icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
SOSU

strejke slut - Det blev som vi ville have det

Underviserne på SOSU­skolerne bevarer deres overenskomst frem til OK 08. Det var det, de strejkede for.

  • Af Kurt Ladefoged
  • 10-2007 /

Dagen før 1. maj kunne underviserne på social­ og sundhedsskolerne (SOSU) og voksenuddannelsescentre (VUC) genoptage arbejdet efter 14 dages konflikt. Dermed er kursisterne på skolerne også sikret at kunne gå op til eksamen her op til sommerferien.

Den overståede konflikt skyldes, at parterne på området Personalestyrelsen (staten) og Lærernes Centralorganisation samt Statstjenestemændenes  Centralorganisation er blevet enige om at genoptage forhandlingerne om overenskomster for lærere og undervisere – herunder socialpædagoger.

Forhandlingerne er aftalt sådan, at de skal være afsluttet senest i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008. Det vil sige, at underviserne fortsætter under de ansættelsesforhold, de havde, inden skolerne blev overdraget fra amterne til staten.

Staten med finansminister Thor Pedersen i spidsen havde ellers nægtet at overtage de ansattes overenskomster fra tiden under amterne. Det ville blandt have medført forringelser af arbejdstidsforholdene og tiden til forberedelse.

Med forlængelsen af amternes overenskomst fik de ansatte og deres organisationer det  dermed, som de ville. Det er da også en tilfreds tillidsrepræsentant for de socialpædagogiske undervisere på skolerne i Storkøbenhavn, Alis Jensen, der umiddelbart kan evaluere forløbet af konflikten:

– Ja, som du konstaterer, så fik vi det, som vi gerne ville have det. Så må vi se, hvad der sker ved forhandlingerne op til OK 08. Vi er klar til at sige på med vanten næste gang, siger Alis Jensen.

Skoleeksempel på teambuilding

– Ellers må jeg sige, at strejken har været den bedste teambuilding for underviserne på skolerne, som vi kunne tænke os. Det er gået op for virkelig mange, at det kan betale sig at stå sammen og være solidariske. Der er mange, der virkelig har erkendt, at sammen er vi stærke.

Alis Jensen tilføjer, at mange af de strejkende også har været overraskede over, at deres strejke har været omtalt i så  mange medier, som tilfældet har:

– Også mange lokalaviser og lokale medier har omtalt strejken. Det at vi er blevet kendte, tror jeg også har haft betydning for udfaldet. Desuden tror jeg også, det har spillet ind, at arbejdsgiverne frygtede en udvidelse af konflikten. Det ville jo virkelig kunne få betydning for uddannelsen af det social­ og omsorgspersonale, som kommunerne og regionerne efterspørger så indtrængende, siger Alis Jensen.

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Socialpolitik, Overenskomst