icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Generalforsamling Nordjylland

Arbejdsmiljøet er truet

Nedskæringerne på de socialpædagogiske arbejdspladser har store konsekvenser for arbejdsmiljøet, mener Socialpædagogerne i Nordjylland

  • Af Malene Skov Jensen
  • 20-2014 /

Nedskæringer i ressourcer, nye prioriteringer af indsatser og øgede krav til dokumentation sætter den socialpædagogiske kerneydelse under pres og er en belastning for arbejdspladsernes arbejdsmiljø. Derfor står arbejdsmiljøet allerøverst på dagsordenen for Socialpædagogerne Nordjyllands arbejde i det kommende år, fortalte kredsformand Peter Kristensen de 168 fremmødte til årets generalforsamling.

– Vi har et fag, som betyder meget for mange mennesker, og vi har en høj etik og en stor respekt for vores arbejdsopgave og de mennesker, som vi arbejder med. Men det er meget frustrerende, når vi oplever, at vi ikke kan leve op til vores gode intentioner og det, som, vi ved, er det fagligt bedste, fordi rammerne konstant er under pres og bliver indsnævret. Det påvirker vores arbejdsmiljø i en meget negativ retning, sagde Peter Kristensen.

Socialpædagogernes seneste arbejdsmiljøundersøgelse taler sit klare sprog om en faggruppe, der oplever både fysisk og psykisk vold, mobning og i det hele taget er meget presset af, hvad de ved, der er det fagligt bedste, og hvad der reelt er muligt under de rammer, der er for arbejdet.

– Derfor skal vi blive endnu bedre til at synliggøre værdien af vores arbejde og begrunde vores pædagogiske metoder. Vi skal aktivt værne om det fine arbejde, som vi laver i hverdagen, og sikre respekt omkring det. Og vi skal passe bedre på hinanden, sagde Peter Kristensen.

Snak om mobning

Blandt de fremmødte socialpædagoger var der stor tilfredshed med, at arbejdsmiljøet nu skal i fokus.

– Der er virkelig brug for at gøre noget ved arbejdsmiljøet. Jeg hører fra mine kolleger, at de har så travlt, at de næsten ikke kan nå at løse kerneopgaverne eller gøre det godt nok. Der er ikke tid til det, som vi gerne vil som socialpædagoger, sagde Pia Grabe, der er ansat på Region Nordjyllands Center for Døvblindhed og Høretab.

Hun gav udtryk for, at de pressede ressourcer bl.a. kunne være årsagen til, at APV’en på hendes arbejdsplads viste, at en del af medarbejderne havde oplevet mobning.

– Som opfølgning på dét gennemførte vi en større kampagne om mobning på vores arbejdsplads, hvor vi forsøgte at få folk på banen og snakke åbent om mobning. Det er utroligt vigtigt, at vi snakker om, hvad det er for en kultur, vi vil have på arbejdspladserne, sagde hun.

Både Pia Grabe og Henning Olesen, der er ansat på Syrenbakken i Aalborg, efterlyste en omtale af de arbejdsløse medlemmer af Socialpædagogerne.

– Hvad med solidariteten? Der blev slet ikke sagt noget om de arbejdsløse i bestyrelsens beretning. Det er vigtigt, at vi støtter op omkring de arbejdsløse socialpædagoger, så de ikke må gå fra hus og hjem, sagde Henning Olesen.

Peter Kristensen kunne forsikre de fremmødte om, at bestyrelsen ikke havde glemt de arbejdsløse:

– Det, der er sket på dagpengeområdet, er noget makværk. For vores medlemmer er problemet ikke kun risikoen for at falde ud af dagpengesystemet – et meget stort problem er genoptjeningskravet til dagpenge, som rammer os hårdt. Men under alle omstændigheder er der brug for ændringer – det er vi helt enige i, sagde Peter Kristensen. 


Læs mere på kredshjemmesiden: www.sl.dk/nordjylland

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Generalforsamling, Forbund og a-kasse