icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Opholdssteder

Pres giver mindre tid til faglighed

Socialpædagogernes formand Benny Andersen er bekymret for de ansatte, der skal klare flere opgaver, når de private socialpædagogiske tilbud skærer ind til benet. Geert Jørgensen fra LOS er enig, og han ser en fremtid med langt færre opholdssteder og arbejdspladser

  • Af Torben Svane Christensen
  • 26-2011 /

Benny Andersen kan godt genkende det, som de ansatte fortæller i artiklen ‘Midt i en krisetid’ på de foregående sider.

– Vi oplever, at der mange steder, både i det offentlige og i de private tilbud, er et pres på de ansattes faglighed. Jeg er bekymret for de medlemmer, der i en længere periode oplever, at der ikke er tid til at gøre det, der skulle være gjort. Skruen er strammet, og der er skruet ned for fagligheden mange steder, for at de ansatte kan nå det, de skal, siger Benny Andersen.

Han synes, at det er en meget forkert udvikling, når det kommer til at handle meget mere om økonomi og mindre om faglighed.

– Lige nu er der en butikstilgang til området fra ‘kunderne’. Særligt på det private område, men også på det kommunale område, hvor der skal ‘sælges’ pladser til andre kommuner, siger han.

Benny Andersen ser gerne, at tilsynet med området bliver skruet sammen på en helt anden måde, end den er i dag, så den faglige kvalitet vægtes højere end det billigste tilbud.

– Tilsynet skal handle meget mere om kvalitetsdelen og ikke bare, om pengene passer for de anbringende kommuner. Jeg ved også, at regeringen vil kigge på finansieringen, og jeg så gerne en 50/50-finansiering, hvor den ene halvdel af udgifterne dækkes af kommunen og den anden dækkes af en national pulje til de tungeste tilfælde. Jeg kunne også ønske mig en landspolitisk holdning til, at en fastsat andel af anbragte unge fx skal have en videregående uddannelse, siger Benny Andersen.

Pas på tarzansyndrom

Geert Jørgensen, direktør i LOS – Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud, kan også nikke genkendende til det, de ansatte fortæller i artiklen.

– Det passer godt med det, jeg hører fra medlemmerne. De må stramme ind for at overleve, siger han, men han ser også noget positivt i meldingerne fra de ansatte, der er blevet interviewet.

– Det er mennesker, der brænder for deres arbejde, og det er engagementet, der er med til at bære stederne igennem modgangstider, siger han.

Geert Jørgensen er godt klar over, at der mange steder bliver trukket ekstra på de ansattes fleksibilitet for at få det hele til at hænge sammen med færre ansatte.

– Det er en stor udfordring for ledelsen og de ansatte ude på stederne. Hvordan tackler man de daglige arbejdsopgaver, uden at der er nogen, der går ned på det? Man skal i hvert fald passe på med at puste et Tarzan-syndrom op, hvor alle tænker, ‘jeg skal nok klare det her’, siger han.

Udfordringerne for de private opholdssteder får også LOS til at tænke i nye kursustilbud til deres medlemmer.

– Vores medlemmer efterlyser kurser i kriseledelse, så det arbejder vi på, siger Geert Jørgensen.

Der er opholdssteder, der allerede er lukket, og der kommer flere, fastslår direktøren i LOS.

– Der er en overkapacitet nu både i de private og offentlige tilbud. Der er steder, der kommer til at lukke. Hvis vi så bare kunne sige, at det var de dårligste, der lukkede, men sådan hænger det ikke sammen. Vi har set mange gode steder lukke. Hvis en ‘gammel’ kunde fravælger et sted på grund af prisen, kan det være svært at gå ud og finde nye kunder, når situationen er, som den er, siger han, og han understreger, at stederne skal blive bedre til at synliggøre, hvad det er kommunerne får for det, de skal betale.

Ikke op på samme niveau

Der har før været nedgangstider i branchen, og Geert Jørgensen er sikker på, at det vender igen – men det vil koste arbejdspladser.

– Jeg tror ikke på, at vi kommer op på samme niveau som før. Vi vil nærme os svenske og norske tilstande med færre opholdssteder. Der vil komme flere forsøg med tiltag, der ikke er så dyre, og så må vi se, hvordan de virker, siger han.

Benny Andersen er enig i, at vi på det socialpædagogiske område i fremtiden vil se andre former for tiltag, og det kræver andre kompetencer fra de ansatte:

– Vi har lavet en undersøgelse, der viste, at 80 pct. af lederne i de offentlige tilbud siger, at de nyuddannede pædagoger ikke har de nødvendige kompetencer til at arbejde indenfor området, og at lederne skal bruge tid og penge på at efteruddanne de nyuddannede. Derfor mener jeg, at der er brug for en decideret socialpædagogisk uddannelse, så de nyuddannede er rustet til opgaven. At man så oven i købet nu er tvunget til at skære ned på efteruddannelse ude på stederne, det giver en dobbelt ubalance. 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Opholdssteder, Socialpædagogisk praksis