icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Bogomtale

Pædagogens bog om individ, institution og samfund

  • Redigeret af Lone Marie Pedersen
  • 25-2011 /

Redigeret af Anja Kastrup Jensen og Vivi Top Meyer

Bogen belyser fra forskellige vinkler begreberne individ, institution og samfund med bidrag fra 11 forfattere. Bogen er inddelt i to hovedafsnit, hvor den første del har et teoretisk udgangspunkt med kobling til praksis. Her præsenteres Michel Foucaults teori om diskurs og magt, Pierre Bourdieus teori om habitus, Zygmunt Baumans tanker om globaliseringen

og Anthony Giddens’ syn på det senmoderne samfund, som bliver relateret til den danske institutionskultur. Andre emner er barnets inklusion og de forskellige børnesyn, som hersker i skolefritidsordning, i skolen, i forældresamarbejdet og nye danskeres syn på at vokse op i Danmark. Bogens anden del giver indblik i pædagogisk arbejde med mennesker med nedsat funktionsevne, mennesker med sociale problemer, børn i daginstitutioner og unge i ungdomsskole. Kapitlerne er skrevet af praktikere med indgående kendskab til de områder, de skriver om.


Udgivet af Akademisk Forlag. 256 sider, 299 kr.  

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Uddannelse, Fagbøger, Socialpædagogisk praksis