsorg. Alt sammen alfa og omega for arbejdet med mennesker - men det koster også.

Omsorgstræthed er den følelse af udbrændthed, du kan mærke, hvis du gennem længere tid bruger dig selv og dine følelser på dit arbejde uden at få ladet op eller talt de svære sager igennem med andre. Det er ikke et nyt fænomen, men i de senere år har vi i højere grad talt om omsorgstræthed og anerkendt det som en kilde til stress, udbrændthed og forråelse. Så hvordan kan vi forebygge, at den sniger sig ind? Det kan du blive klogere på i denne podcast.

BRUG PODCASTEN: Sæt gang i den faglige snak om omsorgstræthed ved at bruge dette refleksionsværktøj

Sådan lytter du til podcasten:


LEDELSE: Lederes håndtering af egen stress

Stress rammer en del ledere indenfor det socialpædagogiske område. Ambitioner, travlhed, stramme budgetter og rammer spiller ind i en stresssygemelding, men hvordan og hvorfor? Det kan du høre om i denne episode af Socialpædagogernes podcast målrettet ledere.

I podcasten fortæller afdelingsleder Jane Tholle om sit forløb med stress, og du får hendes gode råd til at holde stress for døren i hverdagen. Stressforsker Pernille Steen Pedersens kommer bl.a. med sit bud på kendetegn, som kan gøre socialpædagogiske ledere særligt udsat for stress – og giver dig inspiration til udviklingen af et arbejdsfællesskab, hvor I sammen kan forebygge stress.

MERE LEDELSE PÅ LYD: Lyt til flere podcasts om ledelse på det socialpædagogiske område her

Sådan lytter du til podcasten:


Metoder og tilgange: Skånsom magtanvendelse

Magtanvendelser må aldrig erstatte socialpædagogiske indsatser og faglig forebyggelse af voldsomme episoder.

Opstår situationen, hvor en magtanvendelse alligevel er nødvendig, kan metoden Skånsom magtanvendelse være med til at sikre, at du kan handle fagligt og sikkert over for dig selv og borgeren, så respekten og relationen mellem jer bevares.

Metoden fokuserer på trivsel og omsorg for både borger og personale, og i podcasten kan du høre, hvordan den binder indgående kendskab til gældende lovgivning, dokumentationsprincipper og nogle særligt udviklede følge- og fastholdelsesteknikker sammen.

BRUG PODCASTEN: Download dette refleksionsværktøj, der passer til podcasten, og sæt gang i den faglige snak

Sådan lytter du:


Metoder og tilgange: Struktureret Visualiseret Specialpædagogik

Hvordan sikrer du dig, at du forstår personer med autisme – og hvordan kan du hjælpe med at strukturere deres hverdag på den måde, som giver allerbedst mening for den enkelte? Bliv klogere på Struktureret Visualiseret Specialpædagogik, som er en TEACCH-inspireret tilgang til arbejdet med personer med autisme.

Det centrale i den strukturerede, visualiserede specialpædagogik er forståelsen af de autistiske karakteristika, og at du altid ser på den enkeltes behov og færdigheder. Dermed undgår du de udfordringer, som tit opstår på baggrund af misforståelser og mangel på forståelse af den enkeltes situation og følelser.

– Det er jo et helt spektrum: Nogle mennesker med autisme er på et meget tidligt udviklingstrin, har måske en mental retardering oveni og intet sprog. Andre er langt mere abstrakt tænkende, mere end godt begavet, kan forstå komplekse ting, og har masser af sprog. Har du mødt et menneske med autisme, så har du mødt ét menneske med autisme, siger ekspert Rikke Linck i podcasten.

Sådan lytter du:


Metoder og tilgange: Theraplay

Theraplay er en kobling mellem terapi og leg, og er udviklet til normaltbegavede børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt og har tilknytningsforstyrrelser.

Omdrejningspunktet i Theraplay er legen og den emotionelle udvikling hos barnet, og formålet er at skabe eller genskabe kontakten mellem barnet og de betydningsfulde voksne, der er i barnets liv - fx socialpædagoger. 

I podcasten bliver du klogere på bl.a. de fire essentielle kvaliteter i forældre-barn-relationen, som metoden tager udgangspunkt i: struktur, omsorg, engagement og udfordring. Du kan også høre, hvordan du som socialpædagog kan bruge Theraplay i dit daglige arbejde med børn og unge med tilknytningsforstyrrelser.

