icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Design uden navn - 2023-04-03T135353.242.png
Kommentar

Din faglighed forandrer liv

Det er et svigt, når vi som samfund ikke sikrer de mest udsatte og sårbare børn, unge og voksne den faglighed, som vi andre forventer at møde, når vi fx bruger vores sundhedsvæsen eller skoler, siger forbundsformand Benny Andersen

Overskriften for denne kongresperiode er ’Faglighed forandrer liv’. Der er mange socialpædagogiske arbejdspladser med stærke faglige miljøer, og jeg møder hver uge socialpædagoger, der er stolte over den afgørende forskel, de er med til at skabe i andre menneskers liv.

Men langtfra alle sociale tilbud har den fornødne faglige kvalitet. Det har vi for nylig set med sagen om brugen af helt ukvalificerede vikarer på den sikrede institution Bakkegården og på botilbuddet Skovbrynet, der var uden en eneste uddannet socialpædagog.

Det er et systematisk og gennemgående svigt, når vi som samfund ikke sikrer de mest udsatte og sårbare børn, unge og voksne den faglighed, som vi andre forventer at møde, når vi fx bruger vores sundhedsvæsen eller skoler. Under halvdelen af medarbejderne på sociale døgntilbud har en socialpædagogisk uddannelse. Samtidig er andelen af ufaglærte steget støt de seneste år, så hver tredje medarbejder i dag er helt uden en relevant uddannelse.

Det er fuldstændigt uacceptabelt. Derfor arbejder vi i alle de sammenhænge, hvor vi kan få indflydelse, på, at der skal være den tilstrækkelige socialpædagogiske faglighed på de sociale tilbud.

I kongresperioden vil vi klø på både lokalt og nationalt. I hele organisationen vil vi samarbejde om at få mere anerkendelse og prestige til vores fag, skaffe og fastholde flere uddannede kolleger på arbejdspladserne – og få styrket den socialpædagogiske specialisering på pædagoguddannelsen.

Med andre ord: Vi skal arbejde sammen om at skaffe mere af den faglighed, der forandrer liv – fordi det er afgørende for både de borgere, vi arbejder med, og for vores arbejdsliv og arbejdsmiljø.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Socialpædagogisk praksis, Socialpolitik