icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Fif_fra_juristen_1128x600px_72dpi.jpg
Fif fra juristen

Husk aftaler om forsikring

Er der styr på forsikringen, hvis dit plejebarn ødelægger nogle af jeres ting? Det skal du sikre dig, anbefaler Socialpædagogernes jurist, Cathrine de Voss. Læs hendes gode råd her

Socialpædagogerne får af og til henvendelser fra plejefamilier, der har fået ødelagt indbo af plejebarnet. De vil gerne vide, hvordan de står i forhold til at få erstatning.

I vejledningen til serviceloven står der, at når et barn eller ung er anbragt, er det generelt barnets eller den unges handlekommune, der bærer ansvaret for forholdene under anbringelsen, herunder forsikringsdækningen.

Der kan imidlertid normalt ikke tegnes forsikring, der dækker skader som er forvoldt af et anbragt barn eller en ung på plejefamiliens ejendom eller indbo, da barnet eller den unge indgår i husstanden.

Det er derfor en god ide at få styr på, hvordan I er stillet, hvis I skulle komme i den situation, at jeres plejebarn ødelægger indbo hos jer. Hvis det viser sig, at en sådan skade ikke er dækket af forsikringen, bør I få en aftale med kommunen om, at det er kommunen, der erstatter skader på familiens indbo eller ejendom. Hvis det viser sig, at skaden er dækket af en plejefamiliens forsikring anbefaler Socialpædagogerne, at der laves en aftale om at kommunen dækker selvrisikoen. Aftalerne bør være skriftlige.  

I KLs nyeste standardkontrakt fra februar 2019 er der som noget nyt indført et felt, hvor der netop er plads til at omtale aftaler om forsikring.