Sådan lytter du:


Pårørendesamarbejde

Pårørendesamarbejde er for mange socialpædagoger en del af hverdagen. Men hvordan skaber du den gode dialog og imødekommer både de ønsker og frustrationer en pårørende måtte have - samtidig med, at du holder fast i din socialpædagogiske faglighed? 

I podcasten får du inspiration til, hvordan du griber det gode samarbejde an, du bliver klogere på, hvad det vil sige at være pårørende, og får eksempler på, hvordan du kan støtte borgeren i retten til selvbestemmelse.

 Sådan lytter du:


Dobbeltdiagnoser - indsatsen på Tuesten Huse

Mindst 40.000 danskere har en dobbeltdiagnose – en kombination af en psykisk lidelse og et misbrug. Og det gør behandlingen kompliceret, for de to har nemlig en tendens til at forstærke hinanden. Så hvordan sikrer man den bedst mulige støtte som socialpædagog?

I denne podcast kan du lade dig inspirere af, hvordan de arbejder på bostedet Tuesten Huse. Her handler den gode indsats om tilgangen til brug af rusmidler – om faglighed og viden om fx stoffers indvirkning på hjernen, og om, hvordan man bedst får skabt motivation for forandring hos beboerne. Og så har de et helt særligt samarbejde med misbrugsbehandlingen.

Sådan lytter du:


Low arousal 2 (LA2)

Low Arousal 2 (LA2) er et effektivt, recoveryorienteret redskab til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder, og handler om at samarbejde, skabe bedre trivsel og mindske vold.

I podcasten dykker vi ned i metodens tre dele: Trivselsplanen, Tryghedsplanen og Læringsplanen, og du kan blive klogere på, hvordan du bruger dem i det daglige arbejde med mennesker med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og sociale problemer.

Du kan også komme med på botilbuddet De 2 Gårde og høre socialpædagog Klaus Iversen fortælle, hvordan de med hjælp fra LA2 gik fra over 200 magtanvendelser på et år til 8.

Sådan lytter du:


Det gode måltid

Hvordan skaber vi det bedste måltid for mennesker med funktionsnedsættelser? I denne podcast kan du sætte dig til bords med socialpædagogen Lars og ergoterapeuten Ninasofie, som har hver deres faglige tilgang og blik på måltidet – og har fundet et fælles sprog i neuropædagogikken.

I podcasten bliver du bl.a. klogere på centrale begreber indenfor både socialpædagogikken og ergoterapien, høre om det neuropædagogiske firkløver, og få inspiration til, hvordan man kan lære af hinandens fagligheder til gavn for borgeren.

Sådan lytter du:


Demens hos mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med et udviklingshandicap har langt større risiko for at udvikle demens tidligt i livet end resten af befolkningen, og for personer med Downs syndrom kan sygdommen opstå allerede i 40års-alderen. Men på grund af det nedsatte funktionsniveau kan tegnene på demens dog være svære at få øje på, og derfor stiller det store krav til det socialpædagogiske arbejde.

I denne podcast kan du blive klogere på hvad demens hos mennesker med udviklingshæmning er for en størrelse, og så kan du høre, hvordan socialpædagoger arbejder med tidlig opsporing af demens og skaber tryghed for både borgere og pårørende.

Sådan lytter du:


Naturen i socialpædagogiske rammer

Hvad har en bille, et snefnug og et bål at gøre med socialpædagogik? Det får du svar på i denne podcast, hvor vi undersøger, hvordan du kan bruge naturen som socialpædagogisk redskab i arbejdet med udsatte børn og unge.

Sådan lytter du:


Metoder og tilgange: Recovery

Tankegangen bag recovery er, at man kan komme sig – helt eller delvist – efter psykisk sygdom. I dette afsnit kan du høre, hvordan du som socialpædagog kan arbejde med borgerens recoveryproces ved at tage udgangspunkt i borgerens behov og målsætninger, og så får du også baggrunden og rammerne for den recoveryorienterede indsats.

