icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
Løntjek_1128x600.jpg
En stikprøvekontrol har afsløret fejl i familieplejeres lønsedler. Tjek, om din er en af dem.
Familieplejer

Sådan tjekker du som familieplejer, at lønnen er rigtig

Er vederlaget korrekt? Får du ATP? Og har du ret til ferietillæg? Få svar fra juristen, så du kan sikre dig, at du får den korrekte løn

Senest opdateret august 2023

Det kan være en god idé at give din lønseddel et nærmere eftersyn og dermed sikre, at du får den løn, der er aftalt. For når Socialpædagogerne laver løntjek, viser der sig ofte fejl i plejefamiliers lønsedler. Og det udløser en ekstra udbetaling.

Her er, hvad du skal være opmærksom på:

Tjek dit vederlag

For det første skal du være opmærksom på, at vederlagssatsen hvert år bliver reguleret med en procentsats. I 2023 er reguleringssatsen 2,6 pct.. Det betyder, at et vederlag i 2023 udgør 4.694 kr. Hvis du har en kontrakt på 7 vederlag, skal du i 2023 have 32.858 kroner om måneden (før skat).

Få et løntjek

Er du i tvivl, om din lønseddel er korrekt?

Som familieplejer kan du kontakte din lokale kreds i Socialpædagogerne. Kredsen kan hjælpe dig med et løntjek og med at rejse krav over for kommunen, hvis det viser sig, at der er fejl i din løn.

Er du ansat på en arbejdsplads, hvor I har en tillidsrepræsentant, er det som udgangspunkt din tillidsrepræsentant, der tjekker lønsedlen. Men er der ikke en tillidsrepræsentant, eller er vedkommende i tvivl, om lønsedlen er rigtig, så hjælper kredsen gerne. 

Omkostningsdækkede ydelser

Tjek, at du får det korrekte beløb i de såkaldte omkostningsdækkede ydelser (disse ydelser er skattefrie). Kost og logi-delen er fastsat til 201 kr. per døgn for et barn under 10 år og 214 kr. per døgn for børn over 10 år.

Satsen for beklædning til plejebørn mellem 0-10 år 123 kr. pr uge. Du skal være opmærksom på, at beklædningsgodtgørelsen stiger i takt med, at plejebarnet bliver ældre. For børn på 11-13 år er beløbet 145 kr. pr. uge.

Du kan se alle gældende takster og satser her.

Vær opmærksom på ATP

ATP – også kaldet Arbejdsmarkedets Tillægspension – er en lovpligtig pensionsordning for alle lønmodtagere i Danmark, som alle arbejdsgivere skal indbetale til. Du får udbetalt din ATP-pension, når du når folkepensionsalderen.

ATP-bidraget udgør i alt 284 kr. om måneden, hvoraf du selv skal betale en tredjedel. Det vil sige, at kommunen skal indbetale 189,35 kr. om måneden til din ATP-pension. Aflastningsfamilier skal også have ATP, men her er satsen noget lavere, da det ikke er et fuldtidsjob.

Det er Socialpædagogernes opfattelse, at hvis du har børn fra flere kommuner, så skal der betales ATP for hvert af disse ansættelsesforhold. Hvis du til gengæld har flere børn fra samme kommune, betragtes det i forhold til ATP kun som ét ansættelsesforhold.

Se, hvor meget der er indbetalt til din ATP, på borger.dk.

Du har ret til ferietillæg

Hvis du holder ferie med løn, har du ret til ferietillæg. Ferietillægget udgør 1 pct. af den såkaldte ferieberettigede løn og du har ret til dette tillæg uanset om du holder ferie med eller uden plejebørn.

Ferietillægget udbetales nu ad to omgange. Første udbetaling kommer sammen med lønnen for maj og dækker perioden fra 1. september til 31. maj. Anden udbetaling kommer sammen med lønnen for august og dækker perioden fra 1. juni til 31. august.

BLIV MEDLEM OG FÅ TRYGHED, NETVÆRK OG JURIDISK HJÆLP

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

6 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med PlusKort.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.
  • Gratis krisehjælp hos Healthcare.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Familieplejere, Børn og unge