icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Pensionskassen

Få indflydelse som delegeret

Nu er der valg til pensionskassens delegeretforsamling, der har afgørende indflydelse på, hvordan pensionsmidlerne investeres, og på sammenhængen med arbejdslivet

Hvordan skal pensionsmidlerne investeres? Skal det være i grønne projekter eller aktier? Skal pensionskassen gå ind og være med til at bygge sygehuse og infrastruktur?

Det er de spørgsmål, man er med til at diskutere og har indflydelse på, hvis man stiller op og bliver valgt som delegeret i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonaler. Og det er der snart lejlighed til at blive.

En række pensionskasser i PKA – og altså bl.a. socialpædagogernes – har valg til delegeretforsamlingen her i efteråret, og der skal vælges 105 socialpædagoger. De delegerede deltager i pensionskassens årlige generalforsamling, og fungerer mellem møderne som bindeled mellem kassen og medlemmerne. Som delegeret får man tilbudt kurser, hvor man både får en grundig indføring i pensionsordningen, men også et større indblik i de samfundsmæssige perspektiver ved pension og investeringer.

Og delegerede spiller en helt afgørende rolle, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen:

– Som delegeret bygger du bro mellem medlemmerne og pensionskassen. Du arbejder hele tiden for at skabe tryghed for dine kolleger både på den korte og den lange bane. Og du er med til at sætte rammerne for, hvordan de mange pensionskroner investeres, så de påvirker samfundet og afspejler socialpædagogernes holdninger på samme tid.

Og det er vigtigt at bringe de fagpolitiske og faglige erfaringer ind i pensionssammenhæng, siger Benny Andersen:

– Pensionsordningen er en del af overenskomsten. Og som delegeret i pensionskassen bruger du din viden om din og dine kollegers hverdag, så det får sammenhæng med pensionskassen. Man kan sige, at du bliver bindeleddet mellem pensionskassen og dine kolleger, og du tager beslutninger på vegne af dine kolleger.

Benny Andersen understreger, at det er vigtigt, at alderssammensætningen hos de delegerede afspejler alderssammensætningen hos alle socialpædagoger for at få den bedste balance – og fordi pensionsmidlerne ikke kun er noget, man kan få brug for sent i livet.

Hvis man fx mister arbejdsevnen eller rammes af alvorlig sygdom, er pensionsordningen et økonomisk sikkerhedsnet under familiens økonomi.

Peter Gadegaard er FTR i Region Nordjylland og er en af de socialpædagoger, der allerede sidder som delegeret.

– Jeg stillede op som delegeret pga. en generel samfundsinteresse, og fordi jeg godt kunne tænke mig at få større indblik i pensionsverdenen. Fordi jeg er meget økologisk interesseret og samfundsbevidst i forhold til klimaændringer, ville det være rigtig dejligt, hvis pensionskassen kunne pejle endnu mere ind på grønne investeringer. Det er jo fx sådan, at man kan påvirke verden, siger han. 


Alle medlemmer kan stille op som delegeret. Det skal ske -inden 10. oktober kl. 16 – læs mere på www.pka.dk og www.v3.valgservice.dk/pka

 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Pension, Forbund og a-kasse