Sådan lytter du:


Tværfaglig ledelse

Hvordan leder man medarbejdere med en anden faglig bagrund end ens egen socialpædagogiske? Hvordan skaber man en fælles faglighed? Og hvor er udviklingen med tværfaglig ledelse på vej hen?

Hør hvordan to socialpædagogiske ledere griber ledelse af flere fagligheder an, og få en forskers bud på, hvad kernen i tværfaglig ledelse er.

Sådan lytter du:


Faglig Ledelse

Hvordan udøver man professionsfaglig ledelse? Kan faglig ledelse stå alene? Og hvordan kan du bruge din baggrund som socialpædagog, når du skal lede andre indenfor socialpædagogikken?

Hør hvordan to socialpædagogiske ledere griber faglig ledelse an, og få en forskers bud på, hvorfor der lige nu er fokus på faglig ledelse – og om der også vil være det fremover.

Sådan lytter du:


Socialpsykiatrien - del 2

Dette er en miniserie på to afsnit om hverdagen i socialpsykiatrien. Den er blevet til på baggrund af det drab på en socialpædagog, der skete dagen før nytårsaften 2020. Drabet affødte en række vidnesbyrd fra socialpædagoger, som kunne fortælle om en stadig mere presset socialpsykiatri. En hverdag, hvor borgerne bliver dårligere og dårligere, og hvor sikkerheden og rammerne for at kunne udføre socialpædagogisk arbejde ikke er, som de burde være.

I del 1 kan du høre nogle af disse vidnesbyrd fra en presset hverdag, og i del 2 sætter vi fokus på, hvad et socialpsykiatrisk bosted har gjort for at få styr på den faglige tilgang og metoderne til at forebygge vold og konflikter.

Sådan lytter du:


Socialpsykiatrien - del 1

Dette er en miniserie på to afsnit om hverdagen i socialpsykiatrien. Den er blevet til på baggrund af det drab på en socialpædagog, der skete dagen før nytårsaften 2020. Drabet affødte en række vidnesbyrd fra socialpædagoger, som kunne fortælle om en stadig mere presset socialpsykiatri. En hverdag, hvor borgerne bliver dårligere og dårligere, og hvor sikkerheden og rammerne for at kunne udføre socialpædagogisk arbejde ikke er, som de burde være. 

I del 1 kan du høre nogle af disse vidnesbyrd fra en presset hverdag, og i del 2 sætter vi fokus på, hvad et socialpsykiatrisk bosted har gjort for at få styr på den faglige tilgang og metoderne til at forebygge vold og konflikter.

Sådan lytter du:


Seksualitet og socialpædagogik

For mennesker med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser er seksualitet lige så forskelligartet som den er blandt alle andre. Som socialpædagog skal du hjælpe borgere med deres seksualitet, hvis de ikke selv kan, og det kan give anledning til både store og små dilemmaer.

I denne podcast får du inspiration til arbejdet med seksualitet hos mennesker med funktionsnedsættelser. Vi taler med en sexolog med speciale i målgruppen og besøger bostedet Hulegården i Brøndby, hvor krop, lyst og sex ikke er tabu.

Sådan lytter du:


Metoder og tilgange: Narrativ praksis

Sårbare børn, unge og voksne bærer ofte på stærke negative fortællinger om sig selv og deres plads i verden. Som socialpædagog kan du bruge narrativ praksis til at hjælpe med at ændre de fortællinger, skabe mening og vise, at man også bærer på kimen til det gode liv.

I denne podcast fortæller Allan Holmgren om filosofien bag narrativ praksis, og så kan du høre, hvordan socialpædagog Martin Høj bruger det i praksis på dag- og døgntilbuddet Bakkevej.

Sådan lytter du:


Metoder og tilgange: Low Arousal

Low Arousal, eller ’rogivende pædagogik’, som tilgangen også kaldes, har fokus på at forhindre konflikter ved at give selvkontrol og mindske krav og forventninger.

I denne podcast fortæller psykolog Bo Hejlskov Elvén om metoderne bag Low Arousal, og så kan du høre, hvordan socialpædagog Marlene Snabe bruger Low Arousal i praksis på bostedet Kamager.

Sådan lytter du:


Metoder og tilgange: KRAP

Nogle gange skal ressourcer findes i det lille smil – eller glimtet i øjet, der opstår over glæden ved at lave mad eller male.

