icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Sofa-efteruddannelse.jpg
SOFA

Et løft, at vi brænder for det samme

De har begge to specialiseret sig inde for autisme og misbrug af rusmidler. Nu bruger Toke og Pia deres efteruddannelse til at undervise andre socialpædagoger i emnet

Toke von Eitzen, 30, socialpædagog og bostøtte i Specialområde Autisme i Region Midtjylland. Har skrevet bachelor om autisme og rusmiddel­problematikker. Underviser idag andre socialpædagoger i emnet.

Pia Jørgensen, 52, socialpædagog i Specialområde Autisme i Region Midtjylland. Har i samme team som Toke specialiseret sig indenfor autisme og misbrug af rusmidler – og bruger ligeledes sin specialisering til at undervise.

Det giver et løft, at vi brænder for det samme

Pia: Toke ved mere om de lidt skrappere sager, end jeg gør. Vi har oplevet, at en borger var ude at eksperimentere med stoffer, og da var det rart at kunne gå til Toke og tale med ham om, hvad det egentlig var for et stof, og hvordan jeg skulle gribe det an.

Toke: I starten havde vi mange snakke omkring, hvordan vi skal forholde os, når vi oplever, at der ligger stoffer rundt omkring. Vi bruger hinanden rigtig meget i dagligdagen til at drøfte vores oplevelser og etiske overvejelser.

Pia: Selvom jeg har flere års erfaring som pædagog end Toke, så var jeg også en novice, da vi begyndte at arbejde med rusmidler. Det gjorde, at vi havde et fælles udgangspunkt.

Toke: Det er så rart at arbejde sammen med én, der har en entusiasme for at gå i gang med nye ting, som man kan gå på opdagelse i sammen. 

Pia: Når vi er ude at undervise, så finder jeg så meget ro i, at Toke er så rolig. Det er en kæmpe hjælp at kigge over på ham og se, at han bare er helt afslappet. Så tænker jeg, at det nok skal gå.

Toke: Pia skaber et frirum, hvor jeg ikke behøver at retfærdiggøre, hvorfor arbejdet kan være svært. Rusmidler er et sensitivt emne, og det er tit svært at vide, hvad der er rigtigt og forkert i tilgangen til borgerne. Men der hjælper Pia mig med at navigere i gråzonerne.

Pia: Vi supplerer hinanden utrolig godt, når vi afholder kurser. Dels fordi vi har den samme specialisering, men også fordi vi begge er vant til at arbejde på gulvet. Vi er nok mere hands-on end andre faggrupper i teamet. Så hvis jeg ikke har et konkret eksempel fra vores praksis, så har Toke.

Toke: Når man arbejder i et tværfagligt team, så er den fælles praksisforståelse, som Pia og jeg har, vigtig at have. Vi bruger nok hinanden på en anden måde, end man gør i teams, hvor man ikke arbejder lige så specialiseret. 

Vi har den samme specialisering, og det skaber tillid

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Efteruddannelse