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Praksis og er et socialpædagogisk system, særligt udviklet til at understøtte voksne med udviklingshandicap. KRAP-metoderne afdækker kompetencer, udfordringer og mestringer, der giver et samlet billede af borgernes ressourcer og hjælper dem til at lykkes i hverdagen.

I denne podcast fortæller Lene Metner om teorierne bag KRAP, og så kan du høre, hvordan socialpædagogerne Mette Tidemann og Dorte Madsen bruger systemet i praksis på Skovbjergparken i Ikast.

Sådan lytter du:


Metoder og tilgange: Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Vores hjerne er skabt til at udvikle et sansende, et følende og et tænkende lag, men udviklingen kan blive hæmmet eller sat helt i stå.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi bygger bro mellem psykologi og hjerneforskning og giver indsigt i, hvordan vi som mennesker udvikler vores følelser, adfærd og relationer i samspillet med andre.

I denne podcast fortæller lektor Linda Kunz Sørensen om teorierne bag neuroaffektiv udviklingspsykologi, og så kan du høre, hvordan socialpædagog Henriette Andersen bruger tilgangen i praksis på det socialpsykiatriske bosted Sønderparken i Hornsyld.

Sådan lytter du:


Metoder og tilgange: Mentalisering

Mentalisering handler om at have sind på sinde. Det er evnen til at forstå tanker, følelser og adfærd hos sig selv og andre. Men det er også en faglig metode til at se traumer og reaktionsmønstre bag handlinger, der kan virke uforståelige eller problematiske.

I denne podcast giver Janne Østergaard Hagelquist dig indblik i teorierne bag mentalisering, og så kan høre, hvordan Susanne, der er socialpædagog på Struer Skolehjem, bruger mentalisering til daglig.

Sådan lytter du:


Sådan kan du arbejde med NADA

Daniel er en af de mange borgere, der regelmæssigt får øreakupunktur. Lyt med, når socialpædagog Peter Sonne i Brøndby Kommune giver Daniel NADA - en recovery-metode baseret på øreakupunktur. Og bliv klogere på, hvorfor NADA i stigende grad bliver brugt til at skabe nærvær og grounde det menneske, der har brug for ro og fokus til at komme videre - fx i forhold til at håndtere alkoholafvænning, vredeshåndtering eller ADHD.

I podcasten kan du også møde Lars og Mette Wiindblad fra NADA Danmark, der tilbyder undervisning og NADA-kurser.

Sådan lytter du:


Snozel - et tilbud til alle sanser

En podcast om det oprindeligt hollandsk snoezelsystem, der blev udviklet som et behandlingstilbud til udviklingshæmmede, hvor man kan skrue op og ned for, hvilke sanser, man vil påvirke. Her i landet bruges snoezelhuse af børn, unge og voksne med mange forskellige udfordringer fra ADHD, autisme eller demens til PTSD.

Vi besøger to snoezel-tilbud - et i Gentofte og et i Brøndby - for at blive klogere på, hvordan man som socialpædagog kan have glæde af at arbejde med snoezelhusets mange sanserum, der for mange borgere er et tiltrængt afbræk i hverdagen.

Sådan lytter du:


Melanie og angsten

Som barn lærte Melanie, at alt, hvad hun sagde og gjorde, var forkert. I skolen sad hun tavs i timerne og lavede aldrig sine lektier. Hun måtte kæmpe for at få diagnosen angst og den hjælp, hun havde brug for. I dag er hun 24 og nyuddannet socialrådgiver.

Mads Thomsen underviser på pædagoguddannelsen i Odense og arbejder med udsatte børn og unge. Han lytter til Melanies fortælling og giver sine bud på, hvordan man som socialpædagog hjælper unge med angst og andre psykiske/sociale problemer.

Sådan lytter du:


Er evidens altid det bedste?

De har navne som KRAP, FIT eller ACT. Pædagogiske koncepter og begreber som evidens og Lovende Praksis breder sig på socialpædagogiske botilbud.

Men virker en metode altid, fordi der er evidens for den? Får borgerne altid den bedste indsats, når vi arbejder efter pædagogiske koncepter? Eller svækker metoder og systemer ligefrem socialpædagogens faglige dømmekraft? Det diskuterer vi i denne podcast.

Sådan lytter du: